AGROFARM
Ürün Arama   : 
ENGLİSH
      
Flash Player Indirin Flash Player Yüklü Degil
Çift Etkili (Koruyucu-Tedavi Edici) Mantar İlacı
ÜRÜN FOTO  
ÜRÜN BROŞÜRÜ Broşür
Ürün Grubu : FUNGİSİT (Mantar İlacı) 
Aktif Madde : %4,2 Cymoxanil + %39,75 Bakır Oksiklorür
Formulasyon Şekli : Suda Dağılabilen Granül (WG)
LD50 Değeri : Sıçanlarda akut Oral 700 mg/kg
Ambalaj : 200 g, 400 g, 800 g

Ürün Detayları   Zararlı/Hastalık/Yabancı Ot     Ambalajlar   YAZDIR Yazdır
RUHSATLI OLDUĞU BİTKİ VE HASTALIKLAR
Bitki Adı
Hastalık Adı
Kullanım Dozu
Son İlaçlama İle Hasat Arasındaki Süre
Bağ
Bağ Mildiyösü (Plasmopara viticola)
200 g/100 l su
21 gün
Domates
Mildiyö (Phytopthora infestans)
Erken Yaprak Yanıklığı
(Alternaria solani)
200 g/100 l su
200 g/100 l su
7 gün
7 gün
 
İlacın Kullanıma Hazırlanma Şekli
İlaçlama aletinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Tavsiye edilen miktarda ilaç ayrı bir kapta bir miktar su ile bulamaç haline getirilerek yarısına kadar su konulmuş depoya karıştırılarak konur. Yine bir taraftan karıştırmaya devam edilerek kalan gerekli su miktarı ilave edilir. İlaçlı mahlul, hazırlandığı gün içerisinde mutlaka konulmalıdır. Karıştırma işlemi ilaçlama sırasında devam etmelidir.
 
Kullanma Zamanı
Bağ
Bağlarda ilaçlamaya sürgünlerin 25-30 cm boya ulaştığı dönemde başlanır. Hastalığın seyrine ve şiddetine göre 10-12 gün aralıklarla devam edilir.
Domates
Domateste ilaçlamaya ilk hastalık belirtileri görülür görülmez başlanır. Hastalığın şiddetine göre 10 gün aralıklarla devam edilir. İlaç koruyucu etki yanında tedavi edici özelliğe de sahiptir. İlaç bir sezonda 8 defadan fazla uygulanmamalıdır.
 
Karışabilirlik Durumu
Yüksek asit ve alkali ilaçlar hariç bir çok ilaçla karışabilir. Geniş çaplı uygulamalarda, fiziksel karışımın mümkün olup olmadığının anlaşılabilmesi için bir ön karışım denemesi yapılması tavsiye edilir. Ayrıca karışımın, kullanılacak bitkiye karşı güvenilirliği yapılacak küçük çapta bir karışımla da denenmelidir.
 
Antidotu
Özel bir antidotu yoktur. Belirtilere göre tedavi uygulanır.

UYARI : İlacı kullanmadan önce ambalajı üzerindeki etiket bilgilerini dikkatlice okuyunuz, tavsiyelere uyunuz.
Yalnızca ambalaj etiketindeki bilgiler esas alınmalıdır.
 


KALİTE BELGELERİ WEB DESIGN