AGROFARM
Ürün Arama   : 
ENGLİSH
      
Flash Player Indirin Flash Player Yüklü Degil
Mükemmel Sonuç
Sungold 20 EC
 
ÜRÜN BROŞÜRÜ Broşür
Ürün Grubu : İNSEKTİSİT (Böcek İlacı) 
Aktif Madde : 200 g/l Esfenvalerate
Formulasyon Şekli : Emülsiyon Konsantre (EC)
LD50 Değeri : Farelerde Akut Oral 75 mg/kg
Ambalaj : 100 ml, 250 ml, 500 ml, 1 l, 5 l

Ürün Detayları   Zararlı/Hastalık/Yabancı Ot     Ambalajlar   YAZDIR Yazdır
RUHSATLI OLDUĞU BİTKİ VE ZARARLILAR
Bitki Adı
Zararlı Adı
Kullanma Dönemi Ve Dozu
Son İlaçlama İle Hasat Arasındaki Süre
Pamuk         
Pamuk yaprak piresi    
(Empoasca decipiens)
7.5 ml/da  Nimf,Ergin
7 gün
Pamuk         
* Yeşil Kurt 
( Helicoverpa armigera )
60 ml/da Larva
7 gün
Domates
(tarla)     
Yeşil Kurt       
(Helicoverpa armigera)
60 ml/da Larva
7 gün
Bağ             
Salkım Güvesi
(Lobesia botrana) 
7.5 ml/100 l su Larva
14 gün
Mısır            
          
Mısır koçan kurdu    
(Sesamia nonagrioides
Mısır kurdu    
(Ostrarina nubilialis )
30 ml/da Larva
(15 gün ara ile 3 ilaçlama)
30 ml/da Larva
(15 gün ara ile 3 ilaçlama)
21 gün
Elma            
Elma İçkurdu   
(Cydia pomonella)
5 ml/100 l su Larva
7 gün
* Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Kullanılmaz.
 
Kullanım Şekli
Önce tavsiye edilen dozdaki ilaç ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. İlaçlama aleti yarısına kadar su ile doldurularak içine bu karışım dökülür ve kalan su miktarı ilave edilerek karıştırılır. sonra kısmen su dolu aletin deposuna karıştırılarak konulur ve depo su ile tamamlanır.
Kalibrasyon : Dekara kullanılacak su miktarını hesaplamak için önce kalibrasyon yapılır. Bunun için aletin deposuna belirli miktar su konur ve tarla koşullarında sabit bir hızla çalıştırılarak, mevcut su ile ne kadar alanın ıslatılabileceği hesap edilir. Buradan kalibrasyonu yapılan alet ile bir dekara ne kadar su harcanacağı hesaplanmış olur.
- İlaçlamalar sabah çiğ kalktıktan sonra ve günün serin saatlerinde yapılmalıdır.
- Her türlü ilaçlama aletiyle uygulanabilir.
- İlacın zararlılara temasını sağlamak için yaprakların alt yüzleri de dahil olmak üzere ilacın bitkinin her tarafına iyi bir şekilde püskürtülmesi gerekir.
 
Karışabilirlik Durumu
Kuvvetli alkali özellikteki ilaçlar hariç, bilinen İnsektisit ve Fungisitlerin çoğuyla karıştırılarak kullanılabilir.
 
Antidotu
Özel bir antidotu yoktur. Belirtilere göre tedavi uygulanır.

UYARI : İlacı kullanmadan önce ambalajı üzerindeki etiket bilgilerini dikkatlice okuyunuz, tavsiyelere uyunuz.
Yalnızca ambalaj etiketindeki bilgiler esas alınmalıdır.
 


KALİTE BELGELERİ WEB DESIGN