AGROFARM
Ürün Arama   : 
ENGLİSH
      
Flash Player Indirin Flash Player Yüklü Degil
Tam İstediğiniz Gibi
ÜRÜN FOTO  
Ürün Grubu : FUNGİSİT (Mantar İlacı) 
Aktif Madde : %80 Mancozeb
Formulasyon Şekli : Suda Islanabilir Toz (WP)
LD50 Değeri : Sıçanlarda Akut Oral >5000 mg/kg
Ambalaj : 400 g, 800 g

Ürün Detayları   Zararlı/Hastalık/Yabancı Ot     Ambalajlar   YAZDIR Yazdır
RUHSATLI OLDUĞU BİTKİ VE HASTALIKLAR
Bitki Adı
Hastalık Adı
Kullanma Dozu ve Dönemi
Son İlaçlama ile Hasat Arasındaki
Süre
 Elma
Karaleke (Venturia inaequalis)
Memeli Pas
(Gymnosporangium spp.)
250 g/100 l su
 
21 gün
Bağ
**Ölü Kol (Phomopsis viticola)
Mildiyö (Plasmopara viticola)
200 g/100 L. su
21 gün
Soğan
Mildiyö (Peronospora destructor)
200 g/100 l su
28 gün
Kabakgiller
Yalancı Mildiyö
(Pseudoperonospora cubensis)
200 g/100 l su
14 gün
Domates
Mildiyö (Phytophthora infestans)
 
200 g/100 l su
14 gün
Nohut
Antraknoz (Ascochyta rabiei)
200 g/100 l su
200 g/100 kg tohum
28 gün
Fasulye
Antraknoz
(Colletotrichum lindemuthianum)
Pas (Uromyces appendiculatus)
200 g/100 l su
28 gün
 
Domates, Patlıcan, Patates
Erken Yaprak Yanıklığı
(Alternaria solani)
 
200 g/100 l su
14 gün
Sebze Fideleri
Fide Kök çürüklüğü (Çökerten) (Pythium spp. Fusarium spp. Rhizoctonia spp. Alternaria spp. Sclerotinia spp., Phytopthora spp.)
200 g/100 kg tohum
---
Kavun ,Karpuz
Antraknoz
(Colletotrichum lagenarium)
200 g/100 l su
7 gün
Buğday
Pas (Puccinia spp.)
350 g/da
28 gün
Şerbetçi otu
Mildiyö
(Pseudoperonospora humuli)
150 g/100 l su
42 gün
Yer Fıstığı
Yaprak Lekesi
(Cercospora arachidis)
Kök Boğazı Çürüklüğü
(Aspergillus niger)
200 g/100 l su
 
500 g/100 kg tohum
14 gün
 
---
** Yaz uygulamasında kullanılır.    
 
İlacın Kullanıma Hazırlanma Şekli
Önce ilaçlama aletinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Gerekli miktarda ilaç ayrı bir kapta az miktar su ile bulamaç haline getirilerek depoya konur. Aletin karıştırma aparatı çalıştırılarak kalan gerekli su miktarı depoya ilave edilir.
 
