AGROFARM
Ürün Arama   : 
ENGLİSH
      
Flash Player Indirin Flash Player Yüklü Degil
İstenmeyen Otları Yok Eder
ÜRÜN FOTO  
Ürün Grubu : HERBİSİT (Yabancı Ot İlacı) 
Aktif Madde : 748 g/l Glyphosate ammonium
Formulasyon Şekli : Kuru Akışkan (DF)
LD50 Değeri : Sıçanlarda Akut Oral 4613 mg/kg
Ambalaj : 1 kg

Ürün Detayları   Yabancı Ot     Ambalajlar   YAZDIR Yazdır

KULLANILDIĞI BİTKİ VE KONTROL ETTİĞİ YABANCI OTLAR
Bitki Adı
Yabancı Ot Adı
Kullanma Dozu ve Dönemi
Fındık
Koyungözü papatyası (Bellis perennis)
Yabani Kimyon (Bunium paucifolium)
Taçlı Köpek Kuyruğu (Cynosorus cristatus)
Meyan Kökü (Glycyrrhiza glabra)
Yumuşak Holkus (Holcus lanatus)
Tavşan Salatası(Lapsana communis)                                                                                                 
200 g/da Yabancı otların
Aktif büyüme
dönemlerinde
Kara Yonca (Medicago lupilina)
Su nanesi (Mentha pulegium),Adi Salkım Otu (Poa trivalis),Gri Pençeotu (Potentilla recta),
Beş Pençeotu (Potentilla reptans),Kıvırcık Labada (Rumex crispus),
Küçük Çayır Düğmesi (Sanguisorba minor),Yapışkan Ot (Galium aperina),Adi Fiğ (Vicia sativa),
Rüzgar Otu (Apera spicaventi),Adi Ayrık (Agropyron repens),Püsküllü Çayır (Bromus tectorum),
Tilki Kuyruğu (Alopecurus myosuroides)
Sarmaşık Kargaotu (Lysimachia nummularia), Eğreltiotu (Pteridium aquillinu),
Böğürtlen (Rubus canescens), Loğusa Otu (Aristolochia pontica),
Mürver Otu (Sambucus ebulus), Tarla Sarmaşığı (Convolvulus arvensis),
Isırgan Otu (Urtica dioica)
400 g/da Yabancı otların aktif büyüme dönemlerinde, çok yıllık geniş yapraklı yabancı otlara; Çiçeklenme dönemi
 
Bağ
 
Sakalotu (Aegilops cylindrica), Tilki Kuyruğu (Amaranthus retroflexus),
Sarıot (Boreava orientalis), Püsküllü Çayır (Bromus tectorum),
Taşkesen Otu (Buglossoides arvensis) Gökbaş (Centaurea depressa),
Sirken (Chenopodium album), Boynuzlu Yoğurt Otu (Galium tricornotum),
Duvar arpası (Hordeum murinum). Dikenli Yabani Marul (Lactuca serriole),
Kokulu Sarı Yonca (Melilotus officinalis), Yabani Hardal (Sinapsis arvensis),
 
200 g/da Yabancı otların aktif büyüme dönemlerinde, Çok yıllık dar yapraklı yabancı otların tam olarak çıkış yapıp en az 4-5 yapraklı olduğu dönem
Yemlik (Tragopogon latifolius), Geniş Yapraklı Pıtrak (Turgenia latifolia), Doğu Ballıbabası (Wiedemannia orientalis), Domuz Pıtrağı (Xanthium strumariım),
Yatık Sirken (Chenopodium vulvaria) Uzun Süpürge Otu (Descurainia sophia),
Semizotu (Portulaca oleracea), Gelincik (Papaver rhoeas), Çoban Çantası (Capsella bursa-pastoris), Koca Fiğ (Vicia narbonensis), Hakiki Papatya (Matricaria chamomilla), Taş Yoncası (Melilotus indica), Ballıbaba (Lamium amplexicaule), Arap Baklası (Vaccaria pyramidata), Fiğ (Vicia neona), Kuşotu (Stelleria media)
 
