AGROFARM
Ürün Arama   : 
ENGLİSH
      
Flash Player Indirin Flash Player Yüklü Degil
ÜRÜN FOTO  
Ürün Grubu : FUNGİSİT (Mantar İlacı) 
Aktif Madde : %50 Iprodine
Formulasyon Şekli : Islanabilir Toz (WP)
LD50 Değeri : Sıçanlarda Akut Oral >2000 mg/kg
Ambalaj : 200 g, 400 g

Ürün Detayları   Zararlı/Hastalık/Yabancı Ot     Ambalajlar   YAZDIR Yazdır
RUHSATLI OLDUĞU BİTKİ VE HASTALIKLAR
Bitki Adı
Hastalık Adı
Kullanma Dozu
Son İlaçlama İle Hasat Arasındaki Süre
Bağ
Kurşuni Küf (Botrytis cinerea)
75 g /100 l su
15 gün
Domates
Kurşuni Küf (Botrytis cinerea)
Erken Yaprak Yanıklığı
(Alternaria solani)
75 g /100 l su
100 g /100 l su
7 gün
Hıyar
Beyaz Çürüklük
(Sclerotinia sclerotiorum)
75 g /100 l su
7 gün
Kayısı
Çiçek Monilyası (Monilia laxa)
150 g /100 l su
15 gün
Turunçgiller
Alternaria Yanıklık Hastalığı
( Alternaria citri)
100 g /100 l su
15 gün
                                 
Kullanma Şekli
İlaçlama rüzgârsız bir havada yapılmalı, bitkinin iyice ıslanmasına ancak ilacın akıtılmamasına dikkat edilmelidir. Bağda salkımların her tarafının iyice ilaçlanması gerekmektedir. Uzun süre tekrarlı ilaçlamalardan sonra hastalık etmenleri ilaca karşı direnç kazanabilir. Bunu önlemek için ROVER 50 WP ile iki uygulamadan sonra araya kontakt  bir fungisit uygulaması yapılması önerilir. Daha sonra gerek duyulduğunda ilaçlamalar tekrar ROVER 50 WP ile yapılmalıdır.
 
İlacın Kullanıma Hazırlanma Şekli
Gerekli miktardaki ilaç, önce az bir su ile bulamaç haline getirilir. Yarısına kadar su dolu ilaçlama tankına ilave edilerek karıştırıcı çalıştırılır ve tank su ile tamamlanır.
 
Kullanım Dönemleri
Bağda Kurşuni Küfe Karşı : Üzümlerin olgunlaşma başlangıcından hemen önce ilaçlamaya başlanmalıdır.
Domateste Kurşuni Küfe Karşı : Çevrede ilk hastalık belirtileri görüldüğünde veya bitkiler çiçeklenme devresinde iken başlanır. 10 gün sonra ikinci ilaçlama yapılır.
Domateste Erken Yaprak Yanıklığına Karşı : İlk lekeler görülünce başlanır.
Hıyarda Beyaz Çürüklüğe Karşı : Fidelerin şaşırtılmasından 20 gün sonra başlanır ve 10 gün sonra 2. ilaçlama yapılır.
Kayısıda Monilyaya Karşı : 1. İlaçlama çiçeklenme başlangıcında (%-10 çiçekteyken), 2. ilaçlama tam çiçekte iken (%90–100 çiçekteyken) yapılır.
 
Karışabilirlik Durumu
Bordo bulamacı dışındaki Fungisitler, İnsektisitler ve Yaprak Gübreleri ile karıştırılarak kullanılabilir. Büyük miktarda karışım yapmadan önce bir fiziksel karışabilirlik testi yapılması önerilir.
 
Antidotu
Özel bir antidotu yoktur.  Belirtilere göre tedavi uygulanır.

UYARI : İlacı kullanmadan önce ambalajı üzerindeki etiket bilgilerini dikkatlice okuyunuz, tavsiyelere uyunuz.
Yalnızca ambalaj etiketindeki bilgiler esas alınmalıdır.
 


KALİTE BELGELERİ WEB DESIGN