AGROFARM
Ürün Arama   : 
ENGLİSH
      
Flash Player Indirin Flash Player Yüklü Degil
ÜRÜN FOTO  
Ürün Grubu : FUNGİSİT (Mantar İlacı) 
Aktif Madde : 400 g/l Flusilazol
Formulasyon Şekli : Emülsiyon Konsantre (EC)
LD50 Değeri : Erkek Sıçanlarda akut Oral 674 mg/kg
Ambalaj : 50 ml

Ürün Detayları   Zararlı/Hastalık/Yabancı Ot     Ambalajlar   YAZDIR Yazdır
RUHSATLI OLDUĞU BİTKİ VE HASTALIKLAR
Bitki Adı
Hastalık Adı
Kullanma dozu
Son İlaçlama ile Hasat Arasındaki Süre
Bağ
Külleme (Unicula necator)
3 ml/100 l su
30 gün
 
Elma
Karaleke (Venturia inaequalis)
Külleme (Podosphaera leucotricha)
5 ml/100 l su
6 ml/100 l su
30 gün
30 gün
Şeker
Pancarı
Yaprak leke hastalığı
(Cercospora beticola)
Külleme (Erysiphe polygoni)
20 ml/da
 
15 ml/da
30 gün
 
30 gün
 
İlacın Kullanıma Hazırlanma Şekli
İlaçlama aletinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Gerekli miktarda ilaç uygun bir kap içerisinde, önce az bir miktar su ile karıştırılır, sonra bu karışım aletin deposuna eklenir ve Sonra tank karıştırma aparatı çalıştırılarak su ile tamamlanır. Dekara kullanılacak su miktarını ayarlamak için önce kalibrasyon yapılır. Bunun için aletin deposuna belirli miktar su konur ve tarla koşullarında sabit bir hızla çalıştırılarak, mevcut su ile ne kadar alanın ıslatılabileceği hesap edilir. Buradan kalibrasyonu yapılan alet ile bir dekara ne kadar su harcanacağı hesaplanmış olur.
Kullanım Şekli
KAZASKA 40 EC sistemik etkili koruyucu ve tedavi edici özelliği olan bir fungisittir. Tatbikattan 4 saat veya daha sonra yağan yağmur ilacın etkinliğini azaltmaz.
Bağ küllemesi
1. ilaçlama : Sürgünler 25-30 cm boya erişince bağ küllemesine karşı.
2. İlaçlama : Çiçek taç yaprakları döküldüğünde(koruklar saçma tanesi iriliğini aldığında)  
3. ve diğer ilaçlamalar meteorolojik ve ekolojik koşulların hastalığın ilerlemesi için uygun olduğu durumlarda 10-14 günlük aralarla devam edilir.Tanelere tatlı su yürüdüğünde ilaçlamaya son verilir.
Elma kara lekesi
1.ilaçlama : Pembe rozet tomurcuğu döneminde (çiçekler ayrı ayrı görülünce)
2.ilaçlama : Çiçek taç yaprakları % 70-80 dökülünce
3. ve diğer ilaçlamalar ekolojik koşulların hastalığın ilerlemesi için uygun olduğu durumlarda 10-14 günlük aralarla yapılır.
Elma küllemesi
1. İlaçlama : Pembe çiçek tomurcuğu döneminde
2. ilaçlama : Çiçek taç yapraklarının % 60-70’i döküldüğünde,
3. ve diğer ilaçlamalar ihtiyaca göre ilaçlamalara hastalığın durumuna ve hava koşullarına göre 10-14 gün ara ile  devam edilir.
Şeker Pancarı
Uygulamalara hastalık belirtileri görülünce başlanır ve 20 gün ara ile ihtiyaca göre devam edilir.
 
Dayanıklılık
Yüksek derecede ve spesifik etkili fungisitlere karşı direnç oluşma ihtimali oldukça fazladır. Bu nedenle farklı etki mekanizmasına sahip fungisitlerin dönüşümlü olarak kullanılmasında fayda vardır. Aynı yerde bir sezonda bağda ve elmada 5’den fazla , şeker pancarında ise 2’den fazla KAZASKA 40 EC uygulaması yapmayınız.
 
Karışabilirlik Durumu
Bordo Bulamacı ve kireç sülfür dışında pek çok zirai mücadele ilacı ile ön karışım testi yapmak suretiyle karıştırılabilir
 
Antidotu
Özel bir anditodu yoktur. Belirtilere göre tedavi uygulanır.

UYARI : İlacı kullanmadan önce ambalajı üzerindeki etiket bilgilerini dikkatlice okuyunuz, tavsiyelere uyunuz.
Yalnızca ambalaj etiketindeki bilgiler esas alınmalıdır.
 


KALİTE BELGELERİ WEB DESIGN