AGROFARM
Ürün Arama   : 
ENGLİSH
      
Flash Player Indirin Flash Player Yüklü Degil
Kaliteli Bakır
ÜRÜN FOTO  
Ürün Grubu : FUNGİSİT (Mantar İlacı) 
Aktif Madde : %50 Metalik Bakıra eşdeğer
Formulasyon Şekli : Suda Islanabilir Toz (WP)
LD50 Değeri : Sıçanlarda Akut Oral 700 mg/kg
Ambalaj : 400 g, 800 g, 4 kg, 10 kg

Ürün Detayları   Zararlı/Hastalık/Yabancı Ot     Ambalajlar   YAZDIR Yazdır

RUHSATLI OLDUĞU Bitki ve Hastalıklar
Bitki Adı
Hastalık Adı
Kullanma Dozu
Son İlaçlama ile Hasat Arasındaki Süre
Elma
Karaleke (Ventruia inaequalis)
400-800 g/100 l su
21 gün
Armut
Karaleke (Ventruia pirina)
Memeli Pas
(Gymnosporangium fuscum)
400-800 g/100 l su
400 g/100 l su
 
21 gün
Şeftali
Yaprak Delen 
(Coryneum beijerinckii)
Yaprak Kıvırcıklığı
(Taphrina deformans)
800-400 g/100 l su
(1. ilaçlama-2. ilaçlama)
800 g/100 l su
21 gün
Kayısı
Yaprak Delen 
(Coryneum beijerinckii)
800-400 g/100 l su
(dormant – normal)
21 gün
Erik
Cep Hastalığı (Taphrina pruni)
800 g/100 l su
21 gün
Antep Fıstığı
Karazenk (Septoria pistacina)
500 g/100 l su
21 gün
Turunçgil
Uçkurutan (Phoma tracheiphila)
400 g/100 l su
21 gün
Zeytin
Halkalı Leke
(Cycloconium oleaginum)
400 g/100 l su
21 gün
Bağ
*Mildiyö (Plasmopora viticola)
**Antraknoz (Elsinoe ampelina)
300-500 g/100 l su
300-500 g/100 l su
21 gün
Sebze
 Fidelerde Çökerten (Pythium sp., Rhyzoctonia sp., Fusarium sp., Sclerotinia sp., Alternaria sp.)
300-500 g/100 l su
Fidelik İlaçlaması
21 gün
Domates
***Mildiyö 
(Phytophthora intestans)
Bakteriyel Leke Hastalıkları
(Xanthomonas compestris pv. vesicatoria)
Bakteriyel Benek Hastalığı
(Pseudomonas syringae pv. tomato)
300 g/100 L. su
300 – 400 g/100 l su
 
 
300 – 400 g/100 l su
 
14 gün
Patates
Mildiyö (Phytophthora intestans)
300 g/100 L. su
14 gün
Fasulye
Antraknoz
(Colletotrichum lindemuthianum)
Adı Yaprak ve Hale Yanıklığı
(Xanthomonas campestris, Pseudomonas syringae
500 g/100 l su
 
300 g/100 l su
14 gün
Hıyar
Köşeli Yaprak Lekesi
(Pseudomonas syringae pv. lachrymans)
300 g/100 l su
14 gün
Domates,
Patlıcan,
Patates
Erken Yaprak Yanıklığı 
(Alternaria solanı)
500 g/100 l su
14 gün
Yer Fıstığı
Yaprak Leke Hastalığı
(Cercospora arachidis)
400 g/100 l su
14 gün
Aspir
Yaprak Lekesi
(Alternaria carthami)       
300 g/100 l su
14 gün
Şerbetçiotu
Mildiyö
(Pseudoperonospora humuli)     
500 g/100 l su
14 gün

 * Bağda mildiyöye karşı 1. ilaçlama 300 g/100 L su. 2. ilaçlama 500 g/100 L. su dozunda uygulanır.
** Bağda antraknoza karşı 1. ilaçlamada 300 g/100 L su diğer ilaçlamalarda 500 g/100L. su dozunda uygulanır.
*** Domates bitkilerinin gelişmesinde durgunluk yapabileceğinden kurak iklim şartlarında bakırlı ilaçların tavsiyesinden kaçınmalı, ancak organik fungisitlerin bulunmadığı yerlerde bakırlı ilaçlarla en fazla 1-2 uygulama yapılmalıdır.
 
