AGROFARM
Ürün Arama   : 
ENGLİSH
      
Flash Player Indirin Flash Player Yüklü Degil
Geniş Etki Alanlı İnsektisit
ÜRÜN FOTO  
Ürün Grubu : İNSEKTİSİT (Böcek İlacı) 
Aktif Madde : 250 g/l Carbosulfan
Formulasyon Şekli : Emülsiyon Konsantre (EC)
LD50 Değeri : Sıçanlarda Akut Oral 185 mg/kg
Ambalaj : 500 ml, 1 l

Ürün Detayları   Zararlı/Hastalık/Yabancı Ot     Ambalajlar   YAZDIR Yazdır
RUHSATLI OLDUĞU BİTKİ VE ZARARLILAR
Bitki Adı
Zararlı Adı
Kullanım Dozu
Son İlaçlama ile Hasat Arasındaki Süre
Hububat
Ekin Kambur Böceği
(Zabrus spp
100 ml/da
Erken ilkbaharda zararlı faaliyetine başladığı dönemde satıh ilaçlaması şeklinde
Pamuk
Pamuk Yaprak Biti
(Aphis gossypii)
150 ml/da, Nimf,Ergin
14 gün
Soya
Tütün Thripsi (Thrips tabaci)
150 ml/da
14 gün
Elma
Elma Yeşil Yaprak Biti
(Aphis pomi)
San-Jose Kabuklu Biti
(Quadraspidiotus perniciosus)                
125 ml/100 l su Nimf,Ergin
 
150 ml/100 l su
(Aktif Larva-Ergin)
14 gün
Fındık
Fındık Filiz Güvesi
(Gypsonoma dalbana)
Fındık Kurdu(Curculio nucum)
Fındık Yeşil Kokarcası
(Palomena prasina)
100 ml/da , Larva
 
125 ml/da, Ergin
125 ml/da
14 gün
İncir
Kanlı Balsıra(Ceroplastes rusci)
100 ml/100 l su Nimf
14 gün
 
              
Kullanma Şekli
Önce tavsiye edilen dozdaki ilaç ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır, sonra kısmen su dolu aletin deposuna karıştırılarak konulur ve depo su ile tamamlanır. Dekara kullanılacak su miktarını hesaplamak için önce kalibrasyon yapılır. Bunun için aletin deposuna belirli bir miktar su konur ve tarla koşullarında sabit bir hızla çalıştırılarak, mevcut su ile ne kadar alanın ıslatılabileceği hesap edilir. Buradan kalibrasyonu yapılan alet ile bir dekara ne kadar su harcanacağı hesaplanmış olur. Daha sonra ilaçlamaya geçilir. İlaçlamalar rüzgarsız havalarda yapılmalıdır. İlaçlamalarda bitkilerin yapraklarının alt ve üstü ilaçlanacak şekilde akma ve damlama yaptırmadan homojen şekilde uygulanmalıdır.
 
Karışabilirlik Durumu
Fungisit ve insektisitlerin çoğu ile karışabilir ise de karışımlar denenerek uygulanmalıdır.
 
Antidotu
ATROPİN SÜLFAT’tır. 2 mg. Atropin deri altına veya damar içine verilerek Atropin etkisini gösterinceye kadar (ağız kuruması, cilt kızarması) devam edilir. Göze bulaşması halinde 1 damla HOMOTROPİNE damlatılır.

UYARI : İlacı kullanmadan önce ambalajı üzerindeki etiket bilgilerini dikkatlice okuyunuz, tavsiyelere uyunuz.
Yalnızca ambalaj etiketindeki bilgiler esas alınmalıdır.
 


KALİTE BELGELERİ WEB DESIGN