AGROFARM
Ürün Arama   : 
ENGLİSH
      
Flash Player Indirin Flash Player Yüklü Degil
Hayalizdeki İnsektisit
Lantox SP 90
 
Ürün Grubu : İNSEKTİSİT (Böcek İlacı) 
Aktif Madde : %90 Methomyl
Formulasyon Şekli : Suda Çözünen Toz (SP)
LD50 Değeri : Albino Farelerde Akut Oral 30 mg/kg
Ambalaj : 100 g

Ürün Detayları   Zararlı/Hastalık/Yabancı Ot     Ambalajlar   YAZDIR Yazdır
RUHSATLI OLDUĞU BİTKİ VE ZARARLILAR
Bitki Adı
Zararlı Adı
Kullanma Dozu ve Dönemi
Son İlaçlama İle Hasat Arasındaki Süre
Pamuk
Yeşil Kurt*
(Heliothis armigera)
80 g/da, Larva
7 gün
Domates
Yeşil Kurt
(Heliothis armigera)
80 g/da, Larva
3 gün
Karnabahar
Yeşil Kurt
(Heliothis armigera)
80 g/da, Larva
3 gün
Mısır
Mısır Kurdu
(Ostrinia nubbilalis)
 
Koçan Kurdu
(Sesamia nonagriodes)
100 g/da, Larva
15 gün ara ile 3 ilaçlama yapılır
100 g/da, Larva
15 gün ara ile 3 ilaçlama yapılır
 
3 gün
 
 
3 gün
Bağ
Salkım Güvesi
(Lobesia botrana)
60 g/100 l su, Larva
7 gün
Soya
Yeşil kurt
(Heliothis armigera)
80 g/da, Larva
14 gün
* Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde kullanılmaz.
 
İlacın Kullanıma Hazırlanma Şekli
İlaçlama aletinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Tavsiye edilen miktarda ilaç önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karışım haline getirilir. Bu karışım aletin yarım doldurulmuş deposuna, karıştırıcısı çalışır durumda iken konur. Sonra iyice karıştırılarak depoya kalan gerekli su miktarı tamamen doldurulur. Her türlü ilaçlama aletiyle kolaylıkla püskürtülür. Hazırlanan ilaç karışımı bekletilmeden uygulanmalıdır.
Pamuk bitkisi susuzluktan pörsümüş durumda ise, Lantox SP 90 tatbikatlarını müteakiben pamuklarda bir miktar kızarma meydana gelebilir. Bu nedenle pörsümüş durumdaki pamukların ilaçlanmaması tavsiye edilir. Lantox SP 90 düşük dozlarda herhangi bir renk değişikliğine neden olmaz ve dönem boyunca birçok defa uygulama yapılabilir. Lantox SP 90 pamuğun bütün büyüme devrelerinde kullanılabilir. Fakat mevsim sonunda pamuğun olgunlaşmasından dolayı daha fazla kızarıklığa sebep olabilir. Daima tavsiye edilen dozlarda kullanın. Dünyada yapılan birçok denemelere göre 7–15 gün aralıklarla yapılan ilaçlama neticesinde oluşan kızarıklık mahsulü azaltmaz.
- Aynı yerde aynı etki mekanizmasına sahip insektisitler üst üste ve uzun yıllar boyunca kullanıldığında bazı zararlı türlerinin dayanıklılık kazandığı ve o bölgede hâkim hale geldiği görülebilir. Sonuçta ilaçların tavsiye edilen dozları bu dozları bu zararlılara karşı yeterli etkiyi sağlayamaz. Aynı etki mekanizmasına sahip insektisitlere karşı oluşacak direnci engellemek için, değişimli olarak farklı etki mekanizmasına sahip insektisitler kullanılmalı veya tank karışımı yapılmalıdır. Böylece zararlılara karşı direnç gecikmiş ya da engellenmiş olur.
 
Kullanma Şekli
Lantox SP 90, her türlü yer aletleriyle kullanılmak üzere suda eriyebilen toz şeklinde formüle edilmiş bir ilaçtır. Sadece tarla uygulamalarında kullanılan ilaç, kesinlikle, ev ve bahçelerde kullanılmaz. İlaç, haşerelerin ekonomik zarar seviyesine ulaştığında, tavsiye edilen bitkilere tavsiye edilen dozlarda kullanılır. Enfeksiyonun fazla ve zararlıların büyük olduğu dönemlerde 1–3 ilaçlama tavsiye edilir.
 
Karışabilirlik Durumu
Lantox SP 90 Yüksek asit ve kireç, bordo bulamacı gibi alkali olanlar dışında birçok zirai mücadele ilaçları ile karışabilir. Ancak geniş çaptaki bir karışım yapmadan önce fiziksel karışımın mümkün olup olmadığı, ayrıca karışımın kullanılacak bitkiye karşı güvenilirliği küçük çapta bir karışımla denenmelidir. Karışım hazırlanırken önce Lantox SP 90 ilaçlama tankına konulmalıdır.
 
Antidotu : Atropindir.

UYARI : İlacı kullanmadan önce ambalajı üzerindeki etiket bilgilerini dikkatlice okuyunuz, tavsiyelere uyunuz.
Yalnızca ambalaj etiketindeki bilgiler esas alınmalıdır.
 


KALİTE BELGELERİ WEB DESIGN