AGROFARM
Ürün Arama   : 
ENGLİSH
      
Flash Player Indirin Flash Player Yüklü Degil
Geniş Etki Sahası Olan, Sistemik Sıvı Tohum İlacı
ÜRÜN FOTO  
Ürün Grubu : FUNGİSİT (Mantar İlacı) 
Aktif Madde : 60 g/l Tebuconazole
Formulasyon Şekli : Tohum İlaçlaması için Akıcı Konsantre (FS)
LD50 Değeri : Sıçanlarda Akut Oral 1700 mg/kg
Ambalaj : 500 ml, 5 l, 20 l

Ürün Detayları   Zararlı/Hastalık/Yabancı Ot     Ambalajlar   YAZDIR Yazdır

RUHSATLI OLDUĞU BİTKİ VE HASTALIKLAR
Bitki Adı
Hastalık Adı
Kullanma Dozu
Buğday
Sürme (Tilletia spp.)
Açık Rastık (Ustilago nuda.tritici)
50 ml/100 kg. tohum
 
Arpa
Kapalı Rastık (Ustilago hordei)
Açık Rastık (Ustilago nuda hordei)
Yaprak Çizgi Hastalığı (Pyrenophora greminea)
50 ml/100 kg tohum

İlacın Kullanıma Hazırlanma Şekli
100 kg. tohumu ilaçlamak için gerekli olan 50 ml. İlaç bir kap içerisinde 1,5 litre su ile iyi bir şekilde karıştırılır. Bu karışım, düz ve temiz bir zemin üzerine konmuş tohum üzerine yavaş yavaş dökülürken, bir taraftanda kürek ile karıştırılır. Karıştırma işlemine tüm tohumlar homojen olarak iyi bir şekilde ilaçlanması sağlanıncaya kadar devam edilir.
İlaçlama varili ile ilaçlama yapılacak ise 100 kg tohum için önerilen 50 ml ilaç bir kap içerisinde 1,5 l su ile iyi bir şekilde karıştırıldıktan sonra yavaş yavaş birkaç defada ilaçlama variline ilave edilerek, her defasında ilaçlama varili çevrilerek tohumların iyi bir şekilde ilaçlanması sağlanır.
İlaçlama tertibatı olan yerlerde ise bir ön deneme yapılarak tohumun ideal bir şekilde ilaçlanmasını sağlayacak su miktarı bulunur. (Bu miktar 100 kg. tohum için 500–800 ml. arasında değişir). İdeal su miktarı tohumu iyi bir şekilde kaplayan, fakat akmayan miktardır. Bu husus sağlandıktan sonra gerekli miktar ilaç, gerekli miktar su ile iyice karıştırılır. İlaçlama deposuna konmak suretiyle ilaçlama yapılır.
 
Karışabilirlik Durumu
İmidacloprid terkipli ilaçlarla karıştırılabilir. Tohumla geçen hastalıkların kontrolü için diğer bir ilaçla karıştırılmasına gerek yoktur.
 
Antidotu
Bilinen bir antidotu yoktur. Belirtilere göre tedavi uygulanır.

UYARI : İlacı kullanmadan önce ambalajı üzerindeki etiket bilgilerini dikkatlice okuyunuz, tavsiyelere uyunuz.
Yalnızca ambalaj etiketindeki bilgiler esas alınmalıdır.
 


KALİTE BELGELERİ WEB DESIGN