Köpekdişi Ayrığı (Cynodon dactylon), Tarla sarmaşığı (Convolvulus arvensis), Tarhanaotu (Echinophora tenuifolia), Deve Dikeni (Alhagi pseudoalhagi),
Topalak (Cyperus rotundus), Sütlü Sarmaşık (Cynanchum acutum),
Kekre (Acroptilon repens)
 
400 g/da Yabancı otların aktif büyüme döneminde
 
Zeytin
 
Püsküllü Çayır (Bromus tectorum), Kuşotu (Stellaria media),
Yabani Hardal (Sinapsis arvensis, Yabani yulaf (Avea fatua),
 
200 g/da Yabancı otların aktif büyüme döneminde
Yavşan Otu (Veronica hedeifolia), Pis Kokulu Hindiba (Crepis foetida), Yumuşak Itır (Geranium mole),
Dönbaba (Erodium cicutarium), Gelincik (Papaver rhoeas), İnce Delice (Loliım rigidum),
Tarla Üçgülü (Trifolium arvense), Güneş sütleğeni (Euphorbia helioscopia),
Hakiki Papatya (Matricaria chamomillia), Yabani yulaf (Avena srerilis), Zarif yapraklı fiğ (Vicia tenuifolia),
Duvar Arpası Hordeum marinum), Taş Yoncası (Melilotus indica), Kanyaş (Sorghum halepense),
Saka Dikeni (Carduus pycnocephalus)
 
Ak Üçgül (Trifolium repense), Köygöçüren (Cirsium arvense),
Tarla Sarmaşığı ( Convolvulus arvensis), Ayrık (Aropyron repense)
 
400 g/da Yabancı otların aktif büyüme döneminde

Kullanma Şekli
KLEENUP PRO, seçici olmayan ve çıkış sonrası uygulanan total bir herbisittir. Bu nedenle uygulama esnasında kültür bitkilerine temas etmemesine azami özen gösterilmelidir. Rüzgarlı havalarda ilaçlama yapılmamalıdır. Tavsiye edilen ilaç miktarı, ayrı bir kapta bir miktar su içerisinde karıştırılarak eritilir. Sonra yarıya kadar su doldurulmuş ilaçlama aletine ilave edilir ve depo doluncaya kadar su ilave edilir.
Hazırlanan ilaçlı mahlûl, yabancı otların üzerine püskürtülür. En iyi sonuç, yabancı otların aktif olarak büyüdükleri dönemde ilaçlama yapılarak elde edilir. Çok yıllık geniş yapraklı yabancı otlar hemen çiçeklenme öncesi ve çiçeklenme döneminde daha hassas olduklarından bu dönemde uygulama yapmak daha başarılı sonuç verir. Çok yıllık dar yapraklı yabancı otların kontrolünde ise, tam olarak çıkış yaptıkları, aktif olarak büyüdükleri ve en az 4–5 yapraklı olduğu dönemlerinde uygulama yapılması ile daha başarılı sonuç alınabilir.
KLEENUP PRO, Sistemik etkili bir ilaçtır. Bu nedenle ilacın yabancı otlar tarafından alınabilmesi için uygulama sonrası yabancı ota bağlı olarak 3-7 gün yabancı otları zedeleyecek şekilde toprak işlemesi yapılmalıdır.
Dekara kullanılacak ideal su miktarı 10-20 litredir. Uygulamalarda yelpaze huzmeli memeler kullanılarak ve ilaçlama aletini düşük basınçla çalıştırarak bu maksada ulaşılır.
 
Karışabilirlik Durumu
Hedef yabancı otların kontrolünde KLEENUP PRO yeterlidir. Bunun yanında karışım hazırlanmak istenirse, önce yetkililerden bilgi alınmalı ve bir ön karışım denemesi yapılmalıdır.
 
Antidotu
Özel bir antidotu yoktur. Belirtilere göre tedavi edilir.

UYARI : İlacı kullanmadan önce ambalajı üzerindeki etiket bilgilerini dikkatlice okuyunuz, tavsiyelere uyunuz.
Yalnızca ambalaj etiketindeki bilgiler esas alınmalıdır.
 


KALİTE BELGELERİ WEB DESIGN