AGROFARM
Ürün Arama   : 
ENGLİSH
      
Flash Player Indirin Flash Player Yüklü Degil
Hayalinizdeki İnsektisit
ÜRÜN FOTO  
Ürün Grubu : İNSEKTİSİT (Böcek İlacı) 
Aktif Madde : 200 g/l Methomyl
Formulasyon Şekli : Suda Çözünen Konsantre (SL)
LD50 Değeri : Akut Orakl 30 mg/kg
Ambalaj : 1 l

Ürün Detayları   Zararlı/Hastalık/Yabancı Ot     Ambalajlar   YAZDIR Yazdır
RUHSATLI OLDUĞU BİTKİ VE ZARARLILAR
Bitki Adı
Zararlı Adı
Kullanma Dozu ve Dönemi
Son İlaçlama İle Hasat Arasındaki Süre
Pamuk
*Yeşil Kurt
(Heliothis armigera)
350 ml / da
 
7 gün
Şerbetçi Otu
Yaprak Biti
(Phorodon humuli)
 
100 ml / 100 L.su
 
14 gün
Bağ
Salkım Güvesi  (Lobesia spp.)
200 ml / 100 L.su
3 gün
(sofralık ve kurutmalık)
14 gün (şaraplık)
 
Biber (sera)
Biberde Yeşil şeftali yaprak biti
(Myzus persicae)
250 ml/da Nimf-ergin
 
3 gün
 
* Akdeniz Bölgesinde ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinde kullanılmaz.
 
İlacın Kullanıma Hazırlanma Şekli
İlacı hazırlamadan önce ilaçlama aletinin temiz olduğundan emin olunuz. İlaçlama tankını ¼ veya ½’ye kadar su ile doldurun. İlacı ayrı bir kapta az bir su içinde karıştırıp bu ilaçlama aleti tankına koyunuz. Daha sonra tankı su ile doldurunuz. Mekanik veya hidrolik karıştırıcılarla iyice karıştırın. Havalı karıştırıcılarla iyice karıştırın. Havalı karıştırıcılar kullanılmaz. Hazırlanan ilacı hemen kullanınız.
** Pamuk bitkisi susuzluktan pörsümüş iken, ilacımızı kullandıktan sonra bir miktar kızarma görülebilir. Kızarıklığa mani olmak için, pamuk bitkisi pörsümüş iken ilaçlama yapılmaması tavsiye edilir. Düşük dozlarda ilaç herhangi bir renk değişikliğine neden olmaz ve böylece mevsim boyunca birçok defa kullanılabilir. Fakat mevsim sonunda pamuğun olgunlaşmasından dolayı daha fazla kızarıklık görülebilir. Daima tavsiye edilen dozlarda kullanın. Dünyada yapılan birçok denemelere göre,7–15 günlük aralarla yapılan ilaçlama neticesi kızarıklık mahsulü azaltmaz. Laboratuvar ve tarla denemeleri ilacın Prodenya ve Yeşil Kurt yumurtalarına karşı ovisit (yumurta öldürücü) etkisi olduğunu göstermiştir.
**Aynı yerde aynı etki mekanizmasına sahip insektisitler üst üste ve uzun yıllar boyunca kullanıldığında bazı zararlı türlerin dayanıklılık kazandığı ve o bölgede hakim hale geldiği görülebilir. Sonuçta ilaçların tavsiye edilen dozları ile bu zararlılara karşı yeterli etki sağlanamaz. Başka etki mekanizmasına sahip insektisitlerin değişimli olarak kullanılması veya bu türlü ilaçlarla tank karışımı yapılması zararlıların dayanıklılık kazanmasını geciktirir ya da engeller.
 
Biber
25–50 adet yaprakta lupla yapılan sayımlar sonucunda, bir yaprağa düşen zararlı sayısı 10–20 adet ise mücadeleye başlamak gerekir.
 
Karışabilirlik Durumu
Yüksek asit ve kireç, bordo bulamacı gibi alkali olanlar dışında birçok zirai mücadele ilaçları ile karışabilir. Ancak geniş çaptaki bir karışım yapmadan önce fiziksel karışımın mümkün olup olmadığı, ayrıca karışımın kullanılacak bitkiye karşı güvenilirliği küçük çapta bir karışımla denenmelidir.
 
Antidotu
ATROPİNE antidotudur.Acil ihtiyaçlarda 0.5 mg atropine tabletleri için doktora danışınız.

UYARI : İlacı kullanmadan önce ambalajı üzerindeki etiket bilgilerini dikkatlice okuyunuz, tavsiyelere uyunuz.
Yalnızca ambalaj etiketindeki bilgiler esas alınmalıdır.
 


KALİTE BELGELERİ WEB DESIGN