AGROFARM
Ürün Arama   : 
ENGLİSH
      
Flash Player Indirin Flash Player Yüklü Degil
Buğdayda Yabani Yulaf Mücadelesinde Mükemmel Başarı 'SİHİRLİ ÇÖZÜM'
Topshot 080 EC
 
ÜRÜN BROŞÜRÜ Broşür
Ürün Grubu : HERBİSİT (Yabancı Ot İlacı) 
Aktif Madde : 80 g/l Clodinafob-propargyl + 20 g Cloquintocet-mexyl
Formulasyon Şekli : Emülsiyon Konsantre (EC)
LD50 Değeri : Akut Oaral 1392 mg/kg
Ambalaj : 500 ml

Ürün Detayları   Yabancı Ot     Ambalajlar   YAZDIR Yazdır
RUHSATLI OLDUĞU BİTKİ VE YABANCI OTLAR
Bitki Adı
Yabancı Ot Adı
Kullanma Dozu ve Dönemi
 
Buğday
 
Yabani Yulaf = Şifanak
(Avena sterilis, Avena fatua)
 
Dekara 30 ml dozda, tercihen buğdayın erken kardeşlenme döneminde en geç kardeşlenme sonuna kadar kullanılır
 
İlacın Uygulamaya Hazırlanma Şekli
Traktör ile çekilen pülverizatör: Gerekli miktarda ilaç uygun bir kap içerisinde, önce az bir miktar su ile karıştırılır. Üçte ikisi su ile dolu ilaçlama tankının içerisine karıştırılarak eklenir. Sonra tank su ile tamamlanır.Boş ambalaj kaplarını su ile 3 kez çalkalayınız ve bu çalkalama suyunu ilaçlı mahlüle ilave ediniz. İlacın hazırlanması ve uygulanması esnasında homojen bir karışım elde etmek için,aletin karıştırma aparatı daima çalışır vaziyette olmalıdır.
Topshot 080 EC; orta veya yüksek hacimli yer ilaçlama aletleri ile dekara asgari 15 litre su kullanılarak, traktörle çekilen pülverizatörle uygulanmalıdır. İlaçlamada, atomizör veya sırt pülverizatörü kullanılması tavsiye edilmez! İlaçlı mahlülün mütecanis dağılması için düz yelpaze meme (püskürtme açısı: 110 derece) kullanılması tavsiye edilir. Pompa basıncı 2-3 atmosfer olmalı ve bitkiler ilaçlı mahlül ile iyi bir şekilde kaplanmalıdır.
 
İlacın Uygulama Zamanı
Topshot 080 EC,buğday ve yabancıotlar çıktıktan sonra (post-em) örneğin buğdayın 3 yapraklı devresinden kardeşlenme sonuna kadar herhangi bir zamanda kullanılabilir. Topshot 080 EC ‘den en iyi sonuç; yabancıotların çoğunluğunun çıktığı ve örneğin ılık, rutubetli şartlarda aktif olarak büyüdükleri devrede uygulandığında elde edilir. Topshot 080 EC ‘nin kalıcı etkisi olmadığından, ilaç uygulamasından sonra çıkan dar yapraklı yabancıotlar kontrol edilmezler. İlaçlamayı müteakip, 2 saat içinde yağış beklenen hallerde uygulama yapılmamalıdır.
 
İlacın Etki Şekli
Topshot 080 EC,Buğdayda dar yapraklı yabancı ot mücadelesinde kullanılan etkili bir herbisittir.İlaç dar yapraklı yabancı otlarda yapraklar aracılığı ile bünyeye alınır ve Yabancı otlarda aktif büyümenin 48 saat içerisinde durmasına sebep olur.İlaçlamanın etkisi,ot türü ve çevre koşullarına bağlı olarak 1-3 hafta içerisinde görülür.Yabancı otlardaki çürümeler ve genç yapraklardaki sararmayı müteakiben başarılı bir mücadele elde edilmiş olur. Topshot 080 EC, uygulamasını takip eden 2-3 saat içerisindeki yağacak yağmurdan etkilenmez.İlacın formülasyonunda bulunan safener (yardımcı madde),metabolizmayı teşvik ederek,ilaçlamadaki başarıyı artırır.Tavsiye edildiği dozda ve dönemde kullanıldığında Buğday tarafından çok iyi tolere edilir.Toprakta çok kısa süre içerisinde ayrıştığından,münavebe ile ilgili herhangi bir kısıtlama yoktur.
 
Kısıtlama
Topshot 080 EC Buğday dışında kullanımı tavsiye edilmez. Aynı yerde aynı herbisitin veya aynı etki şekline sahip herbisitlerin üst üste uzun yıllar kullanılması, ortamda doğal olarak bulunan dirençli bireylerin çoğalmasına ve ortama hakim hale gelmesine neden olabilir.Sonuç olarak bu herbisitlerin tavsiye dozları ile yabancı otlara karşı yeterli etki sağlanamaz.Farklı grupların ve farklı etki şekline sahip herbisitlerin dönüşümlü olarak kullanılması, kültürel önlemler ve münavebe yabancı ot direncinin gelişmesini geciktirir veya engeller.
 
Karışabilirlik Durumu
Dar yapraklı yabancıotların yanı sıra geniş yapraklı yabancı otlar da kontrol edilmek istendiğinde Triasulfuron + Terbutryn terkipli ilaçlarla karışım halinde kullanılabilir.Buğday fungisitleri ile birlikte kullanılabilir.
 
Antidotu
Özel bir antidotu yoktur. Zehirlenme belirtilerine göre tedavi uygulanır.

UYARI : İlacı kullanmadan önce ambalajı üzerindeki etiket bilgilerini dikkatlice okuyunuz, tavsiyelere uyunuz.
Yalnızca ambalaj etiketindeki bilgiler esas alınmalıdır.
 


KALİTE BELGELERİ WEB DESIGN