AGROFARM
Ürün Arama   : 
ENGLİSH
      
Flash Player Indirin Flash Player Yüklü Degil
Suda Mükemmel Çözünme, Etkide Mükemmel Başarı
ÜRÜN FOTO  
ÜRÜN BROŞÜRÜ Broşür
Ürün Grubu : FUNGİSİT (Mantar İlacı) 
Aktif Madde : 250 g/l Tebuconazole
Formulasyon Şekli : Emülsiyon Konsantre (EC)
LD50 Değeri : Sıçanlarda Akut Oral 4000 mg/kg
Ambalaj : 500 ml, 1 l

Ürün Detayları   Zararlı/Hastalık/Yabancı Ot     Ambalajlar   YAZDIR Yazdır

RUHSATLI OLDUĞU BİTKİ VE HASTALIKLAR
Bitki Adı
Hastalık Adı
Kullanma Dozu
Son İlaçlama
ile Hasat Arasındaki
Süre
Buğday
Külleme (Erysiphe graminis)
Sarı Pas (Puccinia striiformis)
75 ml/da
75 ml/da
---
Bağ
Külleme (Uncinula necator)
40 ml/100 l su
21 Gün
Turunçgiller
Alternaria Yanıklığı (Alternaria citri)
100 ml/100 l su
21 Gün
Domates
Erken Yaprak Yanıklığı (Alternaria solani)
50 ml/100 l su
7 Gün

 
İlacın Kullanıma Hazırlanma Şekli
İlaçlama aletininin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Tavsiye edilen ilaç ayrı bir kapta bir miktar su ile bulamaç haline getirilerek ilaçlama aletinin deposuna dökülür. İlaçlama aletinin karıştırma aparatı çalıştırılarak kalan gerekli su miktarı depoya ilave edilir. İlk hastalık belirtileri görüldüğünde, kaplama olarak uygulanmalıdır.
Bağ
1. ilaçlama : Çiçekten önce sürgünler 20-30 cm boya erişince
2. İlaçlama Koruklar saçma tanesi iriliğini aldığında
3. İlaçlama İkinci ilaçlamadan 14 gün sonra yapılır. İklim koşulları hastalığın gelişmesine uygun gidiyorsa ilaçlamalara devam edilir.
Turunçgiller
İlk bahar sürgünlerinde hastalığın görülmesi ile
Domates
Koruyucu olarak veya ilk hastalık belirtileri görüldüğünde ilaçlamaya başlanır. 10-14 gün aralıklarla ilaçlamaya devam edilir.
 
Karışabilirlik Durumu
Yüksek derecede asidik ve bazik ilaçlarla karıştırılmaz.
 
Antidotu
Bilinen bir antidotu yoktur.  Belirtilere göre tedavi uygulanır.

UYARI : İlacı kullanmadan önce ambalajı üzerindeki etiket bilgilerini dikkatlice okuyunuz, tavsiyelere uyunuz.
Yalnızca ambalaj etiketindeki bilgiler esas alınmalıdır.
 


KALİTE BELGELERİ WEB DESIGN