İlacın Kullanıma Hazırlanma Şekli
Önce ilaçlama aletinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Gerekli miktarda ilaç ayrı bir kapta az miktar su ile bulamaç haline getirilerek depoya konur. Aletin karıştırma aparatı çalıştırılarak kalan gerekli su miktarı depoya ilave edilir. İlaç püskürtme aletine konmadan iyice karıştırılmalıdır.
 
Kullanım Şekli ve Zamanı
Elma Kara Lekesi
1. ilaçlama çiçek gözleri kabardığında 2. ilaçlama pembe rozet tomurcuğu döneminde( çiçekler ayrı ayrı görülünce) 3. ilaçlama çiçek taç yaprakları %70-80 dökülünce , 4. ve diğer ilaçlamalar ekolojik koşulların hastalığın ilerlemesi için uygun olduğu durumlara göre 10 gün ara ile yapılır.
Armutta Kara Leke
1. ilaçlama çiçek gözleri kabardığında, 2. ilaçlama beyaz rozet döneminde, 3. ilaçlama çiçek taç yaprakları % 70-80 dökülünce, 4. ve diğer ilaçlamalar hava şartlarına ve hastalığın seyrine göre 8-10 gün ara ile yapılmalıdır.
Şeftali ve Kayısı Yaprak Delen
1. ilaçlama son baharda yaprak dökümünden hemen sonra 2. ilaçlama ilk baharda çiçek tomurcukları açılmadan önce, 3. ilaçlama meyvelerde kılıf sıyrılırken yapılmalıdır.
Şeftali Yaprak Kıvırcıklığı
İlaçlama tomurcuklar kabarmaya başladığı dönemde yapılmalıdır.
Erik Cep Hastalığı
1. ilaçlama tomurcukların kabardığı dönemde, 2. ilaçlama çiçek taç yapraklarının % 80’i döküldüğü dönemde yapılmalıdır..
Antep Fıstığı Karazenk
1. ilaçlama çiçek dökümünden sonra döllenmeyi takiben meyvelerin buğday tanesi büyüklüğüne ulaştığı devrede, diğer ilaçlamalar 15 gün ara ile uygulanmalı, özellikle uygun sıcaklık ve yağışın olduğu dönemlerde hastalığın şiddetine göre 5-6 ilaçlama yapılmalıdır.
Turunçgil Uçkurutan
Don, dolu, fırtına gibi tabii afetlerden sonra ağaçlarda çatlama, yaralanma ve yaprak dökümü olacağından bu gibi olaylardan sonra 400 g/100 L. su dozunda uygulama yapılır.
Zeytin Halkalı Leke Hastalığı
İlaçlamalar Marmara bölgesinde 1. ilaçlama Ekim ayının ilk yarısında, 2. ilaçlama Nisan ayının ilk yarısında, Akdeniz bölgesinde 1.ilaçlama Kasım veya Aralık ayında, 2. ilaçlama Mart ayının ilk yarısında, 3. ilaçlama Nisan ayının ilk yarısında, Ege bölgesinde 1. ilaçlama zeytinler sürgün vermeden önce Şubat ayında, 2. ilaçlama zeytinler çiçek açmadan önce Nisan ayında yapılmalıdır.
Bağ Mildiyösü
1. ilaçlama sürgünler 25-30 cm olunca, 2. ve daha sonraki ilaçlamalara hastalığın seyri ve meterolojik koşullara bağlı olarak enfeksiyon için uygun koşullar mevcut ise 8-10 gün ara ile devam edilir. Enfeksiyon için uygun koşullar ortadan kalkınca ilaçlamaya son verilir.
Bağ Antraknozu
1. ilaçlama sürgünler 20-25 cm olduğunda, 2. ilaçlama çiçeklenmeden önce 3. ilaçlama çiçeklenmeden hemen sonra, 4. ilaçlama çiçeklenmeden 10 gün sonra, 5. ilaçlama taneler yarı büyüklüğünü aldığında uygulanır.
