AGROFARM
Ürün Arama   : 
ENGLİSH
      
Flash Player Indirin Flash Player Yüklü Degil
Kırmızı Örümceklerle Mücadelede, Gerçek Dostunuz
ÜRÜN FOTO  
Ürün Grubu : AKARİSİT (Kırmızı Örümcek İlacı) 
Aktif Madde : 600 g/l Cyhexatin
Formulasyon Şekli : Akıcı Konsantre (SC)
LD50 Değeri : Sıçanlarda Akut Oral 394 mg/kg
Ambalaj : 250 ml, 500 ml

Ürün Detayları   Zararlı/Hastalık/Yabancı Ot     Ambalajlar   YAZDIR Yazdır

 

 
RUHSATLI OLDUĞU  BİTKİ VE ZARARLILAR
Bitki Adı
Zararlı Adı
Kullanma Dozu ve Dönemi
Son İlaçlama ile Hasat Arasındaki Süre
Meyve
Avrupa Kırmızı Örümceği
(Panonychus ulmi)
İki Noktalı Kırmızı Örümcek
(Tetranychus urtica       
50 ml/100 L su
30 gün
Pamuk
Pamuk Kırmızı Örümceği
(Tetranychus cinnabarinus)
İki Noktalı Kırmızı Örümcek
(Tetranychus urticae)
50 ml/100 L su
30 gün

 
PENTRAN 600 FL, Meyve ve Pamukta Kırmızı Örümcek mücadelesinde kullanılan kontakt etkili bir akarisittir.
Meyvede mücadeleye, yaprak başına ortalama 3-5 adet Kırmızı Örümcek görüldüğünde ilaçlamalara başlanır.
 
İlacın Kullanıma Hazırlanma Şekli
Önce ilaçlama aletinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Gerekli miktardaki ilaç ayrı bir kapta az miktar su bulamaç haline getirilerek depoya konur. Aletin karıştırma aparatı çalıştırılarak kalan gerekli su miktarı depoya ilave edilir. Dekara kullanılacak su miktarının hesaplamak için önce kalibrasyon yapılır..Bunun için aletin deposuna belirli bir miktar su konur ve tarla koşullarında sabit bir hızla çalıştırılarak, mevcut su ile ne kadar alanın ıslatılabileceği hesap edilir. Buradan kalibrasyonu yapılan alet ile bir dekara ne kadar su harcanacağı hesaplanmış olur. Daha sonra ilaçlamaya geçilir. Etkin bir ilaçlama için iyi bir kaplama ilaçlama şarttır. Çiğ ve kırağı mevcudiyetinde ilaçlama yapılmamalı ve bitkilerin kuruması beklenmelidir.
 
Karışabilirlik Durumu
Bordo Bulamacı ve Captan tertipli ilaçlarla karıştırılmaz. Methomyl ihtiva eden ilaçlar ile karıştırıldığı takdirde pamukta fitotoksisite yapabilir. Diğer ilaçlarla karıştırılmasında mahzur yoksa da, her ihtimale karşı bir ön deneme yapmakta yarar vardır.
 
Antidotu
ATROPİN ve TOXOGONİN’dir. Atropin sülfat zehirlenmenin şiddetine göre 2-3 mg’dan başlayarak, 100 mg’a kadar verilebilir. Belirti ve şiddetine göre doktor tedavisi uygulanır.

UYARI : İlacı kullanmadan önce ambalajı üzerindeki etiket bilgilerini dikkatlice okuyunuz, tavsiyelere uyunuz.
Yalnızca ambalaj etiketindeki bilgiler esas alınmalıdır.
 


KALİTE BELGELERİ WEB DESIGN