AGROFARM
Ürün Arama   : 
ENGLİSH
      
Flash Player Indirin Flash Player Yüklü Degil
Şeker Pancarında Yabancı Otlara Etkili ve Ekonomik Çözüm
Penaltox T
 
Ürün Grubu : HERBİSİT (Yabancı Ot İlacı) 
Aktif Madde : 244 g/l Chloridazon + 150 g/l Triallate
Formulasyon Şekli : Süspo-Emülsiyon (SE)
LD50 Değeri : Sıçanlarda Akut Oral >1100 mg/kg
Ambalaj : 3 l, 5 l

Ürün Detayları   Yabancı Ot     Ambalajlar   YAZDIR Yazdır
RUHSATLI OLDUĞU BİTKİ VE YABANCI OTLAR
Bitki Adı
Yabancı Ot Adı
Kullanma Dozu ve Dönemi
Şeker Pancarı
Yabani Yulaf (Avena spp)
Tilki Kuyruğu (Alopecurus myosuroides)
Salkım Otu (Poa spp)
Yabani Hardal ( Sinapis arvensis)
Yabani Turp (Raphanus raphanistrum)
Serçe Dili (Stelleria media)
Sarmaşık Çoban Değneğiş(Polygonum convolvulus)
Kişnişotu (Spergula arvensis)
Horoz İbiği ( Amaranthus spp)
Yavşan Otu (Veronica persia)
Düğmeotu (Poterium minor)
Kara Pazı (Atriplex spp)
Sirken (Chenopodium album)
Çoban Çantası (Capsella bursa-pastoris)
Adi Dişotu (Taraxacum officinalis)
Papatya (Matricaria app)
Ballıbaba (Lamium amplexicaule)
Gelincik(Papaver rhoeas)
Köpek Üzümü (Solanium nigrum)
1000 ml/ da
Hafif ve orta topraklarda
 
1100 ml/ da
Ağır ve humusca topraklarda
 
 
 
Ekim öncesi tırmık yada krümler altına
 
 
İlacın Kullanıma Hazırlanma Şekli
İlaçlama aletinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Tavsiye edilen dozdaki ilaç ayrı bir kapta bir miktar su ile iyice karıştırıldıktan sonra ilaçlama aletinin deposuna aktarılır. İlaçlama aletinin karıştırma aparatı çalıştırılarak kalan gerekli su miktarı ilave edilir. Boş ilaç kaplarını 3 defa çalkalayınız ve bu çalkalama suyunu ilaçlı suya ilave ediniz. Homojen bir emülsiyon elde etmek için gerek ilacın hazırlanması ve gerekse uygulama anında yeterince karıştırma sağlanmalıdır. İlacın hazırlanmasında temiz su kullanılmalıdır.
Penaltox T Şeker Pancarında dar ve geniş yapraklı otlara karşı kullanılan bir ilaçtır. Çimlenmekte olan yabancı otlara kök yoluyla etki eder ve onları toprak yüzeyine çıkmadan önce veya çıkıştan kısa bir süre sonra öldürür. Penaltox T kısmen gaz haline dönüşürken etki ettiğinden atıldıktan sonra toprağa karıştırılmalıdır.  Toprağa karışmakla özellikle kurak hava şartlarında etkisi önemli ölçüde artırılmış olur. Böylece karıştırma derinliğindeki toprak rutubeti kurak zamanlarda dahi genellikle Penaltox T’ninotları öldürmesi için kafi gelir.
Penaltox T kullanmadan önce yapılacak en önemli iş keseksiz ve düzgün bir tohum yatağı hazırlanmaktır. Penaltox T ekime hazırlanmış tarlaya atılır ve hemen krümler veya tırmıkla sathi olarak (3-5 cm) toprağa karıştırılır. Bu işlemden sonra hemen ekim yapılmalıdır. Hava şartları müsait değilse ekim daha sonrada yapılabilir. Şayet toprak yüzeyi çok kuru ise bu durumda ekimden sonra merdane çekilerek toprak bastırılmalıdır. Ancak merdane çekme mutlaka pancarın çimlenmeye başlamasından önce yapılmalıdır.
Penaltox T ‘nin etkisi birkaç hafta devam eder (iklim ve toprak şartlarına göre birkaç aya kadar). Herhangi  bir sebepten dolayı Penaltox T ile ilaçlanmış pancar tarlasını bozmak gerekirse (sel,dolu vs) bu durumda aynı tarlaya ancak şeker pancarı, mısır veya patates ekilebilir. Penaltox T’nin pancarın normal hasadından sonra ekilen bitkiler üzerinde herhangi bir etkisi olmaz.
 
İlaçlama aleti
Traktörle çekilen pülverizatör ile başarıyla uygulanabilir. İlaçlanacak bitki aksamı ilaçlı su ile iyi bir şekilde ıslatılmalı ancak ilaçlı suyun bitkiden yıkanarak uzaklaşmasına müsaade edilmemelidir. Sebzede sırt pülverizatörü veya atomizör kullanılabilir. Kullanılacak su miktarı dekara 30-60 litre arasında bulunmalıdır.
 
Karışabilirlik Durumu
Penaltox T nötr reaksiyonlu İnsektisitler ile karıştırılabilir. Karıştırılacak ilacın reaksiyonu bilinmiyor ise, bir numune yapılarak karışıp karışmadığı tespit edilir. Karışım iyi hazırlanmalı ve birkaç saat içinde kullanılmalıdır.
 
Antidotu
Özel bir antidotu yoktur. Zehirlenme halinde belirtilere göre tedavi uygulanır.

UYARI : İlacı kullanmadan önce ambalajı üzerindeki etiket bilgilerini dikkatlice okuyunuz, tavsiyelere uyunuz.
Yalnızca ambalaj etiketindeki bilgiler esas alınmalıdır.
 


KALİTE BELGELERİ WEB DESIGN