AGROFARM
Ürün Arama   : 
ENGLİSH
      
Flash Player Indirin Flash Player Yüklü Degil
ÜRÜN FOTO  
Ürün Grubu : İNSEKTİSİT-AKARİSİT (Böcek - Kırmızı Örümcek İlacı) 
Aktif Madde : 200 g/l Amitraz
Formulasyon Şekli : Emilsiyon Konsantre (EC)
LD50 Değeri : Sıçanlarda Akut Oral 650 mg/kg
Ambalaj : 500 ml, 1 l

Ürün Detayları   Zararlı/Hastalık/Yabancı Ot     Ambalajlar   YAZDIR Yazdır

RUHSATLI OLDUĞU BİTKİ VE ZARARLILAR
Bitki Adı
Zararlı Adı
Kullanma Dozu ve Dönemi
Son İlaçlama ile Hasat Arasındaki Süre
 
Meyve
İki Noktalı Örümcek
(Tetranychus urticae)
Akdiken Akarı
(T. viennensis)
Avrupa Kırmızı Örümceği
(Panonychus ulmi)
 150 ml/100 L. su Yaz uygulamasında kullanılır. Armutlarda aşırı sıcaklarda ilaçlama yapılırsa yapraklarda hafif yanıklar olabilir.
21 gün
Armut
Armut Yaprak Piresi
(Cacopsylla pyri)
300 ml/100 L. su
21 gün
Antep Fıstığı
Fıstık Yaprak Psillası (Agonoscena succinata)
200 ml/100 L. su
28 gün
Sebze
Beyaz Sinek
(Bemicia tabaci)
300 ml/da
7 gün
*Pamuk
Beyaz Sinek
(Bemicia tabaci)
300 ml/da
28 gün
 * Ege ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde kullanılmaz.

İlacın Kullanıma Hazırlanma Şekli
Önce ilaçlama aletinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Tavsiye edilen miktarda ilaç ayrı bir kapta, bir miktar su ile karıştırılarak depoya konur. Aletin karıştırma aparatı çalıştırılarak depo su ile tamamen doldurulur. Dekara kullanılacak su miktarını hesaplamak için önce kalibrasyon yapılır. Bunun için aletin deposuna belirli bir miktar su konur ve tarla koşullarında sabit bir hızla çalıştırılarak, mevcut su ile ne kadar alanın ıslatılabileceği hesap edilir. Buradan kalibrasyonu yapılan alet ile bir dekara ne kadar su harcanacağı hesaplanmış olur. Daha sonra ilaçlamaya geçilir.
 
Kullanım Şekli
İlk ilaçlama yaprak başına 6-10 larva+pupa görüldüğünde yapılır. İlaçlama 1-2 haftalık aralıklarla (duruma göre) tekrarlanır. İlacın Pamukta Yeşil Kurtların yumurtalarına etkisi olduğu yapılan denemelerde ortaya konmuştur. Amitraz bitki dokularına nüfuz eder. Translaminar etkiye sahiptir. Hem Kırmızı Örümcek hem de Beyaz Sineği kontrol eden kontakt etkili bir ilaçtır. Beyaz sineğin hem ergin, hem de larvalarına etki eder.
 
Karışabilirlik Durumu
Cypermethrin, Bifentrin terkipli ilaçlarla karışabilir. Tetradifon ile karıştırılırsa akarisit etkisi artar. Asit karakterdeki ilaçla ve sulu solüsyonlarla birlikte kullanılmaz.
 
Antidotu
Özel bir antidotu yoktur. Belirtilere göre tedavi uygulanır.

UYARI : İlacı kullanmadan önce ambalajı üzerindeki etiket bilgilerini dikkatlice okuyunuz, tavsiyelere uyunuz.
Yalnızca ambalaj etiketindeki bilgiler esas alınmalıdır.
 


KALİTE BELGELERİ WEB DESIGN