AGROFARM
Ürün Arama   : 
ENGLİSH
      
Flash Player Indirin Flash Player Yüklü Degil
Tarlanızdaki Otları Düşünmeyin
ÜRÜN FOTO  
Ürün Grubu : HERBİSİT (Yabancı Ot İlacı) 
Aktif Madde : 150 g/l Fluazifob-p-butyl
Formulasyon Şekli : Emülsiyon Konsantre (EC)
LD50 Değeri : Dişi Sıçanlarda Akut Oral 2451 mg/kg
Ambalaj : 250 ml, 500 ml, 1 l

Ürün Detayları   Yabancı Ot     Ambalajlar   YAZDIR Yazdır
RUHSATLI OLDUĞU BİTKİ VE YABANCI OTLAR
Bitki Adı
Yabancı Ot Adı
Kullanma Dozu ve Dönemi
Son İlaçlama ile Hasat Arasındaki Süre
Pamuk
Kanyaş
(Sorghum halepense)
100 ml/da
Kanyaş 15-25 cm. boyda iken, bir ay sonra yeniden çıkışlar olursa ikinci bir uygulama yapılabilir.
2 ay
Soğan
Kısır Yabani Yulaf
(Avena sterilis)
Darıcan
(Echinochloa crus-galli)
Kanyaş (Sorghum halepense)
50 ml/da
Yabani yulafın kardeşlenme döneminde
100 ml/da
Soğanın 2 yapraklı devresinde
1 ay
Bağ
Kanyaş (Sorghum halepense)
 
Köpek Dişi Ayrığı
(Cynodon dactylon)
100 ml/da
Kanyaş 6-10 yapraklı veya 15-30 cm boyda iken
150 ml/da
Köpek Dişi ayrığı çiçeklenme öncesi devrede iken
1 ay
Yeşil ve Kırmızı  Mercimek
Kısır Yabani Yulaf
(Avena sterilis)
Yabani Yulaf (Avena fatua)
Kendi Gelen Hububat
(Triticum spp.)
50 ml/da
Bitkiler 2-6 yapraklı çiçeklenme öncesi, yabancı otlar ise 3-5 yapraklı iken
2 ay
Şeker Pancarı
Kanyaş (Sorghum halepense)
 
Yabani Yulaf (Avena sterilis)
100 ml/da
Kanyaş 15-30 cm boyda iken,
50 ml/da
Yabani yulafın kardeşleme döneminde
2 ay
 
İlacın Kullanıma Hazırlanma Şekli
Gerekli ilaç önce ayrı bir kapta bir miktar su ile sulandırılır. Bu karışım, aletin yarım doldurulmuş deposuna karıştırma aparatı çalışır vaziyetteyken ilave edilir. Sonra depo su ile tamamen doldurulur. Dekara kullanılacak su miktarını hesaplamak için önce kalibrasyon yapılır. Bunun için aletin deposuna belirli bir miktar su konur ve tarla koşullarında sabit bir hızla çalıştırılarak, mevcut su ile ne kadar alanın ıslatılabileceği hesap edilir. Buradan kalibrasyonu yapılan alet ile bir dekara ne kadar su harcanacağı hesaplanmış olur.Daha sonra ilaçlamaya geçilir. FUSED FORTE, ilaçlamadan 1 saat sonra yağan yağmurdan etkilenmez.
 
İlacın Kullanım Şekli
FUSED FORTE geniş yapraklı kültür bitkilerinde sorun olan gramineae familyasındaki tek ve çok yıllık yabancı otlara karşı çıkıştan sonra (post-em) kullanılan sistemik etkili, seçici bir yabancı ot ilacıdır. Son ilaçlama ve hasat arasındaki süre göz önünde bulundurulmak kaydı ile FUSED FORTE geniş yapraklı kültür bitkilerinin gelişmelerinin her döneminde emniyetle kullanılabilir. İlaçlama sırasında, yabancı otların aktif gelişme içerisinde olmaları ve ilaçlama öncesi kültürel işlemlerle çok yıllık yabancı otların rizomlarının parçalanmış olması, ilaçlamadan daha iyi sonuç alınmasını sağlar. İlaçlama iyi bir kaplama yapılabilmesi için uygun basınç ve küçük damlacıklar gereklidir. İlaçlama için uygun basınç 3 atmosfer ve en uygun meme tipi yelpaze memelerdir. Her türlü ilaçlama aletiyle uygulanabilir. Yer aletleriyle dekara 20-40 litre su kullanılır.
 
Karışabilirlik Durumu
Tavsiye olunan dozlarda Lambda Cyhalothrin, Chlorthalonil ve Pirimicarb terkipli ilaçlarla karışabilir. Büyük miktarlarda karışım yapmadan önce ön karışım yaplması tavsiye edilir. Bazı kültür bitkileri için yapılan özel tavsiyeler dışında geniş yapraklı yabancıotlara etkili diğer herbisitlerle karıştırılarak kullanılmasından kaçınılmalıdır. Bu ilaçlar FUSED FORTE tatbikatından 7 gün sonra kullanılmalıdır.
 
Antidotu
Spesifik bir antidotu yoktur. Semptomatik tedavi uygulanır. Zehirlenme halinde en yakın hastaneye ya da Zehir Danışma Merkezine başvurulmalıdır.

UYARI : İlacı kullanmadan önce ambalajı üzerindeki etiket bilgilerini dikkatlice okuyunuz, tavsiyelere uyunuz.
Yalnızca ambalaj etiketindeki bilgiler esas alınmalıdır.
 


KALİTE BELGELERİ WEB DESIGN