Domates Mildiyösü
Çevrede domates yapraklarında 3-5 mm çapında kahverengi lekelerin alt yüzeyinde  beyaz kül gibi konidi örtüsünün görülmesi ile ilaçlamaya başlanır.
Domates Bakteriyel Benek ve Bakteriyel Leke Hastalığı
Yeşil aksam ilaçlaması şeklinde fidelikte veya tarlada hastalık görülür görülmez koruyucu olarak, fide döneminde haftada bir tarlada ise 8-10 gün ara ile 2-3 uygulama yapılmalıdır.
Patates Mildiyösü
Hastalığın her yıl görüldüğü alanlarda hastalık belirtileri görülmeden günlük ortalama sıcaklık 16 oC veya en düşük sıcaklığın 10 oC’yi bulması ile ilaçlamaya başlanır.
Hastalığın her yıl görülmediği alanlarda ise çevrede ya da tarlada ilk hastalık belirtisinin görülmesi beklenir. Havaların kuru ve sıcak geçtiği devrelerde 15 gün ara ile 2-3 uygulama, serin ve yağışlı zamanlarda birer hafta ara ile 4-8 ilaçlama yapılmalıdır.
Fasulye Antraknozu
Çevrede ilk hastalık belirtileri görüldüğünde ilaçlamaya başlanır. İklim koşulları hastalığın gelişmesine uygun devam ettiği sürece bir hafta ara ile ilaçlamaya devam edilir.
Fasulye Adi Yaprak ve Hale Yanıklığı
Yeşil aksam ilaçlamaları tarlada hastalık görülmeden önce veya az görüldüğünde koruyucu olarak haftada bir olacak şekilde 2-3 uygulama yapılmalıdır.
Domates, Patlıcan, Patates Erken Yaprak Yanıklığı
İlk lekeler görülür görülmez gerek fidelikte ve gerekse tarlada ilaçlamayabaşlanmalıdır.
Hıyar Köşeli Yaprak Lekesi
Tarlada hastalık görülmeden veya görülmeye başlandığında 14 gün ara ile en az 3 uygulama yapılır.
Sebze Fideliklerinde Çökerten
Fidelikte hastalık görüldüğünde ilaçlamaya başlanır ve hastalık duruncaya kadar 2-3 kez bir hafta arayla ilaçlama yapılır.
Aspir Yaprak Lekesi
Bitkilerde ilk belirtiler görüldüğünde ilaçlamaya başlanır.
Şerbetçiotu Mildiyösü
İlkbaharda sürgünler ortalama 75 -100 cm olduğunda ilaçlamaya başlanır. Çiçek dönemine kadar birer hafta ara ile tekrarlanır. Bu dönemden koza tutma dönemine kadar 10’ar günlük aralarla devam edilebilir..
Yer Fıstığı Yaprak Lekesi
İlaçlamaya ekimden 4-5 hafta sonra başlanır. 7-10 gün ara ile hasada kadar devam edilebilir.
 
Karışabilirlik Durumu
Cymoxanil, Methiram, Folpet tertipli ilaçlarla karışabilir. Chlorpyrifos, Fenvalerate, Malathion, Parathionmethyl, Phosmet, Diazinon, Carbamat tertipli fungisitler, Dodine, Dinocap ile karıştırılması sakıncalıdır
 
Antidotu
Özel bir antidotu yoktur. Aktif kömürle mide yıkanır. Kan dolaşımına yardım maksadıyla plasma ve Novadrol tatbik edilir.

UYARI : İlacı kullanmadan önce ambalajı üzerindeki etiket bilgilerini dikkatlice okuyunuz, tavsiyelere uyunuz.
Yalnızca ambalaj etiketindeki bilgiler esas alınmalıdır.
 


KALİTE BELGELERİ WEB DESIGN