AGROFARM
Ürün Arama   : 
ENGLİSH
      
Flash Player Indirin Flash Player Yüklü Degil
Meyvecinin Dostu
ÜRÜN FOTO  
Ürün Grubu : FUNGİSİT (Mantar İlacı) 
Aktif Madde : 250 g/l Difenoconazole
Formulasyon Şekli : Emülsiyon Konsantre (EC)
LD50 Değeri : Sıçanlarda Akut Oral 1453 mg/kg
Ambalaj : 100 ml

Ürün Detayları   Zararlı/Hastalık/Yabancı Ot     Ambalajlar   YAZDIR Yazdır

RUHSATLI OLDUĞU BİTKİ VE HASTALIKLAR
Bitki Adı
Hastalık Adı
Kullanma Dozu ve Dönemi
Son İlaçlama ile Hasat Arası Süre
Elma
Karaleke (Venturia inaequalis)
10 ml/ 100 l su
14 gün
Armut
Karaleke (Venturia pyrina)
10 ml/ 100 l su
14 gün
Şeker Pancarı
Yaprak Leke Hastalığı
(Cercospora beticola)
Külleme (Erysiphe betae)
30 ml/da
 
20 ml/da
14 gün
 
14 gün

 
Scoop 250 EC; Elma ve Armutta karaleke mücadelesinde meyve ve yapraklar üzerinde koruyucu ve tedavi edici özelliğe sahiptir. Mantar gelişimini daha erken dönemde önlediğinden, hastalık çıkışına meydan vermez. Bu sebeple karaleke mücadelesinde, hastalık belirtileri görülmeden, koruyucu ilaçlama şeklinde yapılması tavsiye edilir.
 
Scoop 250 EC; Lokal sistemik ve Translaminar özelliğe sahip olup, ilaçlamayı takip eden 2 saat içerisinde bitki bünyesine dahil olur, yaprağın her tarafına taşınır.
 
İlacın Kullanıma Hazırlanma Şekli
Önce gerekli miktar ilaç az miktar su ile  ayrı bir kapta karıştırılarak bulamaç haline getirilir. İlaçlama aletinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur.  Bulamaç haline getirilen karışım aletin yarım doldurulmuş deposuna karıştırma düzeni çalıştırılarak yavaş yavaş konulur. Sonra karıştırmaya devam edilerek depo su ile tamamen doldurulur. Uygulama esnasında aletin karıştırma aparatı çalışır durumda olmalıdır.
 
Kullanma Şekli
İlaçlama, meyvede tazyikli motorlu pülverizatörler ile ağacın her tarafını ıslatacak şekilde yapılmalıdır. Ancak ilacın yapraklardan yıkanarak uzaklaşmasına müsaade edilmemelidir.
 
İlaçlama Zamanı
Elmada Karaleke Mücadelesinde
1. İlaçlama : Tomurcukların kabardığı devre (çiçek gözleri kabardığında),
2. İlaçlama : Pembe tomurcuk devresi. (Çiçekler ayrı ayrı görüldüğünde),
3. İlaçlama : Çiçek taç yapraklarının % 70-80’i döküldüğünde,
4. ve diğer ilaçlamalar : Hava koşullarına ve hastalığın yoğunluğuna göre 10-14 gün aralıklarla yapılır.
 
Armutta Karaleke Mücadelesinde
1. İlaçlama : Çiçek tomurcukları patlamak üzere iken,
2. İlaçlama : Beyaz rozet devresinde,
3. İlaçlama : Çiçek taç yapraklarının % 80-90’ı dökülünce,
4. ve diğer ilaçlamalar : 3. ilaçlamadan sonra havalar yağışlı giderse haftada bir, yağışsız giderse 12-13 günde bir yapılmalıdır. İlaçlama sayısı, yağış durumuna ve hastalığın durumuna bağlı olarak yapılır.
 
Karışabilirlik Durumu
Diğer ilaçlarla karıştırılarak kullanılabilir. Gerekli görülmesi halinde, bir ön karışım denemesi yapılması önerilir.
 
Antidotu
Özel bir antidotu yoktur. Belirtilere göre tedavi uygulanır.

UYARI : İlacı kullanmadan önce ambalajı üzerindeki etiket bilgilerini dikkatlice okuyunuz, tavsiyelere uyunuz.
Yalnızca ambalaj etiketindeki bilgiler esas alınmalıdır.
 


KALİTE BELGELERİ WEB DESIGN