AGROFARM
Ürün Arama   : 
ENGLİSH
      
Flash Player Indirin Flash Player Yüklü Degil
GERİ DÖN Küllemeye Son
ÜRÜN FOTO  
Ürün Grubu : FUNGİSİT (Mantar İlacı) 
Aktif Madde : 50 g/l Hexaconazole
Formulasyon Şekli : Süspansiyon Konsantre (SC)
LD50 Değeri : Sıçanlarda Akut Oral 2189 mg/kg
Ambalaj : 200 ml

Ürün Detayları   Zararlı/Hastalık/Yabancı Ot     Ambalajlar   YAZDIR Yazdır
RUHSATLI OLDUĞU BİTKİ VE HASTALIKLAR
Bitki Adı
Hastalık Adı
Kullanma Dozu ve Dönemi
Son İlaçlama ile Hasat Arasındaki Süre
Elma
Karaleke
(Venturia inaequalis)      
40 ml/100 l suya
14 gün
Bağ
Bağ Küllemesi
(Uncinula necator)          
30 ml/100 l suya
14 gün
Kayısı
Monilya
(Sclerotinia laxa)
50 ml/100 l suya
14 gün
Kavun ve Hıyar (kabakgiller)
Külleme
(Erysipse spp, Sphaerotheca spp.)      
40 ml/100 l suya
2 gün
Gül
Külleme
(Sphaerotheca pannosa var. rose)
50 ml/100 l suya
--
                             
İlacın Kullanıma Hazırlanma Şekli
ANSAR, sistemik etkili olup bitkinin her yerine taşınır. Koruyucu ve tedavi edici etkiye sahiptir. Her türlü ilaçlama aleti ile kullanılabilir. Önce ilaçlama aletinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Gerekli olan ilaç az su ile başka bir kapta bulamaç haline getirilir ve depoya ilave edilir. Aletin karıştırma aparatı çalıştırılarak geri kalan su ilave edilir. İlaçlama öncesi ve ilaçlama sırasında tank karıştırılmalıdır. Dekara kullanılacak su miktarını hesaplamak için önce kalibrasyon yapılır. Bunun için aletin deposuna belirli bir miktar su konur ve tarla koşullarında sabit bir hızla çalıştırılarak, mevcut su ile ne kadar alanın ıslatılabileceği hesap edilir. Buradan kalibrasyonu yapılan alet ile bir dekara ne kadar su harcanacağı hesaplanmış olur. Daha sonra ilaçlamaya geçilir.
 
Kullanım Şekli
Elmada Karaleke
İlk ilaçlama gözler kabardığında , ikinci ilaçlama pembe çiçek tomurcuğu devresinde , üçüncü ilaçlama taç yapraklarının % 70-80’i döküldüğünde , diğer ilaçlamalar 10-12’şer gün ara ile yapılır.
 
Bağda Küllemeye Karşı
İlk ilaçlama çiçekten önce sürgünler 25-30 cm iken , ikinci ilaçlama taneler saçma büyüklüğünü aldığında , üçüncü ve diğer ilaçlamalar 14 günde bir yapılır.
 
Kayısıda Monilyaya Karşı
ilk ilaçlama çiçeklenme başlangıcında, ikinci ilaçlama tam çiçeklenmede yapılır.
 
Kabakgillerde Küllemeye Karşı
İlk enfeksiyon görüldüğünde birinci ilaçlama yapılır.Diğer ilaçlamalar 10-14 günde bir yapılır.
 
Karışabilirlik Durumu
ANSAR birçok fungusit ve akarisit ile karışabilir Diğer ilaçlarla büyük miktarda karışımlar yapmadan önce bir ön karışım denemesi yapılması tavsiye edilir.
 
Antidotu
Özel bir antidotu yoktur. Belirti ve şiddetine göre doktor tedavisi uygulanır

UYARI : İlacı kullanmadan önce ambalajı üzerindeki etiket bilgilerini dikkatlice okuyunuz, tavsiyelere uyunuz. Yalnızca ambalaj etiketindeki bilgiler esas alınmalıdır.
 


KALİTE BELGELERİ WEB DESIGN