AGROFARM
Ürün Arama   : 
ENGLİSH
      
Flash Player Indirin Flash Player Yüklü Degil
Şeker Pancarında Yabancı Otlara Mükemmel Sonuç
Ro-Stop 6 E
 
Ürün Grubu : HERBİSİT (Yabancı Ot İlacı) 
Aktif Madde : 720 g/l Cycloate
Formulasyon Şekli : Emülsiyon Konsantre (EC)
LD50 Değeri : Sıçanlarda Akut Oral >2000 mg/kg
Ambalaj : 5 l

Ürün Detayları   Yabancı Ot     Ambalajlar   YAZDIR Yazdır
RUHSATLI OLDUĞU BİTKİ VE YABANCI OTLAR
Bitki Adı
Yabancı Ot Adı
Kullanma Dozu ve Dönemi
Şeker Pancarı
Salkım Otu (Poa annua)
Ballıbaba (Lamium spp.)
Çim (Lolium spp.)
Horoz İbiği (Amaranthus spp.)
Darıcan (Cinek) (Echinochloa spp.)
Semiz Otu (Portulaca oleracea)
Yabani Yulaf (Avena fatua)
Çoban Çantası (Capsella bursa-pastoris)
Kirpi Darı (Setaria spp.)
Sirken, Iştır (Chenopodium spp.)
Isırgan (Urtica urens)
Köpek Üzümü (Solanum nigrum)
Topalak (Cyperus spp.)
Bambul Otu (Heliotropium europaeum)
600 ml / da , Ekim öncesi toprağa karıştırılarak kullanılır.
 
KULLANIM ÖNCESİ AMBALAJI İYİCE ÇALKALAYINIZ.
İlacın Kullanma Şekli
Ekimden önce toprağa karıştırılarak kullanılan Ro-Stop 6 Eçimlenmeyi ve fide gelişimini önleyerek etkisini gösterir. İlaçtan beklenen maksimum etkiyi alabilmek için , uygulama öncesi tarla keseksiz olacak şekilde iyi bir şekilde işlenmiş olmalıdır. Ayrıca ilaçlama esnasında tarlanın kuru ve tavında olması , ilacın toprağa iyice karıştırılmasını sağlayacaktır. İlaçlama öncesi tarladaki mevcut yabancı otlar, toprağın iyice işlenmesi suretiyle imha edilmelidir iyi işlenmiş tarlaya , pülverizatörlere tee-jet memeler takılarak dekara 20-40 litre su kullanmak suretiyle yapılır. İlaçlama düşük basınçla (2-3 atmosfer) yapılır. İlaçlamadan sonra , toprak yüzeyine uygulanan ilacın buharlaşarak kaybını engellemek için , toprak uygun toprak işleme ekipmanlarıyla işlenmeli ve 5-8 cm derinliğe kadar karıştırılmalıdır. İlaçlamanın ekime yakın bir zamanda yapılması tavsiye edilir. Ekim sonrası , eğer herhangi bir sebepten (haşere zararı, kuruda kalma , aşırı yağış v.b)  dolayı pancar çıkmamış ise ve ikinci bir ekim yapılması düşünülüyorsa , tarla tekrar sathi olarak tekraren (bir öncekinden daha derin olmamak kaydı ile) ilaçlanabilir. Bu durumda topraktaki ilacın etkisi devam eder.
 
İlacın Kullanıma Hazırlanma Şekli
Önce ilaçlama aletinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Gerekli miktarda ilaç ayrı bir kapta az bir miktar su ile karıştırılarak depoya konur. Aletin karıştırma aparatı çalıştırılarak kalan gerekli su miktarı depoya ilave edilir. Dekara kullanılacak su miktarını hesaplamak için önce kalibrasyon yapılır. Bunun için aletin deposuna belirli bir miktar su konur ve tarla koşullarında sabit bir hızla çalıştırılarak , mevcut su ile ne kadar alanın ıslatılabileceği hesap edilir. Buradan kalibrasyonu yapılan alet ile bir dekara ne kadar su harcanacağı hesaplanmış olur.
 
Karışabilirlik Durumu
Chloridazone veya Lenacil içerikli Herbisitlerle karıştırılarak kullanılabilir.
 
Andidotu
Atropin’dir. Kesinlikle PAM veya TOXOGONIN kullanmayınız.

UYARI : İlacı kullanmadan önce ambalajı üzerindeki etiket bilgilerini dikkatlice okuyunuz, tavsiyelere uyunuz.
Yalnızca ambalaj etiketindeki bilgiler esas alınmalıdır.
 


KALİTE BELGELERİ WEB DESIGN