AGROFARM
Ürün Arama   : 
ENGLİSH
      
Flash Player Indirin Flash Player Yüklü Degil
Buğday, Antep Fıstığı, Şeker Pancarı ve Turunçgilerde Kullanılan Geniş Spektrumlu, Sistemik Mantar İlacı
ÜRÜN FOTO  
ÜRÜN BROŞÜRÜ Broşür
Ürün Grubu : FUNGİSİT (Mantar İlacı) 
Aktif Madde : 150 g/l Propiconazole + 150 g/l Difenoconazole
Formulasyon Şekli : Emülsiyon Konsantre (EC)
LD50 Değeri : Sıçanlarda Akut Oral 1.453 mg/kg
Ambalaj : 500 ml, 1 l

Ürün Detayları   Zararlı/Hastalık/Yabancı Ot     Ambalajlar   YAZDIR Yazdır
RUHSATLI OLDUĞU BİTKİ VE HASTALIKLAR
Bitki Adı
Hastalık Adı
Kullanma Dozu
İlaçlama Aralığı
Son İlaçlama İle Hasat Arasındaki Süre
Şeker Pancarı
Pancar Yaprak Leke Hastalığı(Cercospora beticola)
30 ml/da
15-20 gün
21 gün
Buğday
Septorya Yaprak Lekesi
(Septoria tritici)
Pas (Puccinia spp.)
Külleme
(Erysiphe graminis f.sp.tritici)
40 ml/da
 
40 ml/da
50 ml/da
21-28 gün
21 gün
Antep Fıstığı
Karazenk (Septoria pistacina)
50 ml/100 l su
 
21 gün
Turunçgiller
Alternaria Yanıklık (Alternaria alternata f.sp. citri)
50 ml/100 l su
15-20 gün
21 gün
 
 
İlacın Kullanıma Hazırlanma Şekli
Önce ilaçlama aletinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Gerekli miktarda ilaç ayrı bir kapta az miktar su ile bulamaç haline getirilerek depoya konur. Aletin karıştırma aparatı çalıştırılarak kalan gerekli su miktarı depoya ilave edilir. Dekara kullanılacak su miktarını hesaplamak için önce kalibrasyon yapılır. Bunun için aletin deposuna belirli bir miktar su konur ve tarla koşullarında sabit bir hızla çalıştırılarak, mevcut su ile ne kadar alanın ıslatılabileceği hesap edilir. Buradan kalibrasyonu yapılan alet ile bir dekara ne kadar su harcanacağı hesaplanmış olur. Daha sonra ilaçlamaya geçilir.
 
Pronto 300 EC, Buğday, Antepfıstığı ve Şeker pancarında kullanılan geniş spektrumlu sistemik bir fungisittir.İhtiva ettiği aktif maddeler (Propiconazole ve Difenoconazole) , bitki yeşil aksamı tarafından süratle bünyeye alınır ve mantar etmenlerinin bitkiye girişini engeller. Bu aktif maddeler, hücre çeperlerinde sterol biyosentezini engeller ve böylece mantarların gelişmesi engellenmiş olur. İlaç hem koruyucu hem de tedavi edici özellikte olup, enfeksiyonların yüksek seviyede ortaya çıkmasını engellemek amacıyla, ilaçlamaların erken devrelerde yapılması tavsiye edilir. Tavsiye edildiği doz ve miktarlarda kullanılması halinde ilacın Şeker Pancarı ve buğday üzerine hiçbir olumsuz etkisi mevcut değildir.
 
Şeker Pancarı
Pancar Yaprak Leke Hastalığında ilk ilaçlama henüz hastalık belirtileri ortaya çıkmadan (Koruyucu olarak) yapılır.
Buğdayda Septorya Yaprak Lekesi ve Pas
Buğday Pas ve septorya yaprak lekesi hastalığına karşı ilaçlamaya kın-başaklanma döneminde başlanır.Gerektiğinde ilaçlamalara 21–28 gün aralıklarla devam edilmelidir.
Buğdayda Külleme
Hastalık belirtileri görüldüğünde ilaçlamaya başlanmalıdır, gerektiğinde ilaçlamalara 21–28 gün aralıklarla devam edilmelidir.
Antepfıstığı
Birinci ilaçlama çiçek dökümünden sonra döllenmeyi izleyen meyvelerin buğday tanesi kadar olduğu dönemde yapılır. Hastalık koşulları devam ettiği sürece 15 gün aralıklarla ikinci ve diğer ilaçlamalar yapılır.    
Turunçgiller
İlaçlamalara sürgün gelişimi ve iklim özellikleri dikkate alınarak sürgünler gelişmeye başladığında yaklaşık 5-10 cm uzunlukta olduğunda ve ilk hastalık belirtileri görüldüğünde başlanır. 15-20 gün aralıklarla devam edilir.    
 
Karışabilirlik Durumu
Yaygın olarak kullanılan birçok ilaç ile tank karışımı olarak kullanılabilir. Tereddüt halinde bir ön karışım testi yapılması tavsiye edilir.
 
Antidotu
Özel bir antidotu yoktur. Belirti ve şiddetine göre doktor tedavisi uygulanır.

UYARI : İlacı kullanmadan önce ambalajı üzerindeki etiket bilgilerini dikkatlice okuyunuz, tavsiyelere uyunuz.
Yalnızca ambalaj etiketindeki bilgiler esas alınmalıdır.
 


KALİTE BELGELERİ WEB DESIGN