AGROFARM
Ürün Arama   : 
ENGLİSH
      
Flash Player Indirin Flash Player Yüklü Degil
ÜRÜN FOTO  
Ürün Grubu : İNSEKTİSİT (Böcek İlacı) 
Aktif Madde : %85 Carbaryl
Formulasyon Şekli : Islanabilir Toz (WP)
LD50 Değeri : Sıçanlarda Akut Oral 264 mg/kg
Ambalaj : 400 g, 800 g

Ürün Detayları   Zararlı/Hastalık/Yabancı Ot     Ambalajlar   YAZDIR Yazdır

 

RUHSATLI OLDUĞU Bİtkİ ve Zararlılar
Bitki Adı
Zararlı Adı
Kullanma Dozu
Son İlaçlama ile Hasat Arasındaki
Meyve
Küçük Kabuk Yazıcı Böcekleri
(Scolytus spp)
Elma İç Kurdu (Cydia pomonella)
Doğu Meyve Güvesi (Cydia molesta)
Elma ağ kurdu (Hyponomeuta malinellus)
100 g/100 l su, Ergin
 
120 g /100 l su, Larva
120 g /100 l su
120 g/100 l su
7 gün
Çay
Filiz güvesi
(Parametriotes theae)
Çay Koşnili
(Chloropulvinaria floccifera)
120 g/100 l su, Larva
 
75 g/100 l su
7 gün
Fındık
Dalkıran (Xyleborus dispar)
Kır Tırtılı (Lymantria siapar)
 
Fındık Koşnilleri
(Parthenolecanium corni)
75 g/100 l su,Ergin
150 g/da
(75 g/100 l su)Larva
 
150 g/da Yumurta
__
Fındık Teke Böceği
 (Obera linearis)
150 g/ da
(75 g/100 l su)Ergin
__
 
Fındık Kurdu
(Balaninus nucum)
 
150 g/ da Ergin
__
Fındık Yaprak Deleni
(Anoplus roboris)
150 g/da (75 g/100 l su)
 
Sebzeler
Yeşil Kurt (Heliothis armigera)
200 g/da, Yumurta Larva
7 gün
Kapsül Kurdu
(Etiella zinckenella)
200 g/da, Kelebek
7 gün
Patates Güvesi
(Phthorima operculella)
200 g/ 100 l su, Larva
7 gün
Mısır
Mısırda Çizgili Yaprak Kurdu
(Lapyhgma exiqua)
175 g/da, Larva
__
 
Mısır Kurdu
(Ostrinia nubilalis)
175 g/da, Larva
 
 
 
10 gün ara ile 2-3 ilaçlama yapılır
Bağ
Bağ Thripsleri (Anophathrips vitis, Drepanothrips rueteri, Haplothrips globiceps)
120 g/100 l su, Ergin, Nimf
7 gün
Bağ Gözkurdu
(Theresimima ampelophage)
120 g/100 l su, Larva 
(gözler uyanırken)
 
Bağ Maymuncukları ve asma hortumlu böceği
(Otiorrychus spp,Magamecus shevketi)
120 g/100 l su Ergin
 
Salkım Güvesi (Lobesia botrana)
120 g/100 l su Larva
 

 
İlacın Kullanıma Hazırlanma Şekli
İlaçlama aletinin deposu yarı yarıya su ile doldurulur. Gerekli miktar ilaç, ayrı bir kapta bir miktar su ile bulamaç haline getirilerek depoya konur. Karıştırma düzeni çalıştırılarak depo doluncaya kadar su ilave edilir. İlaçlama esnasında bitkiler en iyi şekilde yıkanmalı, yer aletlerine yaprak altı memeleri takılmak suretiyle, yaprak alt yüzeylerinin ıslanması sağlanmalıdır. İlaçlama rüzgarsız havalarda yapılmalıdır.
 
Kalibrasyon
Bunun için aletin deposuna belirli miktar su konur ve tarla koşullarında sabit bir hızla çalıştırılarak mevcut su ile ne kadar alanın ıslatılabileceği hesap edilir. Buradan kalibrasyonu yapılan alet ile bir dekara ne kadar su harcanacağı hesaplanmış olur.
 
Karışabilirlik Durumu
Malathion, Diazinon, Tetradifon, Propanil ve Maneb gibi maddelerle karışabilir.
 
Antidotu
ATROPİN SULFAT, PAM’dır. Zehirlenmenin şiddetine göre Atropin sülfat 2-3 mg.’dan başlanarak 100 mg.’a kadar verilebilir. Belirtilerin şiddetine göre doktor tedavisi uygulanır.

 


UYARI : İlacı kullanmadan önce ambalajı üzerindeki etiket bilgilerini dikkatlice okuyunuz, tavsiyelere uyunuz.
Yalnızca ambalaj etiketindeki bilgiler esas alınmalıdır.
 


KALİTE BELGELERİ WEB DESIGN