Kullanım Şekli
Rüzgarsız ve günün serin saatlerinde bitkinin her tarafı ıslanacak şekilde uygulanmalıdır.
Elma Kara Lekesi
1. ilaçlama çiçek gözleri kabardığında, 2. ilaçlama pembe rozet tomurcuğu döneminde (çiçekler ayrı ayrı görülünce), 3. ilaçlama çiçek taç yaprakları % 70-80 dökülünce, 4. ve diğer ilaçlamalar ekolojik koşulların hastalığın ilerlemesi için uygun olduğu durumlara göre 10 gün ara ile yapılır.
Elma Memeli Pası
1. ilaçlama çiçek tomurcukları patladıktan sonra (kırmızı rozet dönemi başlangıcında), 2. ilaçlama çiçek taç yaprakları tamamen dökülünce, 3. ilaçlama 2. ilaçlamadan 15 gün sonra yapılmalıdır.
Bağda Ölü Kol
1. ilaçlama sürgünler 2-3 cm, 2. ilaçlama sürgünler 8-10 cm, 3. ilaçlama sürgünler 25-30 cm. bulduğu devrede yapılmalıdır.
Bağ Mildiyösü
1. ilaçlama sürgünler 25-30 cm olunca, 2. ve daha sonraki ilaçlamalara hastalığın seyri ve meteorolojik koşullara bağlı olarak enfeksiyon için uygun koşullar mevcut ise 8-10 gün ara ile devam edilir. Enfeksiyon için uygun koşullar ortadan kalkınca ilaçlamaya son verilir.
Soğan Mildiyösü
Çevrede ilk hastalık belirtileri görüldüğünde ilaçlamaya başlanır.
Kabakgiller Yalancı Mildiyö
İlaçlamaya bitkiler kol atmaya başladığında yada çevrede ilk mildiyö belirtileri görülmesiyle başlanır. İlaçlamalar hastalığın şiddetine ve iklim koşullarına göre 7-10 gün aralıklarla sürdürülür.
Domates Mildiyösü
Çevrede domates yapraklarında 3-5 mm çapında kahverengi lekelerin alt yüzünde ise beyaz kül gibi konidi örtüsünün görülmesi ile ilaçlamaya başlanır
Nohut Antraknozu
Antraknoz hastalığına karşı, ekimden 3-4 saat önce nohut tohumları bir saat süreyle su içerisinde ıslatıldıktan sonra, yarım saat müddetle bir sergi üzerine yayılarak havalandırılmalı ve gerekli miktar ilaçla karıştırılarak ekilmelidir.
 Yeşil Aksam için
Bölgede nohut yaprak ve dallarında 2-3 mm çapında yuvarlak veya uzunumsu kahverengi lekeler tespit edilir edilmez ilaçlamaya başlanır ve 7-10 gün ara ile hastalığın şiddetine ve morfolojik şartlara göre 2-5 uygulama yapılır.
Fasulye Antraknozu
Çevrede ilk hastalık belirtileri görüldüğünde ilaçlamaya başlanır. İklim koşulları hastalığın gelişmesine uygun devam ettiği sürece bir hafta ara ile ilaçlamaya devam edilir.
Fasulye Pası
Çevrede fasulye yapraklarında pas püstülleri görülür görülmez  ilaçlamaya başlanır. Birer hafta ara ile pasın  şiddetine göre 3-5 uygulama yapılır.
Domates, Patlıcan, Patates Erken Yaprak Yanıklığı
İlk lekeler görülür görülmez gerek fidelikte ve gerekse tarlada ilaçlamaya başlanmalıdır.
Sebze Fidelerinde Kök Çürüklüğü (Çökerten)
100 kg tohuma 200 gram ilaç gelecek şekilde karıştırılarak tohum ilaçlanır.
Kavun,Karpuz Antraknoz : Çevrede Kavun-Karpuz yaprak ve saplarında ilk antraknoz lekelerinin tespiti ile ilaçlamaya başlanır ve 10 gün aralıklarla hastalığın şiddeti ve iklim koşullarına göre 3-6 uygulama yapılmalıdır.
Buğdayda Pas
ilk pas püstülleri görüldüğünde ilaçlamaya geçilir, 10 gün sonra 2. ilaçlama yapılmalıdır.
Şerbetçi Otu Mildiyösü
İlkbaharda sürgünler ortalama 75-100 cm olduğunda ilaçlamaya başlanır. Çiçek dönemine kadar birer hafta ara ile tekrarlanır. Bu dönemden koza tutma  dönemine kadar 10’ar günlük aralarla devam edilir.
Yer Fıstığı Yaprak Lekesi
İlaçlamaya ekimden 4-5 hafta sonra başlanır. 7-10 gün ara ile hasada kadar devam edilebilir.
 
Karışabilirlik Durumu
Kükürt-kireç bulamacı ve bor içeren yaprak gübreleri hariç, diğer insektisit ve fungusitlerle karıştırılarak kullanılabilir.
 
Antidotu

Özel bir antidotu yoktur. Semptomatiktedavi uygulanır.


UYARI : İlacı kullanmadan önce ambalajı üzerindeki etiket bilgilerini dikkatlice okuyunuz, tavsiyelere uyunuz.
Yalnızca ambalaj etiketindeki bilgiler esas alınmalıdır.
 


KALİTE BELGELERİ WEB DESIGN