AGROFARM
Ürün Arama   : 
ENGLİSH
      
Flash Player Indirin Flash Player Yüklü Degil
Sıvı Tarım İlaçlamasıyla, Tam Koruma
ÜRÜN FOTO  
Ürün Grubu : İNSEKTİSİT (Böcek İlacı) 
Aktif Madde : 600 g/ Imidacloprid
Formulasyon Şekli : Tohum İlaçlaması için Akıcı Konsantre (FS)
LD50 Değeri : Sıçanlarda Akut Oral 450 mg/kg
Ambalaj : 100 ml, 200 ml

Ürün Detayları   Zararlı/Hastalık/Yabancı Ot     Ambalajlar   YAZDIR Yazdır

 

RUHSATLI OLDUĞU BİTKİ VE ZARARLILAR
Bitki Adı
Zararlı Adı
Kullanma Dozu ve Dönemi
Son İlaçlama ile Hasat Arasındaki Süre
Şeker Pancarı
Tel Kurtları (Agriotes spp)
Kırkayaklar (Diplopoda)
Yaykuyruklular (Collembola)
Toprak Pire Böcekleri (Chaetocnema spp.)
1500 ml/ 100 kg tohum
---
Mısır
Tel Kurtları (Agriotes spp.)
600 ml/100 kg tohum
---
Patates
Tel Kurtları (Agriotes spp.)
35 ml/100 kg tohum Larva
---

 
İlacın Hazırlanması ve Kullanımı
Şeker Pancarı
Şeker pancarı tohumlarının rutubete olan duyarlılığı nedeniyle ve hassas bir ilaçlama yapabilmek için profesyonel ilaçlama düzenleri olan tohum işleme ve ilaçlama fabrikalarında uygulanacak ilaç karışımı hacmi, ekipman tipine, karışımına giren diğer maddelere ve kurutma olanaklarına bağlıdır. Bu nedenle mevcut tohum ilaçlama ekipmanı talimatına uyunuz.
 
 Mısır
100 kg tohum için gerekli ilaç 1 litre suya eklenir ve iyice karıştırılır. Tohumluk düz bir zemine naylon bir örtü üzerine yayılır. İlaçlı karışımın yarısı tohuma püskürtülür ve tohum iyice karıştırılır sonra ilacın kalan yarısı tohuma eklenerek tohum iyice karıştırılır. İlaçlama varilleri veya bidonları içinde de aynı şekilde yapılabilir. Daha sonra tohumlar bir süre yayılarak nem oranı düşürülür ve hemen ekilir veya ekim zamanına kadar depolanabilir. Rutubetli olarak depolanırsa rutubet nedeni ile sürme gücü düşer. 
 
Patates
Tohumluk patatesler doz ve sert bir zemin üzerine yayılır. 100 kg tohumluk için önerilen ilaç miktarı kova içersindeki 1-1,5 litre suya ilave edilip, iyice karıştırılarak pulverizatöre aktarılır. Hazırlanan karışım patateslerin üzerine önce yarısı püskürtülerek patatesler kürekle ters yüz edilir. Sonra ilacın kalan yarısı püskürtülerek ilaçlama tamamlanır. İlaçlamada dikkat edilecek husus, su miktarının tohumluğu ıslatacak fakat akmayacak miktarda olmadıdır. İlaçlamadan hemen sonra ekim yapılacağı gibi tohumların nemi kuruduktan sonra çuvallanarak veya dökme olarak birkaç gün beklenebilir. İlaçlama, çuvallama ve dikim sırasında lastik eldiven giyilmelidir.
 
Karışabilirlik Durumu
Thiram ve Hymexazol terkipli ilaçlar ile karıştırılabilir.
 
Antıdotu
Özel bir anditodu yoktur. Belirtilere göre tedavi uygulanır.

UYARI : İlacı kullanmadan önce ambalajı üzerindeki etiket bilgilerini dikkatlice okuyunuz, tavsiyelere uyunuz.
Yalnızca ambalaj etiketindeki bilgiler esas alınmalıdır.
 


KALİTE BELGELERİ WEB DESIGN