AGROFARM
Ürün Arama   : 
ENGLİSH
      
Flash Player Indirin Flash Player Yüklü Degil
Buğday Tarlalarında Dar Yapraklı Yabancı Otları Yok Eden 'SİHİRLİ ÇÖZÜM'
ÜRÜN FOTO  
ÜRÜN BROŞÜRÜ Broşür
Ürün Grubu : HERBİSİT (Yabancı Ot İlacı) 
Aktif Madde : 240 g/l Clodinafob-propargyl
Formulasyon Şekli : Emülsiyon Konsantre (EC)
LD50 Değeri : Akut Oral 1392 mg/kg
Ambalaj : 200 ml

Ürün Detayları   Yabancı Ot     Ambalajlar   YAZDIR Yazdır
RUHSATLI OLDUĞU BİTKİ VE YABANCI OTLAR
Bitki Adı
Kontrol ettiği Yabancı Otlar
Kullanma Dozu ve Dönemi
Buğday
Yabani Yulaf (Avena sterilis,A.fatua)
Kuş Yemi (Phalaris minor,P.paradoxa,
P. brachystachys)
Tilki Kuyruğu (Alopecurus myosuroldes)
Delice (Lolium temulentum)
Dekara 20 ml dozda, buğdayın erken kardeşlenme döneminde en geç kardeşlenme sonuna kadar kullanılır
 
İlacın Uygulamaya Hazırlanma Şekli
İlaçlama aletininin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Tavsiye edilen ilaç ayrı bir kapta bir miktar su ile bulamaç haline getirilerek ilaçlama aletinin deposuna dökülür. İlaçlama aletinin karıştırma aparatı çalıştırılarak kalan gerekli su miktarı depoya ilave edilir. Dekara kullanılacak su miktarını hesaplamak için önceden kalibrasyon yapılır.Bunun için aletin deposuna belirli bir miktar su konur ve tarla koşullarında sabit bir hızla çalıştırılarak,mevcut su ile ne kadar alanın ıslatılabileceği hesap edilir.Buradan kalibrasyonu yapılan alet ile bir dekara ne kadar su harcanacağı hesaplanmış olur.Daha sonra ilaçlamaya geçilir.İlacın hazırlanması ve uygulanması esnasında homojen bir karışım elde etmek için,aletin karıştırma aparatı daima çalışır vaziyette olmalıdır.
 
İlacın Uygulama Zamanı
Topshot 240 EC, Buğday ve yabancı otların çıkışını müteakiben (post-em) olarak uygulanır. İlaçlamada en iyi sonuç,yabancı otların çoğunluğunun çıkışını tamamladığı,ılık ve rutubetli şartlarda aktif olarak büyüdükleri dönemde uygulanması ile elde edilir.İlacın kalıcı etkisinin çok düşük olması sebebiyle,uygulama sonrası çıkış yapan dar yapraklı yabancı otlar kontrol edilemez.İlaçlamayı takip edecek 2 saat içerisinde yağış beklenen hallerde uygulama yapılmamalıdır.
 
İlacın Etki Şekli
Topshot 240 EC, Buğdayda dar yapraklı yabancı ot mücadelesinde kullanılan etkili bir herbisittir. İlaç dar yapraklı yabancı otlarda yapraklar aracılığı ile bünyeye alınır ve Yabancı otlarda aktif büyümenin 48 saat içerisinde durmasına sebep olur.İlaçlamanın etkisi,ot türü ve çevre koşullarına bağlı olarak 1-3 hafta içerisinde görülür.Yabancı otlardaki çürümeler ve genç yapraklardaki sararmayı müteakiben başarılı bir mücadele elde edilmiş olur. Topshot 240 EC,uygulamasını takip eden 2-3 saat içerisindeki yağacak yağmurdan etkilenmez.İlacın formülasyonunda bulunan safener (yardımcı madde),metabolizmayı teşvik ederek,ilaçlamadaki başarıyı artırır.Tavsiye edildiği dozda ve dönemde kullanıldığında Buğday tarafından çok iyi tolere edilir.Toprakta çok kısa süre içerisinde ayrıştığından,münavebe ile ilgili herhangi bir kısıtlama yoktur.
Not : Topshot 240 EC’nin Buğday dışında kullanımı tavsiye edilmez.
 
Karışabilirlik Durumu
Dar yapraklı yabancıotların yanı sıra geniş yapraklı yabancı otlar da kontrol edilmek istendiğinde Triasulfuron + Terbutryn terkipli ilaçlarla karışım halinde kullanılabilir. Delice’nin (Lolium) ana problem olduğu yerlerde ise,sulfonyl urea terkipli ilaçlar ile karışım halinde kullanılmamalıdır.Buğday fungisitleri ile birlikte kullanılabilir.
 
Antidotu
Özel bir antidotu yoktur. Zehirlenme belirtilerine göre tedavi uygulanır.

UYARI : İlacı kullanmadan önce ambalajı üzerindeki etiket bilgilerini dikkatlice okuyunuz, tavsiyelere uyunuz.
Yalnızca ambalaj etiketindeki bilgiler esas alınmalıdır.
 


KALİTE BELGELERİ WEB DESIGN