AGROFARM
Ürün Arama   : 
ENGLİSH
      
Flash Player Indirin Flash Player Yüklü Degil
Kurşuni Küf Mücadelesinde Öncü
ÜRÜN FOTO  
Ürün Grubu : FUNGİSİT (Mantar İlacı) 
Aktif Madde : 300 g/l Pyrimethanil
Formulasyon Şekli : Akıcı Konsantre(SC)
LD50 Değeri : Sıçanlarda Akut Oral 4150 mg/kg
Ambalaj : 250 ml, 400 ml

Ürün Detayları   Zararlı/Hastalık/Yabancı Ot     Ambalajlar   YAZDIR Yazdır
RUHSATLI OLDUĞU BİTKİ VE HASTALIKLAR
Bitki Adı          
     Hastalık Adı 
Kullanma Dozu
Son İlaçlama ile Hasat Arasındaki Süre
Bağ
Kurşuni Küf
(Botrytis cinerea)
 100 ml/100 l su
21 gün
Domates
Kurşuni Küf
(Botrytis cinerea)
125 ml/100 l su
3 gün
Elma
Karaleke
(Venturia inaequalis)
50 ml/100 l su
14 gün
 
İlacın Kullnıma Hazırlanma Şekli
Gerekli ilaç önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılarak bulamaç haline getirilir. İlaçlama aletinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur ve ilaçlı karışım aletin karıştırıcısı çalıştırılarak eklenir. Kalan su miktarı karıştırmaya devam edilerek ilaçlama aletine ilave edilir. Daha sonra ilaçlamaya geçilir.
 
Kullanım Şekli
Bağ
İlaçlamaya danelere su yürüdüğünde başlanır ve 10-15 gün arayla hastalığın seyrine göre devam edilir. Botrytis’e etkili, etki şekli farklı diğer fungisitlerle dönüşümlü olarak bir program içinde kullanılması, mukavim ırkların oluşumunu engeller.
Domates
İlaçlamalar hastalık görülür görülmez başlanır ve hastalığın seyrine göre 10-14 gün aralıklarla devam edilir.
Elma
İlaçlamalar Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tahmin uyarı istasyonlarının uyarılarına göre yapılmalıdır. Uyarı istasyonlarının olmaması halinde ilaçlamalar fenolojik dönemler dikkate alınarak yapılmalıdır.
1. İlaçlama : Çiçek gözleri kabardığında,2. ilaçlama : Pembe rozet tomurcuğu döneminde; çiçekler ayrı ayrı görüldüğünde, 3.ilaçlama : Çiçek taç yaprakları %70-80 dökülünce, 4.ve diğer ilaçlamalar ise ekolojik koşulların hastalığının ilerlemesi için uygun olduğu durumlarda 10-14 gün ara ile yapılır. İlaçlamalar günün erken saatlerinde ve akşam serinliğinde, bitkilerin her tarafı ıslanacak şekilde kaplama ilaçlama yapacak şekilde uygulanmalıdır.
 
Karışabilirlik Durumu
Mareşal 30 SC Alüminyum içeren ilaçlarla karıştırılarak kullanılamaz.
 
Antidotu
Özel bir antidotu yoktur.  Belirtilere göre tedavi uygulanır. Hastaya oksijen veriniz. Askorbik asit veya Methylene Blue kullanınız. 

UYARI : İlacı kullanmadan önce ambalajı üzerindeki etiket bilgilerini dikkatlice okuyunuz, tavsiyelere uyunuz.
Yalnızca ambalaj etiketindeki bilgiler esas alınmalıdır.
 


KALİTE BELGELERİ WEB DESIGN