AGROFARM
Ürün Arama   : 
ENGLİSH
      
Flash Player Indirin Flash Player Yüklü Degil
Bağda Kurşini Küf, Domateste Kurşini Küf, hemde Erken Yaprak Yanıklığında, Gücüne Güvenilen
ÜRÜN FOTO  
Ürün Grubu : FUNGİSİT (Mantar İlacı) 
Aktif Madde : 500 g/l İmazalil
Formulasyon Şekli : Emülsiyon Konsantre (EC)
LD50 Değeri : Sıçanlarda Akut Oral 227 mg/kg
Ambalaj : 100 ml, 250 ml

Ürün Detayları   Zararlı/Hastalık/Yabancı Ot     Ambalajlar   YAZDIR Yazdır
RUHSATLI OLDUĞU BİTKİ VE HASTALIKLAR
Bitki Adı
Hastalık Adı
Kullanma Dozu
Son İlaçlama ile Hasat Arasındaki Süre
Bağ
Kurşuni Küf (Botrytis cinerea)
30 ml/ 100 l su
3 gün
Domates
Kurşuni Küf (Botrytis cinerea)
Erken Yaprak Yanıklığı
(Alternaria solani)
30 ml/ 100 l su
30 ml/ 100 l su
 
3 gün
3 gün
 
İlacın Uygulama Şekli
Gerekli ilaç önce ayrı bir kapta bir miktar su ilesulandırılır. Bu karışım aletin yarım doldurulmuş deposuna konulur. Sonra karıştırılarak depo su ile tamamen doldurulur. Dekara kullanılacak su miktarını hesaplamak için önce kalibrasyon yapılır. Bunun için aletin deposuna belirli bir miktar su konur ve tarla koşullarında sabit hızla çalıştırılarak, mevcut su ile ne kadar alanın ıslatılabileceği hesap edilir. Buradan kalibrasyonu yapılan alet ile bir dekara ne kadar su harcanacağı hesaplanmış olur. İlaçlama esnasında bitki en iyi şekilde yıkanmalıdır. Yer aletlerine yaprak altı memeleri takılmak suretiyle yaprak alt yüzeylerinin ıslatılması sağlanmalıdır. İlaçlamalar rüzgarsız havalarda yapılmalıdır.
 
Uygulama Zamanı
Bağda Kurşuni küfe karşı mücadeleye danelerin olgunlaşma başlangıcından hemen önce başlanmalı, diğer ilaçlamalar 10-15 gün ara ile yapılmalıdır.
Domateste Kurşuni Küfe karşı, hastalık belirtileri görülmeye başlandığında ilaçlamaya başlanmalı, 10-15 günde bir ilaçlama yapılmalıdır.
Domateste Erken Yaprak Yanıklığına karşı ise ilk hastalık belirtileri görüldüğünde ilaçlamaya başlanır. 10 günlük aralıklarla ilaçlamaya devam edilir.
 
Karışabilirlik Durumu
Captan, Tralomethrin, Carboxin, Carbendazim maddeli ilaçlarla karışabilir.
 
Antidotu
Özel bir antidotu yoktur. Belirtilere göre tedavi uygulanır.

UYARI : İlacı kullanmadan önce ambalajı üzerindeki etiket bilgilerini dikkatlice okuyunuz, tavsiyelere uyunuz.
Yalnızca ambalaj etiketindeki bilgiler esas alınmalıdır.
 


KALİTE BELGELERİ WEB DESIGN