AGROFARM
Ürün Arama   : 
ENGLİSH
      
Flash Player Indirin Flash Player Yüklü Degil
Nematodlara Son
ÜRÜN FOTO  
Ürün Grubu : NEMATİSİT-İNSEKTİSİT ( Nematod - Böcek İlacı) 
Aktif Madde : 240 g/l Oxamyl
Formulasyon Şekli : Suda Çözünen Konsantre (SL)
LD50 Değeri : Sıçanlarda akut Oral 5,4 mg/kg
Ambalaj : 1 l

Ürün Detayları   Zararlı/Hastalık/Yabancı Ot     Ambalajlar   YAZDIR Yazdır
RUHSATLI OLDUĞU BİTKİ VE ZARARLILAR
Bitki Adı
Zararlı Adı
Kullanım Dozu
Hasat ile Son İlaçlama Arasındaki Süre
Hıyar
Kök Ur Nematodu
(Meloidogyne spp.)
3 lt./da
*
Hıyar
Yaprak Galeri Sineği
(Liriomyza trifolii, Liriomyza. bryoniae, Liriomyza huldobrensis)
2.5 lt/da
3 gün
Domates
Sera beyaz sineği (Trialeuroides vaporariorum)
2.5 lt/da
3 gün
Domates
Kök Ur Nematodu
(Meloidogyne spp.)
3 lt/da
**
Baş Soğan
Soğan Sak Nematodu (Ditylenchus dipsaci)
3 lt/da
***
 
İlacın Kullanıma Hazırlanması ve Kullanma Şekli:
Hıyar
(*) DEADLİNE L nematodlara karşı hıyar dikiminden hemen önce seralarda damla sulama ile uygun dozunda uygulanmalıdır. Yaprak Galeri Sineğine karşı ise, yaprak başına 1-3 larva görüldüğünde damla sulama ile belirtilen doz uygulanır.
Domates
(**) Nematodlara karşı dikimle beraber damla sulama ile 3 lt/da dozunda kullanılır. Sera Beyaz Sineğine karşı uygulama yaprak başına 1-3 larva görüldüğünde damla sulama ile yapılır.
Baş Soğan
(***) Soğan dikiminden hemen önce 3 lt/da dozunda uygulama yapılır. İlaç ekim öncesi uygulandığında uygulamanın ardından tırmıkla karıştırılır, Ekimden sonra yapıldığında ise sulama yapılarak ilacın 5-10 cm derine inmesi sağlanmalıdır.
- DEADLİNE L sistemik etkili bir ilaç olup bitkilerin kökleri ve yeşil aksamları ile alınarak bitkinin her tarafına yayılır.
 
İlacın Hazırlanma Şekli
İlaç hazırlanırken gerekli miktardaki ilaç ayrı bir kapta az miktar su ile karıştırılmalıdır. İlaç damla sulama sistemi ile birlikte verilirken önce sulama sistemi bir süre çalıştırılmalı daha sonra damla sulama sisteminin deposuna önceden hazırlanan ilaçlı su eklenmeli ve tüm sistemde ilaçlı su bittikten sonra bir süre daha sistemden ilaçsız temiz suyun akması için beklenmelidir. İlacın homojen bir şekilde dağılabilmesi için damla sulama sisteminde hattaki ilk ve son damlatıcılar arasında debi yönünden %10’dan fazla sapma olmamalıdır. İlacın damla sulama sistemiyle verildiği süre boyunca sistemin basıncında değişiklik olmamasına dikkat edilmelidir.
- İlaç atomizör veya sırt pompası ile uygulanmaz.
- Aynı yerde aynı etki mekanizmasına sahip nematisitler/insektisitler üst üste ve uzun yıllar boyunca kullanıldığında bazı zararlı türlerin dayanıklılık kazandığı ve o bölgede hakim hale geldiği görülebilir. Böylece tavsiye edilen dozlar zararlılara gerekli etkiyi gösteremez. Bu nedenle başka etki mekanizmasına sahip nematisitler/insektisitler dönüşümlü olarak kullanılmalı veya bu tür ilaçlar ile tank karışımı yapılmalı. Bu uygulama şekli zararlıların dayanıklılık kazanma süresini geçiktirir veya engeller.
 
Fitotoksite
Tavsiyelere göre kullanıldığında DEADLİNE L fitotoksik değildir.
 
Karışabilirlik Durumu
DEADLİNE L bir çok fungisit ve insektisitle karışabilir.
 
Antidotu
Atropin sülfattır. Morfin ve 2-PAM kullanılmaz. Bu ürün , kolinesteraz inhibitörüdür. Tam atropinizasyon gerçekleşinceye kadar, her 10-30 dakikada bir, 1.2-2.0 mg’lık dozlar uygulanır. Hasta iyileşinceye kadar atropinizasyonu tutun. Suni teneffüs veya oksijen gerekebilir. Tamamen iyileştiğinden.emin olmadan hastanın herhangi bir kolinesteraz inhibitörüne maruz kalmasına izin vermeyin. Herhangi bir zehirlenme anında Zehir Danışma merkezini arayarak ilk yardım için daha fazla bilgi alabilirsiniz.

UYARI : İlacı kullanmadan önce ambalajı üzerindeki etiket bilgilerini dikkatlice okuyunuz, tavsiyelere uyunuz.
Yalnızca ambalaj etiketindeki bilgiler esas alınmalıdır.
 


KALİTE BELGELERİ WEB DESIGN