AGROFARM
Ürün Arama   : 
ENGLİSH
      
Flash Player Indirin Flash Player Yüklü Degil
Benzersiz Çözüm Ortağı
ÜRÜN FOTO  
ÜRÜN BROŞÜRÜ Broşür
Ürün Grubu : HERBİSİT (Yabancı Ot İlacı) 
Aktif Madde : %60 w/w Bensulfuron methyl
Formulasyon Şekli : Kuru Akışkan (DF)
LD50 Değeri : Farelerde Akut Oral >5000 mg/kg
Ambalaj : 60 g

Ürün Detayları   Yabancı Ot     Ambalajlar   YAZDIR Yazdır
RUHSATLI OLDUĞU BİTKİ VE YABANCI OTLAR
Bitki Adı
Yabancı Ot Adı
Dozu
Çeltik
Kızotu-Venüs otu ( Cyperus difformis )
Kurbağa Kaşığı ( Alisma Plantago )          
Sandalye Sazı ( Scirpus mucronatus )
6 g/da
 
Aynı yerde aynı etki mekanizmasına sahip herbisitler üst üste ve uzun yıllar boyunca kullanıldığında bazı yabancı ot türlerinin dayanıklılık kazandığı ve o bölgede hakim hale geldiği görülebilir. Sonuçta herbisitlerin tavsiye edilen dozları ile bu yabancı otlara karşı yeterli etki sağlanamaz. Başka etki mekanizmasına sahip herbisitlerin değişimli olarak kullanılması veya bu tür herbisitlerle tank karışımı yapılması, ayrıca toprak işleme gibi kültürel işlemler yabancı otların dayanıklılık kazanmasını geciktirir veya engeller.
 
Önemli
Aşağıdaki hususlara dikkat edilmezse ağaçlara veya diğer kültür bitkilerine zarar verebilir. Meyve ağaçları veya tavsiye edilmediği diğer kültür bitkilerinin köklerinin bulunabileceği veya ilacın taşınarak veya yıkanarak ulaşabileceği sahalara tatbik etmeyiniz. İlaçlama sırasında ilacın tavsiye edilmediği kültür bitkilerine bulaşmasına mani olunuz. Akarsu ve sulama sularına bulaştırmayınız.
  
Genel Bilgiler
Lonca 60 DF çeltikte yabancı ot mücadelesinde düşük dozlarda kullanılan seçiciliği yüksek bir herbisittir. Kuru akışkan formülasyonunda hazırlanmıştır.    
  
Uygulama Zamanı
En iyi sonuç için LONCA 60 DF in yabancı otların erken büyüme dönemlerinde (2-4 yaprak, yada 5-10 cm boyda) kullanılması gerekir. LONCA 60 DF doğrudan doğruya su ile dolu (5-10 cm derinliğinde) tavalara tatbik edilir. En iyi ot kontrolü için ilaçlamadan sonraki 4-5 gün boyunca tavalardaki su boşaltılmamalı ve tavalar arasındaki su geçişi engellenmelidir. 
 
İlacı Uygulamaya Hazırlama Şekli
İlaçlama aletinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Tavsiye edilen miktarda LONCA 60 DF ayrı bir kapta bir miktar su ile karışım haline getirilir. Hazırlanan karışım ilaçlama aletinin deposuna ilave edilir. Kalan gerekli su miktarı ilaçlama aletinin deposuna karıştırma aparatı çalıştırılarak ilave edilir. Karıştırma ilacın düzgün dağılımı ve tatbikatı için gereklidir. Tatbikat için hazırlanmış LONCA 60 DF karışımlarını ilaçta bir parçalanma söz konusu olabileceğinden 24 saatten fazla bekletmeyiniz. Tank karışımı hazırlanırken öncelikle LONCA 60 DF suda çözülmeli, daha sonra diğeri ona ilave edilmelidir.
 
KARIŞABİLİRLİK DURUMU
LONCA 60 DF nin normal kullanım dozunda Darıcana (Echinochloa crusgalli) etkisi düşüktür. Bu yabancı otun problem olduğu tarlalarda diğer otlarla birlikte Darıcana karşı da yeterli etkiyi sağlayabilmek için Molinate terkipli ilaçlarla tank karışımı yapılabilir. Molinate terkipli OXYDRAM 6 E ilacının ruhsatlı dozuyla yapılan tank karışımı çalışmaları geniş yapraklı yabancı otlara ve Darıcana (Echinochloa crusgalli) çok iyi sonuç vermiştir.
 
Fitotoksite
LONCA 60 DF tavsiyelere uygun kullanıldığında fitotoksik değildir.
 
Ürün Münavebesi
LONCA 60 DF, rezidüel etkisi kısa bir Herbisittir. Çeltikten sonra ekilen normal münavebe ürünlerinde olumsuz etkisi yoktur.
 
Antidotu
Spesifik bir antidotu yoktur. Belirtilere göre tedavi uygulanır.

UYARI : İlacı kullanmadan önce ambalajı üzerindeki etiket bilgilerini dikkatlice okuyunuz, tavsiyelere uyunuz.
Yalnızca ambalaj etiketindeki bilgiler esas alınmalıdır.
 


KALİTE BELGELERİ WEB DESIGN