AGROFARM
Ürün Arama   : 
ENGLİSH
      
Flash Player Indirin Flash Player Yüklü Degil
Mısırda Yabancı Otlara Son
ÜRÜN FOTO  
Ürün Grubu : HERBİSİT (Yabancı Ot İlacı) 
Aktif Madde : 768 g/l Acetochlor
Formulasyon Şekli : Emülsiyon Konsantre (EC)
LD50 Değeri : Sıçanlarda Akut Oral 2148 mg/kg
Ambalaj : 1 l , 5 l

Ürün Detayları   Yabancı Ot     Ambalajlar   YAZDIR Yazdır
RUHSATLI OLDUĞU BİTKİ VE YABANCI OTLAR
Bitki Adı
Yabancı Ot Adı
Kullanma Dozu ve Dönemi
Mısır
Dar Yapraklı Yabancı Otlar
Darıcan (Echinochloa colonum )
Kirpi darı (Setaria verticillata)
Kaynaş,geliç (Sorghum halepense)
Geniş Yapraklı Yabancı Otlar
Horoz ibiği (Amaranthus spp.)
Sirken (Chenopodium album)
Semiz otu (Portulaca oleracea)
200 ml/da
Çıkış Öncesi
 
Kullanım Şekli
Guardsman,mısır ekiminden sonra çıkıştan önce (pre-emergence) 1-4 gün içerisinde toprak yüzeyine uygulanır.Guardsman’dan en yüksek etliyi almak için ekimden önce toprak keseksiz olarak işlenip hazırlanmalıdır.
 
Guardsman,çıkışını tamamlamış yabancı otlara etki etmediğinden uygulama sırasında tarlada çıkışını tamamlamış yabancı ot bulunmamalıdır.İlaç uygulandıktan sonra,ilaçlı tabakanın bozulmaması için zorunlu olmadıkça kısa bir süre toprak işlenmemelidir.İlaçlamadan sonra yağmurlama sulama yapılabilir.
 
İlaçlama yelpaze huzmeli püskürtme yapan (Tee-jet) meme ile 2 – 2,5 atm. basınçla yapılmalıdır.İlaçlamanın rüzgarsız havada 20 – 40 litre/dekar su ile yapılması tavsiye edilir.
 
İlaçlama aletinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur.Gerekli miktar ilaç,ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırıldıktan sonra depoya konur.Aletin karıştırıcısı çalıştırılarak,depo doluncaya kadar su ilave edilir.
              
Karışabiklirlik Durumu
Birçok halde Guardsman tek başına yeterlidir.Ancak gerektiğinde Atrazin terkipli ilaçlar ile karışabilir.Büyük çaplı karışım yapmadan önce,küçük bir ön karışım denemesi yapılması önerilir.
 
Antidotu
Özel bir antidotu yoktur. Belirtilere göre tedavi uygulanır

UYARI : İlacı kullanmadan önce ambalajı üzerindeki etiket bilgilerini dikkatlice okuyunuz, tavsiyelere uyunuz.
Yalnızca ambalaj etiketindeki bilgiler esas alınmalıdır.
 


KALİTE BELGELERİ WEB DESIGN