AGROFARM
Ürün Arama   : 
ENGLİSH
      
Flash Player Indirin Flash Player Yüklü Degil
Şeker Pancarında Yabancı Otlara Mükemmel Etki
Pennatin DF
 
Ürün Grubu : HERBİSİT (Yabancı Ot İlacı) 
Aktif Madde : %65 Chloridazon
Formulasyon Şekli : Kuru Akışkan (DF)
LD50 Değeri : Akut Oral 2140 mg/kg
Ambalaj : 1 kg

Ürün Detayları   Yabancı Ot     Ambalajlar   YAZDIR Yazdır
RUHSATLI OLDUĞU BİTKİ VE YABANCI OTLAR
Bitki Adı
Yabancı Ot Adı
Kullanma Dozu
ve Dönemi
Şeker Pancarı
Geniş yapraklı yabancı otlar
Köpek üzümü (Solanum nigrum)
Tilki kuyruğu (Amaranthus retroflexus)
Çoban değneği (Polygonum aviculare)
Sirken (Chenopodium album)
Yoğurt otu (Galium aparina)
Horoz ibiği (Amaranthus blitoides)
Hafif topraklar için
400 gr/da
 
Ağır topraklar için
500 gr/da
 
 
İlacın Kullanıma Hazırlanma Şekli
İlaçlama aletininin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Tavsiye edilen ilaç ayrı bir kapta bir miktar su ile bulamaç haline getirilerek ilaçlama aletinin deposuna dökülür. İlaçlama aletinin karıştırma aparatı çalıştırılarak kalan gerekli su miktarı depoya ilave edilir.Dekara atılacak su miktarına konulacak ilaç miktarının hesaplanabilmesi için ilk önce alet su ile kalibre edilmelidir.Dekara 30-60 lt. su ile atılmalıdır.
 
İlacın Kullanma Zamanı ve Şekli
1) Pancar ekiminden önce
İlkbaharı kurak geçen bölgelerde ve geç ekimlerde tavsiye edilir. Pennatin DF ekime hazır hale getirilmiş tarlaya atılır ve krümler veya tırmıkla sathi olarak (yaklaşık 3 cm) toprağa karıştırılır. Pennatin DF en emin ve yaygın olarak bu zamanda kullanılır. Pennatin DF böylece toprak rutubetinden de istifade eder daha az bir yağışla da etkili olur.
2)Ekimden sonra,pancar çıkışından önce
Pennatin DF,ekimden hemen sonra başlayıp pancarın çıkışından birkaç gün öncesine kadar olan devrede satıh ilaçlaması şeklinde kullanılabilir.Bu kullanış şekli ilkbahar yağışları bol ve düzenli olan bölgelerde tavsiye edilir.
Pennatin DF’nin etkili olabilmesi için mutlaka yağışa ihtiyaç vardır.İlaçlamadan sonraki 2-3 hafta içerisinde yaklaşık olarak 20-25 cm yağmur yağmalı veya yağmurlama şeklinde sulama yapılmalıdır.İyi bir etki için keseksiz ve düzgün hazırlanmış bir tohum yatağı gereklidir.
 
Etki süresi
Pennatin DF’nin etkisi birkaç hafta devam eder (iklim ve toprak şartlarına göre birkaç aya kadar).Herhangi bir sebepten dolayı pancarı bozmak gerekirse (sel,dolu v.s.) bu durumda aynı tarlaya ancak şeker pancarı,mısır veya patates ekilebilir.Pennatin DF’ninpancarın normal hasadından sonra ekilen kültür bitkileri üzerinde herhangi bir fitotoksitesi yapmaz.
 
Yabancı Otlara Etkisi
Pennatin DF kök ve yapraklar yoluyla bitkiye nüfuz eder. Yabancı otların toprak yüzüne çıkmasından evvel toprağa atılırsa henüz intaş etmekte olan otların kökleri tarafından alınır ve onları toprak yüzeyine çıkmadan önce veya genellikle hemen sonra öldürür.Esas tesir toprak üzerinden olduğu için mücadelede iyi bir başarı ancak   toprakta etkili maddenin çözünüp yayılmasına yetecek rütubet bulunması ile elde edilebilir. Keseksiz ve düzgün hazırlanmış bir tohum yatağı,iyi bir tesir için şartdır.Ahır gübresi kullanılacaksa,bu gübreleme ilkbaharda değil sonbaharda yapılmalıdır.      
 
Karışabilirlik Durumu
Diğer pancar herbisitleri ile karıştırılabilir.
 
Antidotu
Spesifik bir antidotu yoktur. Belirtilere göre tedavi uygulanmalıdır.

UYARI : İlacı kullanmadan önce ambalajı üzerindeki etiket bilgilerini dikkatlice okuyunuz, tavsiyelere uyunuz.
Yalnızca ambalaj etiketindeki bilgiler esas alınmalıdır.
 


KALİTE BELGELERİ WEB DESIGN