AGROFARM
Ürün Arama   : 
ENGLİSH
      
Flash Player Indirin Flash Player Yüklü Degil
ÜRÜN FOTO  
Ürün Grubu : İNSEKTİSİT (Böcek İlacı) 
Aktif Madde : 150 g/l Teflubenzuron
Formulasyon Şekli : Süspansiyon Konsantre (SC)
LD50 Değeri : Sıçanlarda Akut Oral >5000 mg/kg
Ambalaj : 1 l

Ürün Detayları   Zararlı/Hastalık/Yabancı Ot     Ambalajlar   YAZDIR Yazdır

RUHSATLIN OLDUĞU BİTKİ VE ZARARLILAR
Bitki Adı
Zararlı Adı
Kullanma Dozu
Son İlaçlama ile Hasat Arasındaki Süre
Biber
Pamuk Yaprak Kurdu (Spodoptera littoralis)
35 ml/da
3 gün
Armut
Armut Psilidi
(Cacopsylla pyri)
50 ml/100 l su
14 gün
Pamuk
Yaprak Kurdu
(Spodoptera littoralis)
35 ml/da
14 gün
Antep Fıstığı
Yaprak Psillası
(Agonoscena targionii)
100 ml/100 l su
14 gün
Mısır
Çizgili Yaprak Kurdu
(Spodoptera exigua)
40 ml/da
14 gün

 
KULLANMADAN ÖNCE İYİCE ÇALKALAYINIZ
 
Etki Şekli
Temas ve mide yoluyla etkili, böcek büyümesini ve gelişimini önleyici bir İnsektisittir. Larvalarda ve nimflerde kitin oluşumunu engelleyerek gömlek değişimi sırasında ölümlerine neden olur. İlaçlamadan sonra böceklerde beslenme azalır. Etki şeklinin özelliği nedeniyle larva öldürücü etkisi birkaç gün sonra görülür.
İlacın etkisinde kalan erginlerin koyduğu yumurtaların büyük bir kısmı açılmaz.
 
İlacın Kullanıma Hazırlanma Şekli
Kullanmadan önce ilaç şişesi iyice çalkalanır. İlaçlama aletinin deposu yarıya kadar suyla doldurulur. Gerekli miktarda ilaç başka bir kapta bir miktar suyla iyice karıştırılarak aletin deposuna aktarılır. Aletin karıştırma düzeni devamlı çalıştırılarak depo doluncaya kadar su ilave edilir.
Dekara kullanılacak su miktarını hesaplamak için önce kalibrasyon yapılır. Bunun için aletin deposuna belirli miktar su korur ve tarla koşullarında sabit bir hızla çalıştırılarak, mevcut su ile ne kadar alanın ıslatılabileceği hesap edilir. Buradan kalibrasyonu yapılan alet ile bir dekara ne kadar su harcanacağı hesaplanmış olur.
 
Kullanım Şekli
Pamuk, Biber, Mısır : Yumurta paketleri görülünce ilaçlama yapılır.
 
Armut : İlk ilaçlama, yeni yumurta ve genç nimflerin görüldüğü erken dönemde yapılmalıdır. Yoğunluk fazlaysa 10-12 gün sonra veya 2. döl yumurta açılışları dikkate alınarak en geç 3 hafta içerisinde ilaçlama yapılmalıdır.
 
Antep Fıstığı : Mayıs ayının ortalarından itibaren kontroller yapılır ve ilk nimfler görüldüğünde ilaçlamaya başlanır ve 20 gün sonra tekrarlanır.
 
Karşabilirlik Durumu
Dithianon, Triforine, Alphacypermethrin, Febutatinoxide, Tebufenpyrad,Chlorfenapyr terkipli ilaçlarla karıştırılarak kullanılabilir. Diğer ilaçlarla karıştırılmak isteniyorsa bir ön karışım testi yapılmalıdır.
 
Antidotu
Özel bir antidotu yoktur. Belirtilere göre tedavi uygulanır.

UYARI : İlacı kullanmadan önce ambalajı üzerindeki etiket bilgilerini dikkatlice okuyunuz, tavsiyelere uyunuz.
Yalnızca ambalaj etiketindeki bilgiler esas alınmalıdır.
 


KALİTE BELGELERİ WEB DESIGN