AGROFARM
Ürün Arama   : 
ENGLİSH
      
Flash Player Indirin Flash Player Yüklü Degil
Sentetik Pyretroidli, Geniş Spekturumlu , Hızlı ve Ani Etkili İnsektisit
ÜRÜN FOTO  
Ürün Grubu : İNSEKTİSİT (Böcek İlacı) 
Aktif Madde : 100 g/l Alpha Cypermethrin
Formulasyon Şekli : Emülsiyon Konsantre (EC)
LD50 Değeri : Akut Oral 57 mg/kg
Ambalaj : 100 ml, 250 ml, 1 l

Ürün Detayları   Zararlı/Hastalık/Yabancı Ot     Ambalajlar   YAZDIR Yazdır

 

RUHSATLI OLDUĞU BİTKİ VE ZARARLILAR
Bitki Adı
Zararlı Adı
Kullanma Dozu ve Dönemi
Son İlaçlama ile Hasat Arasındaki Süre
Mısır
Mısır Koçan Kurdu
(Sesamia spp.)         
40 ml/da,Larva
14 gün
 
Mısır Kurdu
(Ostrinia nubilalis)
40 ml/da, Larva
 
 
 
(15 gün ara ile 3 ilaçlama)
Elma
Elma İç Kurdu
(Cydia pomonella)
Elma Ağ Kurdu
(Hyponomeuta malinellus)    
20 ml/100 l su, Larva
 
15 ml/100 l su, Larva
14 gün
Hububat
Süne (Eurygaster integriceps) 
 
Hububat Hortumlu Böceği     (Pachytychius hordei)
15 ml/da
1-3 ve 4-5 dönem yeni nesil Ergin
15 ml/da
14 gün
Şeker Pancarı
Kalkan Böceği (Cassida spp)
20 ml/da
14 gün
Zeytin
Zeytin Sineği
(Bactrocera oleae)
25 ml/da
14 gün
Domates
Yeşil kurt (Heliothis armigera)
50 ml/da
14 gün
Bağ
Bağ Maymuncukları
(Otiorrychus spp.)              
30 ml/100 l su
7 gün
Fındık
Fındık Kurdu
(Curculio nucum)
40 ml/da
14 gün
Pamuk
* Yeşil kurt
(Heliothis armigera)
200 ml/da, Larva
14 gün

* Akdeniz Bölgesinde kullanılmaz.
 
İlacın Kullanıma Hazırlanma Şekli
İlaç hazırlanırken önce ilaçlama aletinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur ve sonra hesaplanan miktar ilaç başka bir kapta su ile çoğaltılıp iyice karıştırılarak aletin deposuna yavaş yavaş dökülür ve gerekli miktar su aletin deposuna ilave edilir.
Dekara kullanılacak su miktarını hesaplamak için önce kalibrasyon yapılır. Bunun için aletin deposuna belirli miktar su konur ve tarla koşullarında sabit bir hızla çalıştırılarak, mevcut su ile ne kadar alanın ıslatılabileceği hesap edilir. Buradan kalibrasyonu yapılan alet ile bir dekara ne kadar su harcanacağı hesaplanmış olur.
 
Karışabilirlik Durumu
Monocrotophos ve diğer insektisitlerle karışabilir.
 
Antidotu
İlaç yutulmuşsa hastanın bpğulmamasına dikkat ederek mide yıkanmalı ve ardından PHENOBARBİTAL ve DIPHENYL HYDANTOIN yada onların karışımı verilmelidir. Alerji durumlarında antihistaminikler verilmelidir.

UYARI : İlacı kullanmadan önce ambalajı üzerindeki etiket bilgilerini dikkatlice okuyunuz, tavsiyelere uyunuz.
Yalnızca ambalaj etiketindeki bilgiler esas alınmalıdır.
 


KALİTE BELGELERİ WEB DESIGN