AGROFARM
Ürün Arama   : 
ENGLİSH
      
Flash Player Indirin Flash Player Yüklü Degil
Yılların Herbisiti, Hem Etkili, Hem Hesaplı
Tiralin 48 EC
 
Ürün Grubu : HERBİSİT (Yabancı Ot İlacı) 
Aktif Madde : 480 g/l Trifluralin
Formulasyon Şekli : Emülsiyon Konsantre (EC)
LD50 Değeri : Sıçanlarda Akut Oral 10.000 mg/kg'den fazladır.
Ambalaj : 1 l, 5 l

Ürün Detayları   Yabancı Ot     Ambalajlar   YAZDIR Yazdır
RUHSATLI OLDUĞU BİTKİ VE YABANCI OTLAR
Bitki Adı
Yabancı Ot Adı
Kullanma Dozu ve Dönemi
Ayçiçeği, Pamuk, Domates, Biber, Soğan (arpacıktan başsoğan yetiştiriciliğinde), Patlıcan, Fasulye, Meyve Bahçeleri, Glayöl, Havuç, Kimyon, Susam
Horoz İbiği (Amaranthus spp)
Sirken (Chenopodium album)
Ballıbaba (Lamium purpureum)
Bozot (Heliotropium europeum)
Çoban çantası  (Capsella bursa-pastoris)
Kanarya otu  (Senecio vulgaris)
Gelincik (Papaver rhoeas)
Çoban değneği (Polygonum aviculare)
Semiz otu  (Portulaca oleracea)
Serçe dili (Stellaria media)
Demir dikeni (Tribulus terrestris)
Isırgan (Urtica urens)
Yavşan otu (Veronica spp)
Kandamlası (Adonis flamea)
Kara pazı (Atriplex sp)
Köpek lahanası (Mercunalis annua)
Şahtare (Fumaria officinalis)
Ekimden önce toprağa karıştırılarak, 200 ml/da kullanılır.
                                     
Uygulama Şekli
İlacın uygulamaya hazırlanmasından önce, ilaçlama aletinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur.Sonra hesaplanan gerekli ilaç miktarı ayrı bir kapta su ile çoğaltılıp iyice karıştırılarak aletin deposuna yavaş yavaş dökülür. Gerekli miktar su aletin deposuna ilave edilir.
İlaç su ile karıştırılıp püskürtme halinde uygulanan bir emülsiyon konsantredir. Düşük basınçlı pülverizatör kullanarak beher de kara 20-40 litre dozunda püskürtülür. Tavsiye edilen miktarda ilaç aletin deposuna boşaltılır ve püskürtmeden önce iyice karıştırılır. 
 
Toprağa Karıştırılması
İlacın uygulamasından 8 saat sonra toprağa karıştırılmalıdır. Mümkünse püskürtme ve karıştırma faaliyetleri birlikte yürütülmelidir. Kullanılan teçhizatı büyük topakları ufalayacak, ilacı toprağa iki ayrı yönde püskürtecek ve toprağı 8-15 cm derinliğinde işleyecek şekilde ayarlayınız. 5 cm.den az derinlikte işleyecek şekilde ayarlanan gereçlerle yapılacak yüzeysel karıştırma yabancı ot kontrolünde istenilen etkinliği sağlamaz.
 
Karışabilirlik Durumu
Yüksek asit ve alkali ilaçlar hariç diğer herbisitlerle karışabilir.
 
Antidotu
Özel bir antidotu yoktur.

UYARI : İlacı kullanmadan önce ambalajı üzerindeki etiket bilgilerini dikkatlice okuyunuz, tavsiyelere uyunuz.
Yalnızca ambalaj etiketindeki bilgiler esas alınmalıdır.
 


KALİTE BELGELERİ WEB DESIGN