AGROFARM
Ürün Arama   : 
ENGLİSH
      
Flash Player Indirin Flash Player Yüklü Degil
ÜRÜN FOTO  
Ürün Grubu : İNSEKTİSİT (Böcek İlacı) 
Aktif Madde : %50 Thiocyclam hydrogen oxalate
Formulasyon Şekli : Suda Çözünen Toz (SP)
LD50 Değeri : Sıçanlarda Akut Oral 399 mg/kg
Ambalaj : 250 g

Ürün Detayları   Zararlı/Hastalık/Yabancı Ot     Ambalajlar   YAZDIR Yazdır
RUHSATLI OLDUĞU BİTKİ VE ZARARLILAR
Bitki Adı
Zararlı Adı
Kullanma Dozu ve Dönemi
Son İlaçlama İle Hasat Arasındaki Süre
 
Domates
 
Yaprak galeri sineği
(Liriomyza spp.)
 
 
 
50 gr/100 lt suya
 
3 gün
 
Patlıcan
 
Yaprak galeri sineği
(Liriomyza spp.)
 
 
50 gr/100 lt suya
 
3 gün
 
 
İlacın Kullanıma Hazırlanma Şekli
İlaçlama deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Ön karışım için gerekli miktar ilaç ayrı bir kapta karıştırılır ve karıştırıcısı çalıştırılan aletin deposuna aktarılarak deponun suyu tamamlanır.
 
Kullanma Şekli
ZAGOR, iyi bir kaplama ilaçlama yapıldığı takdirde her türlü yer ilaçlama aletiyle atılabilir.Suda kolayca erir.Yarıya kadar su konmuş depoya bir taraftan yeterli miktarda ilaç ilave edilirken diğer taraftan karıştırılır ve su seviyesi tamamlanır.İlk galeriler görülür görülmez ilaçlamaya başlanmalıdır, galerilerin seyrine göre gerekirse 7-10 gün arası ilaçlama yapılmalıdır.Kontak ve mide yoluyla zehirli olduğundan bitki aksamının her tarafının iyice ıslanmasına dikkat edilmelidir.Bitki özsuyuna geçip yukarı doğru haraket etme özelliği sayesinde mide zehirliliği artar.
 
Karışabilirlik durumu
ZAGOR,alkali ilaçlar hariç bilinen bir çok ilaçla karışabilir.Ancak tüm ilaçları bilmeye imkan olmadığından,çiftçiye kendi imkan ve sorumluluğunda bir ön karışım denemesi önerilir.
 
Antidotu
Özel bir antidotu yoktur.Belirtilere göre tedavi yapılır.

UYARI : İlacı kullanmadan önce ambalajı üzerindeki etiket bilgilerini dikkatlice okuyunuz, tavsiyelere uyunuz.
Yalnızca ambalaj etiketindeki bilgiler esas alınmalıdır.
 


KALİTE BELGELERİ WEB DESIGN