AGROFARM
Ürün Arama   : 
ENGLİSH
      
Flash Player Indirin Flash Player Yüklü Degil
Geniş Etki Alanlı, Güçlü İnsektisit
ÜRÜN FOTO  
Ürün Grubu : İNSEKTİSİT (Böcek İlacı) 
Aktif Madde : 550 g/l DDVP (Dichlorvos)
Formulasyon Şekli : Emülsiyon Konsantre (EC)
LD50 Değeri : Sıçanlarda Akut Oral 50 mg/kg
Ambalaj : 100 ml, 250 ml, 450 ml, 900 ml

Ürün Detayları   Zararlı/Hastalık/Yabancı Ot     Ambalajlar   YAZDIR Yazdır

 

RUHSATLIN OLDUĞU BİTKİ VE ZARARLILAR
 
Bitki Adı
 
Zararlı Adı
 
Kullanılma Dozu
Ve Dönemi
Son ilaçlama
İle Hasat Arasındaki Süre
 
Ambarlanmış Hububat ve Mamülleri
 
Buğday biti(Sitophilus granarius)
Pirinç biti(Sitophilus oryzas)
Ekin kambur biti
(Rhizoportha dominica)
Khapra böceği
(Trogoderma granarium)
Kıma biti (Tribolium confusum)
Un biti (Tribolium costaneum)
Testereli böcek
(Oryzoephilus surinomensis)
Un kurdu (Tenebrio molitor)
Ekin kara böceği
(Tenebroides mauritanicus)
Değirmen güvesi
(Anagosta kühniella)
Un güvesi (Pyralis farinalis)
Arpa güvesi(Sitotroga cerealella)
Tütün güvesi (Elphestia elutella)
 (Boş depo ilaçlaması)
Tatlı kurt (Losioderma serricorne)
(Boş depo ilaçlaması)
 
 
15 ml/100 m3
(100 m3 için 1000 ml su ile)
 
21 gün
Kuru Meyve
Kuru üzüm Güvesi
(Ephestia figuliella)
İç Fındık Güvesi 
(Aphomia gulais)
Ekşilik Böcekleri
(Carpophilus spp.)
Testereli böcek
(Oryzoephilus surinomensis)
Kuru meyve akarı                         
(Carpoglypus lactis)
Kuru incir kurdu
(Ephestia cautella)
Kuru Meyve Güvesi                       
(Plodia interpunctella)
 
15 ml/100 m3, Larva
(Dolu depo ilaçlaması)
15 ml/100 m3, Larva
 
15 ml/100 m3 Ergin, Larva
 
15 ml/100 m3 Ergin, Larva
 
15 ml/100 m3 Ergin, Larva
 
15 ml/100 m3 Ergin, Larva
 
15 ml/100 m3, Larva
(Dolu depo ilaçlaması)
21 gün
Sebze
Kırmızı Örümcek
(Tetranychus spp.)      
Lahana YaprakGüvesi                       
(Putella maculipennis)
Lahana Kelebeği
(Pieris brassicoe)
Toprak Pireleri
(Phyllotreta spp.)
Yaprak Biti,Yaprak Pireleri,Thripsler
(Aphididoe,Cicodellidos,Thripidae)
200 ml/da Ergin, Larva
 
200 ml/da , Larva
 
200 ml/da , Ergin
 
200 ml/da , Ergin
 
200 ml/da Ergin, Larva, Nimf
 
5 gün
 
5 gün
 
5 gün
 
5 gün
 
5 gün
Meyve
Sarı Ağaç Kurdu
(Zeuzera pyrina)
Elma Gövde Kurdu     
(Synanthedon myopaeformis)          
Elma pamuklu biti
(Eriosoma larngerum)
Yaprak bitleri
(Aphididoe)
Ağaç Kızıl Kurdu   
(Coccus coccus)                  
 
200 ml/100 lt su, Larva
 
200 ml/100 lt su, Larva
 
200 ml/100 lt su
 
200 ml/100 lt su, Larva, Ergin
 
200 ml/100 lt su, Larva, Ergin
 
 5 gün
 
 
 
5 gün
 
5 gün
 
 
Keten
Kenevir
Toprak Pireleri
(Phyllotreta spp.)
 
200 ml/da , Ergin
 
5 gün
Bağ
Bağda Unlu Bit                     
(Planococcus citri)  
 
200 ml/100 lt su, Larva, Ergin
 
5 gün
Çay
Turunçgil Siyah Yaprak Biti      (Toxoptera auranthii)
 
150 ml/100 lt su, Larva, Ergin
5 gün
Ayçiçeği
Çayır tırtılı
(Loccostega sticticatis)
200 ml/da, Larva
 
5 gün

 
İlacın Kullanıma Hazırlanma Şekli
İlaç hazırlanırken önce ilaçlama aletinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur ve sonra tavsiye edilen miktar ilaç başka bir kapta su ile çoğaltılıp iyice karıştırılarak aletin deposuna yavaş yavaş dökülür ve gerekli miktar su aletin deposuna ilave edilir. İlaçlama aletinin karıştırma aparatı çalıştırılarak hazırlanan ilaç mahlülün iyice karışması sağlanır. Dekara kullanılacak su miktarını hesaplamak için önce kalibrasyon yapılır. Bunun için aletin deposuna belirli miktar su konur ve tarla koşullarında sabit bir hızla çalıştırılarak, mevcut su ile ne kadar alanın ıslatılabileceği hesap edilir. Buradan kalibrasyonu yapılan alet ile bir dekara ne kadar su harcanacağı hesaplanmış olur. İlaçlama havanın serin ve sakin olduğu zamanda yapılmalıdır.
 
Karışabilirlik Durumu
Propoxur,isoxathion,phosalone terkipli ilaçlar ile karıştırılabilir.
 
Antidotu
ATROPİN SÜLFAT VE TOXOGONİN’dir. 2-3 mg.dan başlayarak 100 mg.a kadar verilebilir. Belirti ve şiddetine göre tedavi uygulanır

UYARI : İlacı kullanmadan önce ambalajı üzerindeki etiket bilgilerini dikkatlice okuyunuz, tavsiyelere uyunuz.
Yalnızca ambalaj etiketindeki bilgiler esas alınmalıdır.
 


KALİTE BELGELERİ WEB DESIGN