AGROFARM
Ürün Arama   : 
ENGLİSH
      
Flash Player Indirin Flash Player Yüklü Degil
ÜRÜN FOTO  
Ürün Grubu : FUNGİSİT (Mantar İlacı) 
Aktif Madde : 125 g/l Flutriafol
Formulasyon Şekli : Süspansiyon Konsantre(SC)
LD50 Değeri : Sıçanlarda Akut Oral 1140 mg/kg
Ambalaj : 1 l

Ürün Detayları   Zararlı/Hastalık/Yabancı Ot     Ambalajlar   YAZDIR Yazdır
RUHSATLI OLDUĞU BİTKİ VE HASTALIKLAR
Bitki Adı
Hastalık Adı
Kullanma Dozu
Son İlaçlama ile Hasat Arasındaki Süre
Buğday
Pas (Puccinia spp.)
100 ml/da
30
Şeker Pancarı
Yaprak Leke Hastalığı
(Cercospora beticola)
50 ml/da
35
 
İlacın Kullanıma Hazırlanma Şekli
Önce ilaçlama aletinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Gerekli miktarda ilaç ayrı bir kapta az miktar su ile bulamaç halinde getirilerek depoya yavaş yavaş dökülür. Aletin karıştırma aparatı çalıştırılarak kalan gerekli su miktarı depoya ilave edilir. Dekara atılacak su miktarını hesaplamak için önce kalibrasyon yapılır. Bunun için aletin deposuna belirli bir miktar su konur ve tarla koşullarında sabit bir hızla çalıştırılarak, mevcut su ile ne kadar alanın ıslatılabileceği hesap edilir. Buradan kalibrasyonu yapılan alet ile bir dekara ne kadar su harcanacağı hesaplanmış olur. Daha sonra ilaçlamaya geçilir.
 
Kullanma Şekli
İlaçlamadan iyi sonuç almak için ilk hastalık belirtileri görülür görülmez ilaçlamaya başlanır.Bitkilerin her tarafı iyice ıslanacak şekilde kaplama ilaçlama yapılmalıdır.             
 
Kullanma Zamanı
Şeker Pancarı
Hastalık bitkilerin % 1’inde görüldüğünde ilaçlamaya başlanır. Hastalığın görülmesi durumunda ilaçlama tekrarlanır.
Buğday
İlaçlamya yapraklarda ilk pas püstülleri görüldüğü zaman başlanır. Dekara atılacak su miktarı en az 25 litre ve ilaçlama aletini basıncı 2.1 atm olmalıdır.
 
Karışabilirlik Duırumu
İmfol alkali reaksiyonlu olmayan İnsektisit, Akarisit ve Fungisitlerle karıştırılabilir. Karışım iyi hazırlanmalı ve bekletilmeden kullanılmalıdır. Maneb, Mancozeb, Captan, Primicarb ve Lambda cyhalothrin terkipli ilaçlar ile karıştırılabilir.
 
Antidotu
Özel bir antidotu yoktur. Belirtilere göre tedavi uygulanır.

UYARI : İlacı kullanmadan önce ambalajı üzerindeki etiket bilgilerini dikkatlice okuyunuz, tavsiyelere uyunuz.
Yalnızca ambalaj etiketindeki bilgiler esas alınmalıdır.
 


KALİTE BELGELERİ WEB DESIGN