AGROFARM
Ürün Arama   : 
ENGLİSH
      
Flash Player Indirin Flash Player Yüklü Degil
Verimin Güvencesi
ÜRÜN FOTO  
ÜRÜN BROŞÜRÜ Broşür
Ürün Grubu : FUNGİSİT (Mantar İlacı) 
Aktif Madde : %70 Propineb + %6 Cymoxanil
Formulasyon Şekli : Islanabilir Toz (WP)
LD50 Değeri : Sıçanlarda Akut Oral 760 mg/kg
Ambalaj : 800 g

Ürün Detayları   Zararlı/Hastalık/Yabancı Ot     Ambalajlar   YAZDIR Yazdır
RUHSATLI OLDUĞU BİTKİ VE HASTALIKLAR
Bitki Adı
Hastalık Adı
Kullanma Dozu
Son İlaçlama İle Hasat Arasındaki Süre
Bağ
Mildiyö (Plasmopara viticola)
200 g/100 l su veya
200 g/da
28 gün
Kabakgiller (Hıyar,Kabak, Kavun, Karpuz)
Mildiyö
(Pseudoperonospora cubensis)
200 g/100 l su veya
200 g/da
14 gün
 
 
İlacın Kullanıma Hazırlanma Şekli
Önce ilaçlama aletinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Gerekli miktar ilaç ayrı bir kapta az miktar su ile bulamaç haline getirilerek depoya konur. Aletin karıştırma aparatı çalıştırılarak kalan gerekli su miktarı depoya ilave edilir. Dekara kullanılacak su miktarını hesaplamak için önce kalibrasyon yapılır. Bunun için aletin deposuna belirli miktar su konur ve tarla koşullarında sabit bir hızla çalıştırılarak, mevcut su ile ne kadar alanın ıslatılabileceği hesap edilir. Buradan kalibrasyonu yapılan alet ile bir dekara ne kadar su harcanacağı hesaplanmış olur.
 
İlacın Kullanım Şekli
Kabakgiller
İlaçlamalar koruyucu olarak veya en geç ilk hastalık belirtileri görüldüğünde yapılmalı ve ilaçlama aralığı 7 günü geçmemelidir. İlaçlamalar bitkilerin her tarafını kaplayacak şekilde yapılmalıdır. İklim şartlarına göre ilaçlamalara devam edilmeli ve bu konuda resmen önerilen diğer ilaçlarla dönüşümlü olarak kullanılmalıdır.
Bağ
Birinci ilaçlama sürgünler 25-30 cm boy aldığında yapılmalıdır. 15 günlük aralıklarla ikinci ve üçüncü ilaçlama yapılmalıdır. İklim koşulları hastalığın seyrine uygun gidiyorsa ilaçlamalara devam edilir.
 
Karışabilirlik Durumu
Triadimefon ve Azinphos-methyl terkipli ilaçlar ile karışabilir.
 
Antidotu
Özel bir antidotu yoktur. Belirtilere göre tedavi uygulanır.

UYARI : İlacı kullanmadan önce ambalajı üzerindeki etiket bilgilerini dikkatlice okuyunuz, tavsiyelere uyunuz.
Yalnızca ambalaj etiketindeki bilgiler esas alınmalıdır.
 


KALİTE BELGELERİ WEB DESIGN