AGROFARM
Ürün Arama   : 
ENGLİSH
      
Flash Player Indirin Flash Player Yüklü Degil
Önder İlaç
ÜRÜN FOTO  
Ürün Grubu : İNSEKTİSİT (Böcek İlacı) 
Aktif Madde : 200 g/l Acetamiprid
Formulasyon Şekli : Suda Çözünen Konsantre (SL)
LD50 Değeri : Sıçanlarda Akut Oral 146 mg/kg
Ambalaj : 100 ml, 400 ml, 500 ml, 1 l

Ürün Detayları   Zararlı/Hastalık/Yabancı Ot     Ambalajlar   YAZDIR Yazdır
RUHSATLI OLDUĞU BİTKİ VE ZARARLILAR
Bitki Adı
Zararlı Adı
Kullanma Dozu ve Dönemi
Turunçgil
(Gövde çapı 1-2 cm olan genç fidanlarda)
Turunçgil
(Gövde çapı 1-2 cm olan genç fidanlarda)
Turunçgil
(Gövde çapı 1-2 cm olan genç fidanlarda)
Yaprak Galeri Güvesi
(Phyllonictis citrella)
 
Yaprak Galeri Güvesi
(Phyllonictis citrella)
 
Yaprak Galeri Güvesi
(Phyllonictis citrella)
0,2 ml/fidan Larva
 
 
0,4 ml/fidan Larva
 
 
1 ml/fidan Larva
Pamuk
(Ege ve Akdeniz Bölgesainde)
Yaprak Biti (zenk)
(Aphis gossypii)                
10 ml/da Nimf, Ergin
 
 Son ilaçlama ile Hasat Arasındaki Süre Pamukta 0 gündür.
 
Kullanma Şekli
Turunçgil
İlaç sadece meyve vermeyen genç Turunçgil fidanlarında uygulanmalıdır. İlaçlamalar,zararlıların fidanların taze sürgünlerinde ve yapraklarda görülmesinden sonra, sulandırmadan ve seyretilmeden yapılmalıdır.İki şekilde uygulama yapılabilir :
 
Damlalık Uygulaması
İlaç, özel Mosplate 20 SL damlalık ile ilk ana dalın hemen altına Gövdeye,tavsiye edilen dozda damlatılır.
 
Fırça ile Uygulama
İlaç,özel Mosplate 20 SL fırça ile ilk ana dalın hemen altına gövdeye, tavsiye edilen doz gelecek şekilde fırça ile uygulanmalıdır.
 
Uygulamada kullanacağınız özel Mosplate 20 SL Damlalık ve Fırçanızı bayinizden ücretsiz isteyiniz.
 
PAMUK
İlaçlamalar,sabah çiğ kalktıktan sonra veya akşam serinliğinde yapılmalıdır.
 
İlacın Kullanıma Hazırlanma Şekli
Ön ilaçlama aletinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur.Gerekli miktarda ilaç ayrı bir kapta az miktar su ile bulamaç haline getirilerek depoya konur.Aletin karıştırma aparatı çalıştırılarak kalan gerekli su miktarı depoya ilave edilir. Dekara kullanılacak su miktarını hesaplamak için önce kalibrasyon yapılır. Bunun için aletin deposuna belirli miktar su konur ve tarla koşullarında sabit bir hızla çalıştırılarak, mevcut su ile ne kadar alanın ıslatılabileceği hesap edilir. Buradan kalibrasyonu yapılan alet ile bir dekara ne kadar su harcanacağı hesaplanmış olur. Daha sonra ilaçlamaya geçilir.
                                                                
Karışabilirlik Şekli
Alkali özellikteki ilaçlar hariç, diğer İnsektisit, Fungisit ve yaprak gübreleriyle karıştırılarak uygulanabilir.
 
Antidotu
Özel bir antidotu yoktur. Belirti ve şiddetine göre doktor tedavisi uygulanır.

UYARI : İlacı kullanmadan önce ambalajı üzerindeki etiket bilgilerini dikkatlice okuyunuz, tavsiyelere uyunuz.
Yalnızca ambalaj etiketindeki bilgiler esas alınmalıdır.
 


KALİTE BELGELERİ WEB DESIGN