AGROFARM
Ürün Arama   : 
ENGLİSH
      
Flash Player Indirin Flash Player Yüklü Degil
Doğru Seçim, Başarı Getirir
ÜRÜN FOTO  
Ürün Grubu : İNSEKTİSİT (Böcek İlacı) 
Aktif Madde : 25 g/l Deltamethrin
Formulasyon Şekli : Emülsiyon Konsantre (EC)
LD50 Değeri : Sıçanlarda Akut Oral 135 mg/kg
Ambalaj : 100 ml, 250 ml, 500 ml, 1 l

Ürün Detayları   Zararlı/Hastalık/Yabancı Ot     Ambalajlar   YAZDIR Yazdır
RUHSATLI OLDUĞU Bİtkİ ve ZararlIlar
Bitki
Zararlı Adı
Kullanma Dozu
Son İlaçlama ile Hasat Arasındaki süre
Meyve
Tomurcuk Tırtılları
(S.Ocellana, H. Nubiferana)
Testereli Arılar (Hoplocampa sp.)
Yaprak Galeri Güvesi 
( Stigmella sp., Phyllonorycter sp.)
30 ml/100 l su
 
30 ml/100 l su
30 ml/100 l su
3 gün
Elma
Elma İç Kurdu (Cydia pomonella)
Elma Ağ Kurdu
(Hyponomeuta malinellus)
15ml/100 l su
5 ml/100 l su
3 gün
Armut
Armut Yaprak Piresi
(Caccopsilla pyri)
50 ml/100 l su
3 gün
Bağ
Dürmece (Sparganotis pilleriana)
Salkım Güvesi (Lobesia botrana)
50 ml./100 l su
30 ml./100 l su
3 gün
 
 
Ege bölgesinde kullanılması sakıncalıdır.
A.Fıstığı
Yaprak Psillası
(Agonoscena targionii)
30 ml./100 l su
3 gün
Sebze
Beyaz Sinek (Bemisia tabaci)
Yeşil Kurt (Heliothis armigera)
Bozkurt (Agrotis sp.)
Pis Kokulu Yeşil Böcek
(Nezara sp.)
Tohum Böceği (Bruchus sp.)
Yaprak Bitleri (Aphis sp.)
Yaprak Pireleri (Empoasca sp.)
Thripsler (Thrips sp.)
100 ml/da
50 ml/da
50 ml/da
50 ml/da
 
40 ml/da
50 ml/da
50 ml/da
50 ml/da
3 gün
Patates
Patates Böceği (Leptinotarsa decemlinea)
30 ml/da
3 gün
Mercimek
Hortumlu Böcek (Sitona sp.)
Apion (Apion arrogans)
Yeşil Kurt (Heliothis viriplaca)
Mantolu Böcek
(Amicta oboberthuri)
50 ml/da
50 ml/da
20 ml/da
30 ml/da
3 gün
Mısır
Mısır Koçan Kurdu (Sesamia sp.)
50 ml/da
(15 gün ara ile 3 ilaçlama)
3 gün
Şeker Pancarı
Pancar Piresi ( Cheatocnema sp.)
Bozkurt (Agrotis sp.)
Kalkan Böceği ( Cassida sp.)
25 ml/da
25 ml/da
25 ml/da
3 gün
Hububat
Süne (Eurygaster sp.)
Hortumlu Böcek (Pachytchius hordei)
Ekin Kambur Böceği
(Zabrus tenebrioides)
30 ml/da 1-3 dönem nimf
50 ml/da 4-5 dönem nimf ve yeni nesil Ergin
30 ml/da
20 ml/da (satıh ilaçlama)
3 gün
Zeytin
Zeytin Sineği (Daucus olea)
Zeytin Güvesi (Prays oleae)
Zeytin Kara Koşnili
(Saissetia oleae)
25 ml/100 l su
30 ml/100 l su
25 ml/100 l su
3 gün
Ayçiçeği
Çayır Tırtlılı
(Laxoostege sticticalis)
Yeşil Kurt (Heliothis armigera)
25 ml/100 l su
 
75 ml/100 l su
3 gün
Fındık
Kır Tırtılı (Lymantria dispar)
30 ml/100 l su
3 gün
 
Etki Süresi 20-30 Gündür.
 
İlacın Kullanıma Hazırlanma Şekli
İlacı önce ayrı bir kapta az bir miktar su ile karıştırınız: Aletin deposunu yarıya kadar su ile doldurup karıştırıcısını çalıştırarak hazırlanmış ilacı içine dökünüz ve üzerini su ile doldurup karıştırıcısını çalıştırarak hazırlanmış ilacı içine dökünüz ve üzerini su ile tamamlayınız. Dekara kullanılacak su miktarını hesaplamak için önceden kalibrasyon yapılır. Bunun için aletin deposuna belirli bir miktar su konur ve tarla koşullarında sabit bir hızla çalıştırılarak,mevcut su ile ne kadar alanın ıslatılabileceği hesap edilir.Buradan kalibrasyonu yapılan alet ile bir dekara ne kadar su harcanacağı hesaplanmış olur. Hazırlanmış ilacı aynı gün içinde kullanınız.
 
Karışabilirlik Durumu
Normal şartlarda İnsektisit, Fungusit ve Yaprak Gübreleri ile karıştırılarak uygulanabilir.
 
Antidotu
Spesifik antidotu yoktur. Semptomatik tedavisi uygulanır. Acil durumda hastalığın şiddetine ve hastalığın ağırlığına göre10-20mg. Diazepam(VALİUM) enjekte edilir.

UYARI : İlacı kullanmadan önce ambalajı üzerindeki etiket bilgilerini dikkatlice okuyunuz, tavsiyelere uyunuz.
Yalnızca ambalaj etiketindeki bilgiler esas alınmalıdır.
 


KALİTE BELGELERİ WEB DESIGN