AGROFARM
Ürün Arama   : 
ENGLİSH
      
Flash Player Indirin Flash Player Yüklü Degil
Selecron Süper
 
Ürün Grubu : HERBİSİT (Yabancı Ot İlacı) 
Aktif Madde : 116,2 g/l Clethodim
Formulasyon Şekli : Emülsiyon Konsantre (EC)
LD50 Değeri : Sıçanlarda akut oral 1630 mg/kg
Ambalaj : 250 ml, 500 ml, 1 l, 5 l

Ürün Detayları   Yabancı Ot     Ambalajlar   YAZDIR Yazdır

RUHSATLI OLDUĞU BİTKİ VE YABANCI OTLAR
Bitki Adı
Yabancı Ot Adı
Kullanım Dozu
Bekleme Süresi
Pamuk
Yıllık Çimensi Otlar
Darıcan (Echinochloa crus-galli)
Benekli Darı (Echinochloa colonum)
Yapışkan Ot (S. vercticillata)
Kirpi Darı (Setaria viridis)
Çok Yıllık Otlar
Kanyaş (Sorghum halepense)
75 ml/da
 
 
 
 
125 ml/da
 
60 gün
Kırmızı Mercimek
Yabani Yulaf
Kendi Gelen Yulaf (Triticum aestivum)
Kendi Gelan Arpa (Hordeum vulgare)
70 ml/da
80 ml/da
80 ml/da
60 gün
Şeker Pancarı
Darıcan ve Benekli Darıcan
(Echinochloa crusgalli, E.colonum)
Kısır Yabani Yulaf (Avena strilis)
Su ayrığı (Paspalum paspalodes)
*Kanyaş (Sorghum halepense)
60 ml/da
 
70 ml/da
80 ml/da
80 ml/da
61 gün
Domates
*Kanyaş (Sorghum halepense)
Darıcan (Echinochloa crus-galli)
 
80 ml/da
60 ml/da
60 gün

* Tohumdan gelen kanyaşlardan
 
Selecron Süper, geniş yapraklı kültür bitkilerinde çıkış sonrası olmak üzere , yabancı otların genç dönemlerinde yıllık ve çok yıllık çimensi yabancı otlarda ve kendi gelen (Buğday – Arpa ) bitkilerinde kullanılan selektif ve sistemik bir herbisittir. Uygulamadan hemen sonra , yapraklar tarafından çok hızlı bir şekilde bünyeye alınır ve bitki içinde taşınarak , köklere kadar ulaşır.
 
İlacın Uygulama Zamanı
Selecron Süper,çıkış sonrası , yabancı otların genç dönemlerinde (2-6 yaprak) kullanılmalıdır.
 
İlacın Uygulama Şekli
Gerekli ilaç önce ayrı bir kapta bir miktar su ile sulandırılır. Bu karışım aletin yarım doldurulmuş deposuna konulur. Sonra karıştırılarak depo su ile tamamen doldurulur. Dekara kullanılacak su miktarını hesaplamak için önce kalibrasyon yapılır. Bunun için aletin deposuna belirli bir miktar su konur ve tarla koşullarında sabit bir hızla çalıştırılarak , mevcut su ile ne kadar alanın ıslatılabileceği hesap edilir. Buradan kalibrasyonu yapılan alet ile bir dekara ne kadar su harcanacağı hesaplanmış olur. Daha sonra ilaçlamaya geçilir.
İyi bir kaplama ilaçlama yapacak şekilde yeterli su kullanınız. Dekara  20-40 Litre su kullanınız.
Çok yıllık otlarda sürme olması halinde , ikinci bir ilaçlama yapılabilir. İlaçlamadan 7 gün önce ve sonra herhangi bir toprak işlemesi yapılmamalıdır. 1 saat içerisinde yağmur yağma ihtimali varsa, ilaçlama ertelenmelidir. Sulama yapılan alanlarda ilaçlama işlemi, sulamadan 4-5 gün sonra yapılmalıdır. İlaçlamalarda , yelpaze tipi meme kullanılması tavsiye edilir.
 
Karışabilirlik Durumu
Pamukta geniş yapraklı yabancı otlara karşı etkili olan Pyrithioban-sodium tertipli ilaçlarla birlikte karıştırılarak kullanılmamalıdır. Pyrithioban-sodium tertipli ilaçların uygulaması Selecron Süper uygulamasını takiben ve en az 1 gün geçtikten sonra yapılmalıdır. Bulunabilirse en az %80 mineral yağ veya bitkisel yağ + en az %15 emülgatör içeren yayıcı-yapıştırıcılarla birlikte kullanılması tavsiye edilir. Bu özelliklere uymayan yayıcı-yapıştırıcılarla karıştırılmamalıdır.
Lambda-Cyhalothrin ve Esfenvalerate içeren insektisitlerle birlikte kullanılabilir.
 
Antidotu
İlaç petrol yapılı solvent içerdiğinden solunması halinde zararlı olabilir. Semptomatik tedavi uygulayınız.

UYARI : İlacı kullanmadan önce ambalajı üzerindeki etiket bilgilerini dikkatlice okuyunuz, tavsiyelere uyunuz.
Yalnızca ambalaj etiketindeki bilgiler esas alınmalıdır.
 


KALİTE BELGELERİ WEB DESIGN