AGROFARM
Ürün Arama   : 
ENGLİSH
      
Flash Player Indirin Flash Player Yüklü Degil
Pamukta Kaliteli Koza Açtırıcı
Exit Master
 
Ürün Grubu : Bitki Gelişim Düzenleyicisi  
Aktif Madde : 720 g/l Ethephon
Formulasyon Şekli : Suda Çözünen Konsantre (SL)
LD50 Değeri : Sıçanlarda Akut Oral 3030 mg/kg
Ambalaj : 1 l, 5 l, 10 l

Ürün Detayları   Zararlı/Hastalık/Yabancı Ot     Ambalajlar   YAZDIR Yazdır
RUHSATLI OLDUĞU BİTKİ VE KULLANIM DOZU
Bitki
Kullanım amacı
Kullanma Dozu
Son ilaçlama ile hasat arasındaki süre
Pamuk
Koza açtırıcı ve
Yaprak döktürücü
 
200 ml/da
 
14 gün
 
 
Genel Bilgi
Pamukta kozaların erken ve homojen bir şekilde açılmasını sağlar. Olgunlaşan kozaların açılmasını ve yaprak dökümünü hızlandırır. Bunun sonucunda erken hasat, artan verim ve yüksek kalite elde edilir. En iyi sonucu almak için kozaların % 35’i açıldığında uygulanmalı ve açılmış kozalar % 60’ı geçmemelidir. İlaç yalnız bir kez uygulanır.
 
İlacın Kullanıma Hazırlanma Şekli
İlaç hazırlanırken ilaçlama aletinin deposu yarısına kadar su ile doldurulur. Daha sonra önerilen dozda ilaç ayrı bir kapta bir miktar su ile iyice karıştırılarak ön karışım haline getirilir, sonra bu ön karışım ilaçlama aletine konur ve karıştırmaya başlanırken eksik su ilave edilir. Eğer 5–6 saat içinde yağmur bekleniyorsa ilaçlama ertelenmelidir. İlaçlı mahlûl ile iyi bir kaplama temin etmek için yer aletleri ile dekara 20–40 lt. su kullanılmalı ve ilaçlı mahlul bekletilmeden kullanılmalıdır. İlaçlama aletleri ile en geç bir saat içinde iyice yıkanarak temizlenmelidir.
 
Hasat
İlaçtan beklenen üstün sonuçların alınması için kozaların açılma durumu yakından izlenmelidir. İlaç uygulaması üzerinden 7 gün geçmeden hasat yapılmamalı ancak bir kayba da meydan vermemek üzere hasat çok da geciktirilmemelidir. Normal şartlarda EXİT MASTER uygulamasından 2 ile 3 hafta geçtikten sonra hasat yapılması uygundur.
 
Fitotoksite Durumu
Tavsiyelere uygun olarak kullanıldığında pamukta herhangi bir olumsuz etki yapmaz.
 
Karışabilirlik Durumu
EXİT MASTER, sodyum klorat içerenler hariç diğer birçok yaprak dökücüler ve pestisitlerle karıştırılabilir.

UYARI : İlacı kullanmadan önce ambalajı üzerindeki etiket bilgilerini dikkatlice okuyunuz, tavsiyelere uyunuz.
Yalnızca ambalaj etiketindeki bilgiler esas alınmalıdır.
 


KALİTE BELGELERİ WEB DESIGN