AGROFARM
Ürün Arama   : 
ENGLİSH
      
Flash Player Indirin Flash Player Yüklü Degil
Linoroks
 
Ürün Grubu : HERBİSİT (Yabancı Ot İlacı) 
Aktif Madde : 450 g/l Linuron
Formulasyon Şekli : Akıcı Konsantre (SC)
LD50 Değeri : Sıçanlarda Akut Oral 1500 mg/kg
Ambalaj : 1 kg

Ürün Detayları   Yabancı Ot     Ambalajlar   YAZDIR Yazdır
RUHSATLI OLDUĞU BİTKİ VE YABANCI OTLAR
Bitki Adı
Kullanma Dozu
Uygulama Zamanı
Yabancı Ot
Kültür Bitkisi
Ayçiçeği
250 ml/da
Çıkış öncesi
Kontrol Ettiği Yabancı Otlar :
Gönül Hardalı (Myagrum perfoliatum), Yabani Hardal (Sinapis arvensis) , Kazayağı (Chenopodium album) , Sarmaşık Çoban Değneği (Polygonum convolvulus) , Fare Kulağı (Anagalli arvensis) , Horoz İbiği (Amaranthus retroflexus
Ekimden hemen sonra
Patates
250 ml/da
Çıkış öncesi
Kontrol Ettiği Yabancı Otlar :
Yabani Hardal (Sinapis arvensis) , Kazayağı (Chenopodium album) , Yer Fesleğeni (Mercurialis annua) , Horoz İbiği (Amaranthus retroflexus) , Sarmaşık Çoban Değneği (Polygonum convolvulus)
Ekimden hemen sonra
Kimyon
200 ml/da
2-4 yapraklı genç dönemlerinde    
Kontrol Ettiği Yabancı Otlar :
Kazayağı (C.opulifolium, C. botrys) , Yapışkan Nakıl (Silene conodea) , Muhabbet Otu (Reseda lutea) , Pıtrak (Turgenia  latifolia) , Boynuzlu Yoğurt Otu (Galium tricorne) , Düğün Çiçeği (Ranunculus arvensis) , Taşkesen Otu(Lithospermum arvense) ,Y. Süpürge Otu (Sisymbrium officinale) , Soda Otu (Salsalo kali)
3-4 çatal döneminde
Soğan Tohum
75 ml/da
2-4 yapraklı genç dönemlerinde    
Kontrol Ettiği Yabancı Otlar :
Yabani Hardal (Sinapis arvensis) , Kazayağı (Chenopodium album) , Sarmaşık Çoban Değneği (Polygonum convolvulus), Fare Kulağı (Anagallis arvensis) , Gelincik (Papaver rhoeas),Horoz İbiği (Amaranthus retroflexus) , Yavşan otu (Veronica sp.)
 
2 gerçek yapraklı dönemden sonra (yapraklar dikleşip, dolgun bir görünüm aldığında)
Soğan Arpacık
150 ml/da
2-4 yapraklı genç dönemlerinde    
Kontrol Ettiği Yabancı Otlar :
Yabani Hardal (Sinapis arvensis), Kazayağı (Chenopodium album), Sarmaşık Çoban Değneği (Polygonum convolvulus),Çoban Değneği (polygonum aviculare), Gönül Hardalı(Myagrum perfoliatum), Horoz İbiği (Amaranthus retroflexus),Pıtrak (Turgenia latifolia), Fare Kulağı (Anagallis arvensis),Gelincik (Papaver rhoeas) , Tatula (Datura stramonium),Yavşan Otu (Veronica sp.)
2-4 yapraklı dönem
Anason
175 ml/da
 
 
 
 
150 ml/da
Çıkış Öncesi
Kontrol Ettiği Yabancı Otlar :
Horoz İbiği (Amaranthus retroflexus),Kazayağı (Chenopodium album),Sarmaşık Çoban Değneği (Polygonum convolvulus)
Çıkış Öncesi
Kontrol Ettiği Yabancı Otlar :
Horoz İbiği (Amaranthus retroflexus),Kazayağı (Chenopodium album),Sarmaşık Çoban Değneği(Polygonum convolvulus), Darıcan (Echinochloa crus-galli)
Ekimden sonra
 
 
 
 
 
Çıkış sonrası
Havuç
175 l/da
 
 
 
 
 
150 ml/da
Çıkış Öncesi
Kontrol Ettiği Yabancı Otlar :
Horoz İbiği (Amaranthus retroflexus) , Kazayağı (Chenopodium album), Sarmaşık Çoban Değneği(Polygonum convolvulus) ,Yabani Hardal (Sinapis arvensis), Darıcan (Echinochloa crus-galli)
2-4 yapraklı genç dönemlerinde
Kontrol Ettiği Yabancı Otlar :
Horoz İbiği (Amaranthus retroflexus) , Kazayağı(Chenopodium album) , Sarmaşık Çoban Değneği (Polygonum convolvulus) , Yabani Hardal (Sinapis arvensis)
Ekimden sonra
 
 
 
 
 
Çıkış Sonrası

 

İlacın Uygulamaya Hazırlanması
Önce ilaçlama aletinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Gerekli miktarda ilaç ayrı bir kapta az bir miktar su ile karıştırılarak depoya konur. Aletin karıştırma aparatı çalıştırılarak kalan gerekli su miktarı depoya ilave edilir. Dekara kullanılacak su miktarını hesaplamak için önce kalibrasyon yapılır. Bunun için aletin deposuna belirli bir miktar su konur ve tarla koşullarında sabit bir hızla çalıştırılarak, mevcut su ile ne kadar alanın ıslatılabileceği hesap edilir. Buradan kalibrasyonu yapılan alet ile bir dekara ne kadar su harcanacağı hesaplanmış olur. Daha sonra ilaçlamaya geçilir. Dekara 30-40 litre su kullanılmalı ve iyi bir etki için iyi bir kaplama ilaçlama yapılmalıdır
 
Kullanım Şekli
Çıkış Öncesi İlaçlama : Ekimden 1-2 gün sonra yapılır. İlaçlama sırasında toprak tezeksiz, ince ve tavında olmalıdır. İlaçlanmış alanda en az 20 gün hiçbir toprak işlemesi yapılmamalıdır. Çok hafif ve kumlu geçirgen topraklarda ilacı kullanırken dikkatli olmalı ve düşük doz tercih edilmelidir. Killi ve organik maddece zengin topraklarda ilaç daha yüksek dozlarda atılabilir.
Çıkış Sonrası İlaçlama : Yabancı otların genç dönemlerinde yapılmalıdır.İlaç toprakta birkaç ay içinde mikroorganizmalar tarafından parçalanır, toprakta birikimi söz konusu değildir. Müteakip sene ekilen kültür bitkilerinde zararlı olmaz. Rüzgarlı havalarda ilaçlama yapmayınız.
 
Karışabilirlik Durumu
LİNOROKS, diğer yabancı ot ilaçlarının bir çoğu ile karıştırılabilir. Bununla birlikte, genel bir ilke olarak fiziksel karışabilirlik bakımından bir ön test yapılmalıdır. Hormonlu ilaçların esterli formülasyonları ile karıştırılamaz.

UYARI : İlacı kullanmadan önce ambalajı üzerindeki etiket bilgilerini dikkatlice okuyunuz, tavsiyelere uyunuz.
Yalnızca ambalaj etiketindeki bilgiler esas alınmalıdır.
 


KALİTE BELGELERİ WEB DESIGN