AGROFARM
Ürün Arama   : 
ENGLİSH
      
Flash Player Indirin Flash Player Yüklü Degil
GERİ DÖN Dar ve Geniş Yapraklı Otlara Güçlü, Etkili Herbisit
ÜRÜN FOTO  
Ürün Grubu : HERBİSİT (Yabancı Ot İlacı) 
Aktif Madde : 330 g/l Pendimethalin
Formulasyon Şekli : Emülsiyon Konsantre (EC)
LD50 Değeri : Sıçanlarda Akut Oral 1250 mg/kg
Ambalaj : 1 l

Ürün Detayları   Yabancı Ot     Ambalajlar   YAZDIR Yazdır
RUHSATLI OLDUĞU BİTKİ VE  YABANCI OTLAR
Bitki Adı
Yabancı Ot Adı
Kullanım Dozu
Ayçiçeği, Domates,
Mısır, Pamuk, Patates, Soğan
Geniş Yapraklılar
Kırmızı k. Tilki kuyruğu
(Amaranthus retroflexus)
Kazayağı-Sirken
(Chenopodium album)
Gelincik (Papaver rhoeas )
Papatya (Matricaria spp.)
Ballıbaba (Lamium purpureum)
Çoban değneği (Polygonum spp.)
Köpek üzümü (Solanum nigrum)
Semiz otu (Portulaca oleracea)
Yapışkan otu (Galium aparine)
Isırgan otu  (Urtica urens)
Karapazı (Atriplex patula )
Sütleğen (Euphobia heteropylla)
Tarla akça çiçeği (Thalaspi arvense)
Bozot (Heliotropium europaeum)
Fare kulağı (Anagallis arvense)
Çoban çantası  
(Capselia bursa-pastoris)
Bambul otu (Chrosophora tinctoria)
Kuş otu (Stellaria media)
Bülbül otu (Sisymbrium officinale)
Horoz ibiği (Amarnhus spp.)
 
Dar Yapraklı
Tilki kuyruğu (Alopecurus myosulordes)
Darıcan (Echinochloa crus -galli)
Rüzgar otu (Apera spica-venti)
Darı (Panicum miliaceum)  
Çatal otu  (Digitaria sanguinalis)
Çayır salkım otu (Poa pratensis)
Kanyaş (Geliç) (Sorghum halepense) (tohumdan)
500 ml/da
                
Slogan 330 E, çeşitli kültür bitkilerinde geniş ve dar yapraklı yabancı otları kontrol eden bir yabancı ot ilacıdır. Ekim öncesi toprağa karıştırma, çıkış öncesi ve çıkış sonrası kullanılabilir.
Slogan 330 E yabancı otları çimlenirken veya çimlendikten hemen sonra kontrol eder.
 
İlacın Kullanıma Hazırlanma Şekli
Gerekli miktardaki ilaç önce az miktar su ile bir miktar su ile çözdükten sonra yarı yarıya su ile dolu ilaçlama tankının içine ilave ediniz ve tankı gerekli miktarda su ile doldurunuz, karıştırdıktan sonra uygulama yapılır.Tatbikat süresince sürekli karıştırma ilacın düzgün dağılımı ve tatbikat için gereklidir. Slogan 330 E yer aletleri ile dekara 20-50 l. su ile ve mümkünse 110o’li yelpaze tipi meme atılmalıdır.
 
Kullanım Şekli
1) Pamuk ve Ayçiçeğinde Kullanım
En iyi sonuç Slogan 330 E’ nin toprağa karıştırılarak uygulanması ile elde edilir. İlaçlama ekimden 7 gün öncesine kadar yapılabilir. Tarla keseksiz ve iyi hazırlanmış olmalıdır. İlaçlamadan sonraki 4 gün içinde toprağa karıştırma işlemi 5-8 cm. derinliğinde, disk, rototiller veya tırmık ile yapılmalıdır. İlaçlamadan sonraki 4 gün içerisinde 10 mm. yağış düşerse toprağa karıştırma zorunlu değildir. Pamukta bir uygulama şeklinde, ekimi takip eden 5 gün içinde çıkış öncesi uygulamalıdır.
 
2) Patates, Mısır, Soğan ve Fideden Yetiştirilen Domateslerde Kullanım
Slogan 330 E bu bitkilerde tohum ekim sonrası-bitki çıkış öncesi (pre-emergence) olarak toprak yüzeyine uygulanır. Tohum ekim derinliği 4-5 cm. olmalıdır.
Patates’te, patates ve yabancı otların çıkışlarından önceki dönemde uygulanmalıdır. Mısır’da, Slogan 330 E kesinlikle toprağa karıştırılmaz ve kesinlikle şeker mısırında kullanılmaz. Tohum üretimi için ekilen mısır sahalarında kullanmadan önce yetkili kişilere danışınız.
Soğan’da, çıkış öncesi (pre-emergence) kullanılabileceği gibi soğanın iki yapraklı döneminden sonra da kullanılabilir. Ancak otlar 1-2 yaprak devresini geçmeden uygulanmalıdır. Domates fideleri, ilaçlamayı takiben 2. ve 6. günler arasında dikilmelidir. Fide ekimi sırasında ilaçla bulaşık toprak tabakasının köklere temas etmemesine dikkat edilmelidir.
 
Kurak şartlarda Slogan 330 e uygulamasını takip eden 3-7 gün içinde 5-10 mm. sulama yapılmalıdır.
 
Munavede Bitkiler
Slogan 330 E ile ilaçlamadan, 6 ay sonrasına kadar aşağıda belirtilen bitkilerden başkası rotasyona giremez : Pamuk, fasulye, bezelye, mısır, soya fasulyesi, yerfıstığı, ayçiçeği ve şaşırtılan bitkiler. Herhangi bir nedenle ekilen kültür bitkisi bozulduğunda, toprak en az 15 cm derinliğinde işlenerek patates, fasulye, yazlık hububat, mısır, pamuk, soya fasulyesi, bezelye ekilebilir.Mısır, fasulye ve bezelye toprak işlemesi yapılmadan en az 15 cm derinlikte olması kaydı ile ekilebilir.
 
Karışabilirlik Durumu
Başka ilaçlarla karıştırılarak uygulanması tavsiye edilmez.
 
Antidotu
Özel bir antidotu yoktur. Belirtilere göre tedavi uygulanır.

UYARI : İlacı kullanmadan önce ambalajı üzerindeki etiket bilgilerini dikkatlice okuyunuz, tavsiyelere uyunuz. Yalnızca ambalaj etiketindeki bilgiler esas alınmalıdır.
 


KALİTE BELGELERİ WEB DESIGN