AGROFARM
Ürün Arama   : 
ENGLİSH
      
Flash Player Indirin Flash Player Yüklü Degil
GERİ DÖN Çökertene Karşı Yüksek Koruma
ÜRÜN FOTO  
Ürün Grubu : FUNGİSİT (Mantar İlacı) 
Aktif Madde : 360 g/l Hymexazol
Formulasyon Şekli : Suda Çözünen Konsantre (SL)
LD50 Değeri : Sıçanlarda Akut Oral 3909 mg/kg
Ambalaj : 250 ml

Ürün Detayları   Zararlı/Hastalık/Yabancı Ot     Ambalajlar   YAZDIR Yazdır

 

RUHSATLI OLDUĞU BİTKİ VE HASTALIKLAR
Bitki Adı
Hastalık Adı
Kullanma Dozu
Domates
Çökerten
(Fusarium spp.,Pythium spp.)
150 ml / 100 l su
(3 Litre / m2 mahlül)
Tütün
Çökerten
(Fusarium spp.,Pythium spp.)
200 ml / 100 l su
(3 Litre / m2 mahlül)

 
İlacın Kullanıma Hazırlanma Şekli
Önce ilaçlama aletinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Gerekli miktarda ilaç ayrı bir kapta az miktar su ile bulamaç haline getirilerek depoya konur. Aletin karıştırma aparatı çalıştırılarak kalan gerekli su miktarı depoya ilave edilir. Dekara kullanılacak su miktarını hesaplamak için önce kalibrasyon yapılır. Bunun için aletin deposuna belirli bir miktar su konur ve tarla koşullarında sabit bir hızla çalıştırılarak , mevcut su ile ne kadar alanın ıslatılabileceği hesap edilir. Buradan kalibrasyonu yapılan alet ile bir dekara ne kadar su harcanacağı hesaplanmış olur. Daha sonra ilaçlamaya geçilir.
 
Kullanma Şekli
Tohum ekiminden hemen sonra m2ye 3 litre mahlül gelecek şekilde süzgeçli kova veya pülverizatör ile toprak yüzeyine uygulanır.
 
Karışabilirlik Durumu
Diğer ilaçlar ile karıştırılarak kullanılmaz
 
Antidotu
Özel bir antidotu yoktur. Belirti ve şiddetine göre doktor tedavisi uygulanır.

UYARI : İlacı kullanmadan önce ambalajı üzerindeki etiket bilgilerini dikkatlice okuyunuz, tavsiyelere uyunuz. Yalnızca ambalaj etiketindeki bilgiler esas alınmalıdır.
 


KALİTE BELGELERİ WEB DESIGN