AGROFARM
Ürün Arama   : 
ENGLİSH
      
Flash Player Indirin Flash Player Yüklü Degil
Verim ve Kalite Sunmak Deneyim İster
ÜRÜN FOTO  
Ürün Grubu : FUNGİSİT (Mantar İlacı) 
Aktif Madde : 500 g/l Dodine
Formulasyon Şekli : Süspansiyon Konsantre (SC)
LD50 Değeri : Erkek Sıçanlarda akut Oral 1000 mg/kg
Ambalaj : 500 ml, 1 l

Ürün Detayları   Zararlı/Hastalık/Yabancı Ot     Ambalajlar   YAZDIR Yazdır
RUHSATLI OLDUĞU BİTKİ VE HASTALIKLAR
Bitki Adı
Hastalık Adı
Kullanma Dozu
Son İlaçlama ile Hasat Arasındaki Süre
Ayva
Monilya (Sclerotinia linhartiana)
100 ml/100 l su
14 gün
Şeftali
Şeftali Yaprak kıvırcıklığı
(Taphrina deformans)
175 ml/100 l su
14 gün
 Elma
Karaleke (Venturia inaequalis)
80 ml/100 l su
14 gün
Kayısı
Çiçek Monilyası (Sclerotinia  laxa)
80 ml/100 l su
14 gün
Antep Fıstığı
Karazenk (Septoria pistacina)
100 ml/100 l su
14 gün
 
CORE-PREX 500 SC , kontakt etkili, koruyucu ve tedavi edici özellikte bir Fungisittir.
 
İlacın Kullanıma Hazırlanma Şekli
Önce ilaçlama aletinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Gerekli olan ilaç az su ile başka bir kapta bulamaç haline getirilir ve depoya ilave edilir. Aletin karıştırma aparatı çalıştırılarak geri kalan su ilave edilir. Dekara kullanılacak su miktarını hesaplamak için önce kalibrasyon yapılır. Bunun için aletin deposuna belirli bir miktar su konur ve tarla koşullarında sabit bir hızla çalıştırılarak, mevcut su ile ne kadar alanın ıslatılabileceği hesap edilir. Buradan kalibrasyonu yapılan alet ile bir dekara ne kadar su harcanacağı hesaplanmış olur. Daha sonra ilaçlamaya geçilir.
 
Kullanma Şekli
Ayva
1. ilaçlama çiçeklerin % 5 açtığı devrede, 2. ilaçlama çiçeklerin % 50 açtığı devrede, 3. ilaçlama azami çiçek döneminde yapılır.
Şeftali
İlk ilaçlama gözler uyanmadan önce, 2. ilaçlama tomurcukların kabardığı devrede, 3. ilaçlama çiçeklenme sonunda yapılır.
Kayısı
İlk ilaçlama çiçeklerin % 2’sinin açtığı devrede, 2. ilaçlama tam çiçeklenme (% 100 devresinde) yapılır.
Elma
İlk ilaçlama fare kulağı döneminde, 2. ilaçlama pembe gonca döneminde, 3. ilaçlama % 80 çiçek döküldüğünde, 4. ilaçlama ise 3. ilaçlamadan 14 gün sonra yapılır.
Antep Fıstığı
İlk ilaçlamaya meyveler buğday tanesi büyüklüğüne ulaştığında başlanır. İklim ve çevre koşulları hastalığın yayılması ve gelişmesi için müsaitse ilaçlamalara 15-17 gün aralıklarla devam edilir.
 
Karışabilirlik Durumu
Diğer ilaçlarla karıştırılarak kullanılabilir. Yalnız Trichlorfon, Phosalone, Metalaxyl, İprodione, Bakır, Dinitrolu bileşiklerle ile karıştırılmamalıdır.
 
Antidotu
Özel bir antidotu yoktur. Belirti ve şiddetine göre doktor tedavisi uygulanır.

UYARI : İlacı kullanmadan önce ambalajı üzerindeki etiket bilgilerini dikkatlice okuyunuz, tavsiyelere uyunuz.
Yalnızca ambalaj etiketindeki bilgiler esas alınmalıdır.
 


KALİTE BELGELERİ WEB DESIGN