AGROFARM
Ürün Arama   : 
ENGLİSH
      
Flash Player Indirin Flash Player Yüklü Degil
Nematodlara Granül Etki
Nematox 10 G
 
Ürün Grubu : NEMATİSİT (Nematod İlacı) 
Aktif Madde : %10 Fenamiphos
Formulasyon Şekli : Granül (GR)
LD50 Değeri : Sıçanlarda Akut Oral 5 mg/kg
Ambalaj : 5 kg

Ürün Detayları   Zararlı/Hastalık/Yabancı Ot     Ambalajlar   YAZDIR Yazdır

RUHSATLI OLDUĞU BİTKİ VE ZARARLILAR
Bitki Adı
Zararlı Adı
Kullanma Dozu ve Dönemi
Son İlaçlama ile Hasat Arasındaki Süre
Muz
Kök Ur Nematodları
(Meloidogyne spp.)
Spiral Nematod
(Helicotylenchus multicinctus)
30 kg/da
60 gün
Turunçgil Bahçeleri
Turunçgiller Nematodu
(Tylenchulus semipenetrans)
30 kg/da
60 gün
Domates
Kök Ur Nematodları
(Meloidogyne spp.)
10 kg/da
90 gün veya dikim öncesi

 
 
İlacın Uygulamaya Hazırlanma Şekli Ve Kullanılması
Muz
Muz bitkisi çevresine metrekareye 30 g. gelecek şekilde uygulanır.
İlaçlamalar
- Toprak üstü aksamının 3-4 yapraklı olduğu devrede
- İlk muz tarağının oluştuğu devrede
- Meyve salkımının oluştuğu devrelerde toprak yüzeyine serpilerek toprağa karıştırılır.
Nematodların oluşturabileceği direnci önlemek için , NEMATOX 10 G uygulamalardan yalnız birinde kullanılmalı, diğer ilaçlamalar ruhsatlı diğer nematod ilaçları ile yapılmalıdır.
Turunçgil
Ağaç başına isabet edecek miktar Mayıs ve Haziran ayları içerisinde sulamadan önce kök çevresine serpilerek toprağa karıştırılır. İlaçlanacak saha yeşil aksam izdüşümüdür.
Domates
Tavsiye edilen miktardaki ilaç toprak yüzeyine eşit olarak dağıtılır ve tırmıkla toprağa karıştırılır. Arkasından sulanır.
 
Karışabilirlik Durumu
Diğer ilaçlarla karıştırılamaz.

UYARI : İlacı kullanmadan önce ambalajı üzerindeki etiket bilgilerini dikkatlice okuyunuz, tavsiyelere uyunuz.
Yalnızca ambalaj etiketindeki bilgiler esas alınmalıdır.
 


KALİTE BELGELERİ WEB DESIGN