AGROFARM
Ürün Arama   : 
ENGLİSH
      
Flash Player Indirin Flash Player Yüklü Degil
ÜRÜN FOTO  
Ürün Grubu : İNSEKTİSİT (Böcek İlacı) 
Aktif Madde : %50 Diafenthiuron
Formulasyon Şekli : Islanabilir Toz (WP)
LD50 Değeri : Akut Oral 2068 mg/kg
Ambalaj : 800 g

Ürün Detayları   Zararlı/Hastalık/Yabancı Ot     Ambalajlar   YAZDIR Yazdır

 

RUHSATLI OLDUĞU BİTKİ VE ZARARLILAR
Bitki Adı
Zararlı Adı
Kullanma Dozu
Son ilaçlama ile hasat arasındaki süre
Pamuk
Beyaz sinek (Bemicia tabaci)
Kırmızı örümcek
(Tetranychus cinnabarinus)
Yaprak Biti (Aphis gosspyii)
80 g/da, Larva, Ergin
80 g/da, Nimf, Ergin
 
80 g/da, Nimf, Ergin
14 gün
14 gün
 
14 gün
Karpuz
Kırmızı örümcek
(Tetranychus cinnabarinus)
80 g/da, Nimf, Ergin
7 gün
Patlıcan
Kırmızı örümcek
(Tetranychus urticae)
60 g/100 l su, Nimf,Ergin
7 gün
Fasulye
Kırmızı örümcek
(Tetranychus urticae)
60 g/100 l su, Nimf,Ergin
14 gün

 
İlacın Özellikleri
Polfen 50 WP; pamuk ,karpuz,fasulye ve patlıcanda yeşil aksama tatbik edilerek kullanılan insektisit ve akarisit özelliklere sahip bir ilaçtır. Polfen 50 WP beyaz sinek ve yaprak bitleri ile Kırmızı örümcek (Tetranychid)’lerin hareketli devrelerini temas ve mide yoluyla başarılı bir şekilde kontrol eder. Polfen 50 WP’nin önemli bir özelliği de üstün translaminar etkisidir.Bu sayede yaprak altında bulunan ve ilaçla direkt temas etmeyen Beyaz sinek ve Kırmızı örümcek zararlıları kontrol edilir.
 
Etki Sahası
Polfen 50 WP ,mükemmel Kırmızı örümcek etkisi yanı sıra yoğun beyaz sinek baskısının olduğu hallerde de pamuktaki ilaçlama programlarıyla bu zararlının hem erginlerini hemde nimflerini kontrol ederek mahsülde yüksek verim sağlar.İlacın pamuk yaprak bitine ilk etkisi nispeten yavaş seyretmekle beraber çok iyi bir bakiye etkiye sahiptir.
 
İlaçlama Zamanı
Beyaz sinekte ilk ilaçlama , pamukta yaprak başına 5 ergin veya 10 larva + pupa görüldüğünde yapılamalıdır.Beyaz sineği ekonomik zarar eşiğinin altında tutmak için ilaçlamanın tekrarlanması gerekir.İlk 2 ilaçlama 7-14 gün ara ile yapılmalı, müteakip ilaçlamalar beyaz sinek ergin ve nimflerinin yoğunluğuna göre gerektiğinde 14 gün ara ile yapılmalıdır.Çukurova ‘da genellikle 3 ilaçlama beyaz sineğin mevsim boyunca kontrol edilmesinde yeterli olmaktadır.Popülasyonun yoğun olduğu durumlarda dördüncü ilaçlama gerekli olabilir.
Kırmızı örümceklerin hayat devresi 15 gün gibi kısa bir süre olup düşük popülasyondan yüksek bir popülasyon oluşması çok kısa bir sürede olabilir.Bu nedenle ilk ilaçlama yapraklarda kırmızı örümceğin ilk zararı görülür görülmez vakit geçirmeden yapılmalıdır. Polfen 50 WP beyaz sinek mücadelesinde kullanıldığında genellikle tarlada bu esnada bulunan kırmızı örümcek ve yaprak bitleri de kontrol edildiğinden ayrıca bu zararlılara karşı ilaçlama yapmaya gerek yoktur.
 
İlaçlama Hacmi
Polfen 50 WP , yüksek veya alçak hacimde su kullanan her türlü yer aletiyle atılabilir.İlacın yapraklardan yıkanarak uzaklaşmasına müsaade edilmemelidir.
Not : İlaçlı mahlülün ilaçlanacak kültür bitkisinin dışındaki mahsüllere sürüklenmemesine dikkat ediniz.İlaçlanan yerin üzerinden tekrar geçerek veya tavsiye dozunu aşarak yüksek doz kullanmayınız.
 
İlacın Kullanıma Hazırlanma Şekli
Polfen 50 WP,suda kolayca eriyen ambalaj içerisinde,ıslanabilir toz formülasyonunda olup şu şekilde hazırlanır ;
Öncelikle aletin deposunun dörte birine yada yarısına kadar su doldurulur.Daha sonra gerekli miktardaki ilaç önceden bulamaç haline getirmeden ambalajı ile birlikte doğrudan tanka ilave edilir.Karıştırma işlemi devam ederken kalan su aletin deposuna ilave edilir.
 
Karışabilirlik Durumu
Diğer Yeşilkurt ve Prodenya ilaçları ile karışım halinde kullanılabilir.Fitotoksisite riski olan ilaçlar ( örneğin Methomyl bileşimli ilaçlar) karışım halinde kullanılması tavsiye edilmez. Karışım iyi hazırlanmalı , vakit geçirmeden kullanılmalıdır.
 
Bitki Tahammülü
Tavsiye edildiği şekilde tavsiye edildiği kültür bitkilerine kullanıldığında Polfen 50 WP , bu bitkilerce iyi tolere edilir.Pamuk çeşidine, beslenme durumuna bağlı olarak bazen hafif bir kızarıklık görülür ise de bunun verime olumsuz bir etkisi yoktur
 
Antidotu
Spesifik bir antidotu yoktur.  Belirtilere göre tedavi uygulanır.

UYARI : İlacı kullanmadan önce ambalajı üzerindeki etiket bilgilerini dikkatlice okuyunuz, tavsiyelere uyunuz.
Yalnızca ambalaj etiketindeki bilgiler esas alınmalıdır.
 


KALİTE BELGELERİ WEB DESIGN