AGROFARM
Ürün Arama   : 
ENGLİSH
      
Flash Player Indirin Flash Player Yüklü Degil
GERİ DÖN Sistemik Etkili, Geniş Spektrumlu Fungisit
ÜRÜN FOTO  
Ürün Grubu : FUNGİSİT (Mantar İlacı) 
Aktif Madde : %25 Tebuconazole
Formulasyon Şekli : Islanabilir Toz (WP)
LD50 Değeri : Sıçanlarda Akut Oral 1700 mg/kg
Ambalaj : 250 g, 600 g

Ürün Detayları   Zararlı/Hastalık/Yabancı Ot     Ambalajlar   YAZDIR Yazdır

RUHSATLI OLDUĞU BİTKİ VE HASTALIKLAR
Bitki Adı
Hastalık Adı
Kullanma Dozu
Son İlaçlama ile Hasat Arasındaki Süre
Domates
Erken yaprak yanıklığı
(Alternaria solani)
50 g/100 l su
7 gün
Elma
Külleme (Podosphaera leucotriacha)
Kara leke (Venturia ineaqualis)
25 g/100 l su
14 gün
Hububat
Sarı pas (Puccinia striiformis)
Septoria Yaprak Lekesi (Septoria tritici)
75 g/da
75 g/da
---
Kayısı
Monilya (Sclerotinia taxa)
60 g/100 l su
14 gün
Armut
Karaleke (Venturia pirina)
25 g100 l su
14 gün

İlacın Kullanıma Hazırlanma Şekli
İlaçlama aletininin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Tavsiye edilen ilaç ayrı bir kapta bir miktar su ile bulamaç haline getirilerek ilaçlama aletinin deposuna dökülür. İlaçlama aletinin karıştırma aparatı çalıştırılarak kalan gerekli su miktarı depoya ilave edilir.
 
Kullanım Zamanı
Domates : Erken yaprak yanıklığına karşı ilk hastalık belirtisi görüldüğünde başlanır ve 10 gün aralıklarla bitki üzerine kaplama olarak püskürtülür.
Elma : Külleme hastalığına karşı 1. ilaçlama pembe tomurcuk döneminde 2. ilaçlama çiçek taç yapraklarının % 60-70’i döküldüğünde, 3.  ve diğer ilaçlamalar 10 gün ara ile yapılmalıdır.
Karalekeye karşı 1. ilaçlama çiçek gözleri kabardığında (fare kulağı döneminde), 2. ilaçlama pembe rozet döneminde (çiçekler ayrı ayrı görülünce) 3. ilaçlama çiçek taç yapraklarının %80’i dökülünce, 4. ve diğer ilaçlamalaise hava durumuna ve ilacın etki süresine göre uygulanır.
Hububat : Çevrede ilk hastalık belirtileri görüldüğünde kaplama olarak birinci ilaçlama yapılır.Şartlar hastalık için uygun giderse 10-14 gün arayla ikinci bir ilaçlama daha yapılmalıdır.
Kayısı : Monilya için 1. ilaçlama çiçeklenme başlangıcında (%5-10 çiçekte) 2. ilaçlama tam çiçeklenmede (%90-100 çiçekte) yapılır.
Armut : Karalekeye karşı 1. ilaçlama çiçek gözleri kabardığında, 2. ilaçlama çiçek rozet döneminde, 3. ilaçlama çiçek taç yapraklarının % 80’i dökülünce hava durumuna bağlı olarak 10 gün aralıklarla ilaçlamaya devam edilir.
 
Karışabilirlik Durumu
WP formülasyonlarla karışabilir diğer formülasyonlarla ön deneme yapmak gereklidir. Genellikle kuvvetli asidik ve bazik formülasyonlarla karıştırılmaz.
 
Antidotu
Özel bir antidotu yoktur. Belirtilere göre tedavi uygulanır.

UYARI : İlacı kullanmadan önce ambalajı üzerindeki etiket bilgilerini dikkatlice okuyunuz, tavsiyelere uyunuz. Yalnızca ambalaj etiketindeki bilgiler esas alınmalıdır.
 


KALİTE BELGELERİ WEB DESIGN