AGROFARM
Ürün Arama   : 
ENGLİSH
      
Flash Player Indirin Flash Player Yüklü Degil
Katana Gibi Güçlü
ÜRÜN FOTO  
Ürün Grubu : İNSEKTİSİT (Böcek İlacı) 
Aktif Madde : 20 g/l Lambda Cyhalothrin + 100 g/l Buprofezin
Formulasyon Şekli : Emülsiyon Konsantre (EC)
LD50 Değeri : Sıçanlarda Akut Oral 56 mg/kg
Ambalaj : 1 l

Ürün Detayları   Zararlı/Hastalık/Yabancı Ot     Ambalajlar   YAZDIR Yazdır

ruhsatlı olduğu Bitki ve Zararlılar
Bitki Adı
Zararlı Adı
Kullanma Dozu ve Dönemi
Son İlaçlama ile Hasat Arasındaki Süre
Pamuk
Beyaz Sinek
(Bemisia tabaci)
350 ml/da
--
Sebze
Beyaz Sinek
(Bemisia tabaci)
300 ml/da, Larva, Ergin
7 gün

İlacın Kullanıma Hazırlanma Şekli
İlaçlama aletinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Tavsiye edilen miktarda ilaç ayrı bir kapta bir miktar su ile karışım haline getirilir. Hazırlanan karışım ilaçlama aletinin deposuna ilave edilir. İlaçlama aletinin karıştırma aparatı çalıştırılarak kalan gerekli su miktarı depoya konulur. Hazırlanan ilaçlı mahlul aynı gün kullanılmalıdır.
Dekara kullanılacak su miktarını hesaplamak için önce kalibrasyon yapılır. Bunun için aletin deposuna belirli miktar su konur ve tarla koşullarında sabit bir hızla çalıştırılarak, mevcut su ile ne kadar alanın ıslatılabileceği hesap edilir. Buradan kalibrasyonu yapılan alet ile bir dekara ne kadar su harcanacağı hesaplanmış olur.
 
Kullanma Şekli
KATANA, Beyaz sineğin hem ergin, hemde larvalarına etkilidir. KATANA, kontakt, mide ve Fumigant etkiye sahiptir. Kontakt etkisi anidir. Larvalara etki, kitin sentezini önleyerek meydana geldiğinden, larvalarda ölüm, larvaların dönem değiştirmelerinden sonra görülür. Başarılı bir mücadele için pamukta 3, sebzede 2 ilaçlama yapılmalıdır. Pamukta ilk ilaçlama ekonomik zarar eşiğinde, ikinci ilaçlama birinciden 7 – 10 gün sonra, üçüncü ilaçlama da popülasyonun durumu izlenerek, ikinci ilaçlamadan 11 – 15 gün sonra yapılmalıdır. Sebzede ilaçlamalar 7 gün arayla yapılır. KATANA’ın özelliği nedeniyle tavsiyelere uygun ilaçlama yapıldığında popülasyonda (özellikle larva) azalan bir seyir izlenir. Yeniden enfeksiyonlar için ilave uygulamalar gerekebilir. İlave uygulamalar için popülasyonun ve bitkinin durumu incelenmeli, eğer popülasyonda artış söz konusu ise ilave ilaçlamalar yapılır.
Başarılı bir mücadele için, kaplamanın iyi olması gerekir. Bunun için mümkün olan şartlarda yer aletleri tercih edilmelidir.
 
Karışabilirlik Durumu
KATANA, Lambda-cyhalothrin gibi bir çok insektisitle karışabilir. Karışım yapmadan önce karışım denemelerinin yapılması ve karışım yapılacaksa ilaçların ayrı ayrı sulandırıldıktan sonra karıştırılmaları tavsiye edilir.
 
Antidotu
Özel bir antidotu yoktur.Belirtilere göre tedavi uygulanır.    

UYARI : İlacı kullanmadan önce ambalajı üzerindeki etiket bilgilerini dikkatlice okuyunuz, tavsiyelere uyunuz.
Yalnızca ambalaj etiketindeki bilgiler esas alınmalıdır.
 


KALİTE BELGELERİ WEB DESIGN