AGROFARM
Ürün Arama   : 
ENGLİSH
      
Flash Player Indirin Flash Player Yüklü Degil
Geniş Spektrumlu, Sentetik Pyretroitli İnsektisit
ÜRÜN FOTO  
Ürün Grubu : İNSEKTİSİT (Böcek İlacı) 
Aktif Madde : 250 g/l Cypermethrin
Formulasyon Şekli : Emülsiyon Konsantre (EC)
LD50 Değeri : Sıçanlarda Akut Oral 250 mg/kg
Ambalaj : 100 ml, 250 ml, 1 lt

Ürün Detayları   Zararlı/Hastalık/Yabancı Ot     Ambalajlar   YAZDIR Yazdır
RUHSATLI OLDUĞU BİTKİ VE ZARARLILAR
Bitki
Zararlı Adı
Kullanım Dozu
Son İlaçlama ile Hasat Arasındaki süre
Sebze
Beyaz Sinek (Bemisia tabaci)
Yeşil Kurt (Heliothis armigera)
Bozkurt (Agrotis sp.)
30 ml/da Nimf-Ergin
30 ml/da Nimf-Ergin
40 ml/da Larva
7 gün
 
Yeşil aksam ilaçlamasında ilaç, yeşil aksama ve toprak sathına pülverize edilir
Mercimek
Mercimek Tohum Böceği
(Bruchus spp.)
40 ml/da Larva
7 gün
Mercimek, Nohut
Yeşil Kurt (Heliothis viriplace)
30 ml/da Larva
7 gün
Elma
Elma İç Kurdu (Cydia pomonella)
20 ml./100 l su Larva
7 gün
 
 
(Yumurta açılışını takiben 20 gün ara ile 5 ilaçlama)
Armut
Armut Yaprak Piresi  
(Cacopsylla pyri)
20 ml/100 l su Nimf-Ergin
7 gün
 
(Taç yapraklar döküldükten sonra 2. ve 3. nimf döneminde ilaçlama yapılır.)
Kiraz
Ağaç Kızıl Kurdu
(Coccus coccus)
80 ml/100 l su
7 gün
 
Antep Fıstığı
Yaprak Psillası                        (Agonoscena succinata.)
25 ml /100 l su Nimf- Ergin
7 gün
 
(Yaprakların %20’si bulaşık olduğunda ilk ilaçla yapılır)
Ayçiçeği
Yeşil Kurt (Heliothis armigera)
40 ml/100 l su, Larva
7 gün
 
Mısır
Mısır Koçan Kurdu (Sesamia spp.)
Mısır Kurdu(Ostrinia nubilalis)
30 ml/da Larva
30 ml/da Larva
7 gün
 
 
(15 gün ara ile 3 ilaçlama)
Hububat
Süne (Eurygaster sp.)
 
 
20 ml/da 1-3. dönem
30 ml/da 4-5. Dönem Nimf-yeni nesil Ergin
7 gün
 
Şeker Pancarı
Pancar Piresi
(Cheatocnema tibialis.)
Kalkan Böceği
(Cassida sp.)
Gammalı Kelebek
(Plusia gamma)
Bozkurt (Agrotis sp.)
Yaprak Böceği
(Piesma maculata)
25 ml/da
 
30 ml/da
 
30 ml/da
 
30 ml/da
30 ml/da
7 gün
Süs Bitkileri
Nergis Soğan Sinekleri (Eumerus narcissi, Merodon eques)
80 ml/ 100 l su
(tarla Döneminde)
7 gün
 
Bağ
Salkım Güvesi
(Lobesia botrana)*
20 ml /100 l su
7 gün
 
Kelebek faaliyetleri başladığında veya zararı görüldüğünde ilk ilaçlama yapılır.
Genel Zararlılar
Zararlı Çekirgeler (Acrididae, Catantopidae, Tettigoniidae, Gryllidae)
40 ml/da Nimf
7 gün
 
Baklagiller
Baklagil Tohum Böceği
(Bruchus spp.)
30 ml/da, Larva
7 gün
* Ege Bölgesinde kullanılması sakıncalıdır.
 
İlacın Kullanıma Hazırlanma Şekli
İlaç hazırlanırken önce ilaçlama aletinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Sonra tavsiye edilen miktar ilaç başka bir kapta su ile çoğaltılıp iyice karıştırılarak aletin deposuna yavaş yavaş dökülür ve gerekli miktar su aletin deposuna ilave edilir. İlaçlama aletinin karıştırma aparatı çalıştırılarak hazırlanan ilaç mahlûlün iyice karışması sağlanır. Dekara kullanılacak su miktarını hesaplamak için önce kalibrasyon yapılır. Bunun için aletin deposuna belirli bir miktar su konur ve tarla koşullarında sabit bir hızla çalıştırılarak, mevcut su ile ne kadar alanın ıslatılabileceği hesap edilir. Buradan kalibrasyonu yapılan alet ile bir dekara ne kadar su harcanacağı hesaplanmış olur. Daha sonra ilaçlamaya geçilir.
 
Karışabilirlik Durumu
Birçok ilaçla karışabilir. Yalnız kuvvetli alkali ve kükürtlü preparatlarla karıştırılmamalıdır.
 
Antidotu
Özel bir antidotu yoktur. Belirtilere göre tedavi uygulanır.

UYARI : İlacı kullanmadan önce ambalajı üzerindeki etiket bilgilerini dikkatlice okuyunuz, tavsiyelere uyunuz.
Yalnızca ambalaj etiketindeki bilgiler esas alınmalıdır.
 


KALİTE BELGELERİ WEB DESIGN